česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Druhé setkání na vysoké úrovni energetického partnerství Afrika-EU (Africa – EU Energy Partnerhip)

Ve dnech 11.-13. února 2014 se v Addis Abebě konalo druhé setkání na vysoké úrovni energetického partnerství Afrika–EU (AEEP). Jednání společně předsedali komise Africké unie, Mauritius a na evropské straně DEU při Africké unii, Rakousko a Německo. Za komisi AU se jednání účastnili místopředseda Erastus Mwencha a komisařka pro infrastrukturu a energetiku Elham Ibrahim. Dalšími vrcholnými účastníky v rolích panelistů byli ministr vody, zavlažování a energetiky Etiopie Alemayehu Tegenu (v roli hostitele), speciální reprezentant OSN pro program Sustainability Energy for All (SE4All) Kandeh Yumkella, náměstek ministra pro ekonomickou a rozvojovou spolupráci Německa Christian Schmidt, zástupce DG DEVCO evropské komise Klaus Rudischhauser, náměstek ministra energetiky a ropného průmyslu Ghany John Abdulai Jinapor a další. Za ČR byl mezi panelisty přítomen zvláštní zmocněnec pro vnější záležitosti EU Juraj Chmiel Celkově se akce účastnilo 450 delegátů ze čtyřiceti zemí EU a Afriky.

Druhé jednání AEEP v Addis Abebě bylo rozloženo do celkově tří dní. Jeden den byl dedikován vedlejším akcím. Samotné dvoudenní jednání bylo rozloženo do celkově jedenácti panelů. Po celou dobu konání AEEP probíhala doprovodná menší výstavní akce, které se účastnilo přibližně dvacet firem a nevládních organizací aktivních v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Výstupním závěrečným dokumentem druhého vrcholného jednání bylo oficiální komuniké coby doporučující „vzkaz“ nadcházejícímu 4. summitu EU-Afrika, který se bude konat v dubnu t.r. v Bruselu (viz příloha).

Afrika bude mít v roce 2050 dvě miliardy obyvatel. Průměrná poptávka po energii poroste v tomto období 7 % ročně. V roce 2013 mělo přístup k elektrické energii pouhých 38,3 % Afričanů (569 mil. lidí bez přístupu, z nichž většina žije v Subsaharské Africe). Do roku 2040 je potřeba vygenerovat minimálně 700 GW elektřiny, aby bylo možno alespoň v základní míře (světlo, menší přijímače) pokrýt 100 % obyvatelstva Afriky elektřinou. Bude třeba vystavět 16 500 km elektrického vedení.

Na investice do energetiky a obnovitelných zdrojů je do roku 2020 třeba nejméně 40-50 mld. USD. Je tedy zcela zřejmé, že Afrika nemůže spoléhat při budování energetické produkce a infrastruktury pouze na peníze od mezinárodních donorů (započítány jsou také programy rozvojových bank). Budoucnost je v synergii progresivního přístupu vlád, asistence donorů, „blendingu“ rozvojových (Africká rozvojová banka, Evropská investiční banka) a soukromých bank, grantů na vypracování studií proveditelnosti či překlenovací/iniciační financování (projekty typu Sustainable Energy Funf for Africa, EU Infrastructure Trust Fund či Geothermal Risk Mitigation Facility) a soukromých investic.

Velkým tématem debaty byla elektrifikace zemědělských oblastí a oblastí bez přístupu k národní přenosové síti. Do této kategorie patří většina z 569 milionů Afričanů bez přístupu k elektřině. Potíž je jednoznačně v tom, že venkovská/ostrovní elektrifikace je z principu špatně financovatelná. Povětšinou se jedná o dlouhodobé projekty menšího finančního charakteru. Přesto se ADB i EIB nyní soustředí na vypracování efektivních pomocných finančních instrumentů, aby tyto typy projektů byly financovatelné právě ve spolupráci se soukromými bankami a národními vládami.

Z celkového pohledu je nutné počítat s tím, že v roce 2035 bude přibližně 60 % světových investic proudit do energetiky a související infrastruktury. Bankéři, ale ani vlády, toto jednoduše nemohou opomíjet. Zástupce mezinárodní organizace pro obnovitelné zdroje IRENA dodal, že v roce 2011 bylo investováno do obnovitelných zdrojů v Africe 3,5 mld. USD, kdežto v roce 2013 již 11,5 mld. USD, což je nárůst 300 % za tři roky. Zástupkyně společnosti Aldwych International ukázala jasně, že čistě soukromá investice do obnovitelných zdrojů v Africe je uskutečnitelná. Aldwych Int. buduje v Keni Lake Turkana Wind Project (www.ltwp.co.ke) s kapacitou výkonu 300 MW, který již má zajištěné finance a podporu keňské vlády včetně stanovené výkupní ceny, a plně v provozu bude v průběhu roku 2016.

Český zástupce na jednání Juraj Chmiel ve svém příspěvku upozornil jednak na nutnost rovnováhy v energetickém mixu včetně efektivního využití fosilních zdrojů a současně na riziko ohrožení potravinové bezpečnosti, pokud by se v Africe příliš rozšířilo pěstování energetických plodin coby převažujícího zdroje obnovitelných energií, nebo by došlo k přílišnému záboru kvalitní zemědělské půdy ve prospěch obnovitelných zdrojů energií. Princip udržení potravinové bezpečnosti (food security) byl na popud ČR také inkorporován do závěrečného komuniké jednání AEEP.

Ve svém vystoupení Juraj Chmiel také upozornil, že CZ firmy mají k dispozici technologický know-how a schopnosti potřebné pro energetický rozvoj afrického kontinentu, včetně jak budování větších energetických celků a přenosových sítí, tak lokálních – ostrovních, či off-grid celků. Zmíněna byla také možnost spolupráce s Technologickou Agenturou ČR. Juraj Chmiel uskutečnil i řadu neformálních rozhovorů na téma energetika, zkušenosti CR a možné zapojení českých firem do projektů v Africe.

Odkazy na instituce a programy související s AEEP:

Africa – EU Energy Partnership - http://www.aeep-conference.org/en

Renewable Energy Cooperation Programme - http://www.africa-eu-renewables.org/ 

Africká rozvojová banka – Sustainable Energy Fund for Africa - http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/sustainable-energy-fund-for-africa/

Africká rozvojová banka – Africa50 Infrastructure Fund - http://www.afdb.org/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/africa50-infrastructure-fund/

Evropská investiční banka - http://www.eib.org/projects/regions/acp/funding-and-financial-instruments/index.htm

EU – Africa Infrastructure Trust Fund - http://www.eu-africa-infrastructure-tf.net/

UN Sustainable Energy for All (SE4All) - http://www.se4all.org/

International Renewable Energy Agency (IRENA) – Renewable Energy Map - http://irena.org/remap/

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) – www.ren21.net

Alliance for Rural Electrification – www.ruralelec.org

Industrial Info Resources – Power Generation, Transmission & Distribution Database - http://www.industrialinfo.com/database/power/

přílohy

Africa - EU Energy Partnership Status Report 4 MB PDF (Acrobat dokument) 21.2.2014

AEEP - Addis Ababa Communiqué 305 KB PDF (Acrobat dokument) 21.2.2014