česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

„Český Orient Express dorazil do Istanbulu“ - účast na veletrhu EUROASIA RAIL 2013 (Istanbul, 7. – 9.3.2013)

(Archivní článek, platnost skončena 26.03.2014.)

Ve dnech 7. až 9. března 2013 se konal v Istanbulu mezinárodní veletrh „EURASIA RAIL 2013“ s oficiální účastí České republiky reprezentované početnou českou delegací zahrnující představitele Ministerstva dopravy ČR, Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI,

Ve dnech 7. až 9. března 2013 se konal v Istanbulu mezinárodní veletrh „EURASIA RAIL 2013“ s oficiální účastí České republiky reprezentované početnou českou delegací zahrnující představitele Ministerstva dopravy ČR, Asociace podniků českého železničního průmyslu ACRI, Správy železniční dopravní cesty a 14-ti podniků operujících v segmentu kolejových vozidel, light-rail, železniční a kolejové infrastruktury, komunikačních a zabezpečovacích systémů a dodávek komponentů v železničním průmyslu. Mimo oficiální expozici ČR vystavovaly čtyři české subjekty, jimž byly Škoda Transportation a.s., AMIT s.r.o., Alfa Union a.s., Legios a.s. Celková výstavní plocha přes 530 m2 tak z ČR učinila jednoznačně jednoho z největších národních vystavovatelů.

Veletrh „EURASIA RAIL“ se stává již jakousi mezinárodní značkou a je v Turecké republice prezentován jako jediný mezinárodní veletrh kolejových vozidel, železniční infrastruktury a technologií, veřejné dopravy, dopravního IT segmentu, logistiky a návazných finančních služeb. Minulého, druhého ročníku, se na ploše větší než 10 tis. m2 zúčastnilo 188 vystavovatelů, z toho 101 zahraničních, přičemž tito reprezentovali více než 20 zemí včetně České republiky. Současný, byť pouze 3. ročník veletrhu, předčil očekávání a kontrahoval více než 200 vystavovatelů z 20 zemí světa zahrnujících mj.: Rakousko, Čínu, Dánsko, Francii, SRN, Japonsko, Indii, Itálii, Litvu, Polsko, Rumunsko, RF, Španělsko, Švédsko, Turecko, Velkou Británii a USA, kteří se představili na ploše větší než 13 tis. m2. Je potěšitelné, že tento ročník byl realizován již v intencích oficiální české účasti na zahraničních veletrzích v rámci tzv. kategorie „B“, a to z popudu Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI). Realizací oficiální účasti českých firem na tomto veletrhu byla pověřena společnost Integra s. r.o., jejíž pracovníci po celou dobu výborně poskytovali veškeré potřebné organizační a logistické náležitosti.

Na 14 českých firem v rámci oficiální účasti a 4 firmy individuálně vystavující na veletrhu nabídly špičkové železniční technologie, lokomotivy, tramvaje, kolejové vozy, komponenty pro osobní i nákladní dopravu, komunikační, signalizační a zabezpečovací systémy, netradiční řešení z oblasti logistiky či dopravní infrastruktury a mnoho dalších zajímavostí spjatých s železničním sektorem a kolejovými vozy. Celkem přes 530 m2 tak z ČR učinilo jednoho z největších národních vystavovatelů.

V rámci veletrhu s organizačním prvkem MPaO/Czech Trade Istanbul, významným akvizičním prvkem ACRI a pod záštitou a aktivní účastí ekonomických radů ZÚ Ankara a GK Istanbul byla v rámci prvního dne uspořádána tisková konference, na které vystoupil zástupce MPaO Vladimír Bomberovič, výkonná ředitelka ACRI Marie Vopálenská, ekonomický rada ZÚ Ankara Arnošt Kareš a vedoucí obchodní mise MPaO/Czech Trade Istanbul Michal Koščo. Jmenovaní seznámili přítomné s aktuálním vývojem česko-tureckých obchodních vztahů, rolí jednotlivých českých proexportních subjektů a podporou sdružení typu ACRI. Tisková konference se v souvislosti s posunem slavnostního zahájení veletrhu za účasti ministra dopravy Yıldırıma nesla v poněkud operativním módu. Veletrh byl doprovázen i řadou konferencí a seminářů, též s českou účastí reprezentovanou vystoupením Ing. Jindřicha Kušníra, ředitele Odboru železniční a kombinované dopravy Ministerstva dopravy ČR a Ing. Mgr. Radka Čecha, ředitele odboru Správy železniční dopravní cesty. Ve svých prezentacích seznámili posluchače s rozvojem železniční dopravy v České republice, s probíhajícími procesy restrukturalizace, privatizace a naznačili možnosti spolupráce se zahraničními subjekty. Během prvních dvou dnů veletrhu ekonomičtí radové Arnošt Kareš a Pavel Buchta a vedoucí zahraniční mise MPaO/CzechTrade Michal Koščo individuálně v rámci konzultací se všemi zúčastněnými 18 firmami postupně projednali záměry jednotlivých firem na perspektivním, nicméně náročném turském trhu. S mnohými byl dohodnut další společný postup asistence a pomoci firemním aktivitám, a to jak v interakci ke státním drahám (TCDD), tak Ministerstvu dopravy, ale i soukromému sektoru. Tento „modus operandi“ se nám osvědčil už při konání minulého ročníku veletrhu, přičemž jsme jednoznačně zaznamenali pozitivní odezvu českých firem na tento druh asistence a pomoci během veletrhu. Vždyť těžiště ekonomických radů a vedoucího zastoupení Czech Trade spočívá zejm. v mravenčí práci po veletrhu samotném.

Závěr: EUROASIA RAIL je zajisté stěžejní veletrh nejen v kontextu Turecka, ale též celého regionu. Rozvoj tureckého železničního sektoru je enormní, přičemž zejména avizovaná liberalizace tohoto segmentu přinese nový vítr, obchodní příležitosti, ale i silnější domácí konkurenci. Právě během veletrhu se objevila informace, že návrh zákona na liberalizaci tureckého železničního sektoru byl předložen Parlamentu TR. O dalším vývoji a podrobnostech budeme detailně informovat. Celkově lze pozorovat snahu o snížení importní závislosti v segmentu, tlak na domácí technologický vývoj a implementaci výsledků, vyšší produkci v místě, nicméně spojenou s výraznou akvizicí FDI. Čeští exportéři, a zejm. české subjekty hodlající realizovat své investiční záměry v Turecku, by neměly váhat a zůstat stranou. Konsorcionální přístup s místními partnery či akvizice tureckého subjektu nepochybně zvýší šance na úspěch. Zejména produkce kolejových vozidel (převážně nákladních vagónů) a enormní poptávka po nich, i výstavba nových svršků generují významné obchodní příležitosti.

V této souvislosti se domníváme, že by bylo vhodné podpořit oficiální účast ČR i na dalším ročníku veletrhu v r. 2014. ZÚ Ankara a GK Istanbul vnímá veletrh jako skvělou platformu k posílení českých pozic na náročném, nicméně perspektivním tureckém trhu, a spolu s představitelem CzechTrade budou sledovat následný „follow-up“ z jednotlivých jednání.