česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

"EU - Turkey Global Bridge Building Initiative 2013" – B2B match-making akce s českou účastí (20. - 22.2.2013, Antalya - Turecko)

(Archivní článek, platnost skončena 26.03.2014.)

Delegace EU v Ankaře DEU, Ministerstvo hospodářství Turecké republiky, Ústřední svaz obchodních a průmyslových komor a komoditních burz Turecké republiky TOBB za aktivního přispění a součinnosti jednotlivých ekonomických úseků

Shrnutí: Delegace EU v Ankaře DEU, Ministerstvo hospodářství Turecké republiky, Ústřední svaz obchodních a průmyslových komor a komoditních burz Turecké republiky TOBB za aktivního přispění a součinnosti jednotlivých ekonomických úseků zastupitelských úřadů členských států EU, včetně ZÚ Ankara, spustil na podzim minulého roku projekt s názvem „EU-Turkey Global Business Bridges Iniciatives 2013“, který vyústil v dlouho připravované podnikatelské fórum a B2B match-making akci v Antalyi ve dnech 20.-22.2.2013. Pilotního projektu se zúčastnilo, mimo zástupců tureckých entit, představitelů DEU v Ankaře a EK, ekonomických radů ČS EU, vysokých představitelů obchodních a průmyslových komor Egypta, Tunisu a Palestinských území, zejm. na 150 podnikatelských subjektů ČS EU a Turecka, kteří reprezentovali značný potencionál obchodní spolupráce v šesti prioritních sektorech. Především následná fáze projektu, která by měla být zaměřena na Turkické republiky, příp. rovněž Irák, bude pro evropské subjekty vč. těch českých, nesporně atraktivnější než tato úvodní fáze projektu s celkem „nudnými“ a dobře známými výše uvedenými trhy, ne kterých je většina evropských firem již solidně etablovaných.

Trilaterální pilotní projekt, jehož cílem bylo vhodně propojit synergické vazby mezi podnikatelskými subjekty ČS EU s tureckými partnery s cílem penetrace třetích trhů a maximalizace možných exportních a investičních záměrů realizovaných v konsorcionálním přístupu, byl financován EK a na turecké straně Ministerstvem hospodářství a TOBB. Na realizaci projektu se aktivně podílely ekonomické a obchodní úseky jednotlivých zastupitelských úřadů ČS EÚ včetně DEK ZÚ Ankara, zejm. se pak jednalo o aktivní akvizici firem, informování o akci, přípravu akce, doprovod a asistenci firem během podnikatelského fóra a B2B match-making jednání.

V pilotní (snad ne poslední) fázi se trilaterální projekt zaměřil na penetraci trhů Egypta, Tuniska a Palestinských území. V následných fázích projektu se nejspíše bude jednat o perspektivní trhy Iráku a Turkických republik. Z původně přihlášených 104 firem ze 17 ČS EU včetně dvou českých subjektů, jimiž byly Vítkovice Power Engineering a.s. a Solartec s.r.o., a 162 firem na turecké straně se na podnikatelské fórum a B2B akce nakonec do Antalaye dostavila polovina přihlášených podnikatelských subjektů. Celkem se tedy v pěti panelech věnovaných níže uvedeným sektorům potkalo na 60 firem ze 16 ČS EU a 80 tureckých firem, které byly doplněny několika podnikatelskými subjekty z Egypta, Tunisu a Palestinských území. První den akce probíhaly sektorové panely, které vznikly precizací prioritních sektorů v jednotlivých zemích zájmu (Egypt, Tunis a Palestinská území) na základě zpracovaného marketingového průzkumu, jehož autorem byl významný turecký ekonomický think-tank „TEPAV“. Jednalo se o následující panely:

  • obnovitelné zdroje energie, energetika
  • maloobchod, franchising a výstavba obchodních center
  • potravinářsko-agrární sektor
  • produkce stavebních materiálů, stavebnictví,
  • doprava a logistika, turistický ruch
  • ICT, Engineering

Po oba dny, mimo profesní diskuze v rámci sektorových panelů a prezentace vysokých zástupců představitelů obchodních a průmyslových komor zemí Egypta, Tunisu a Palestinských území, prezentace přítomných zástupců finančního sektoru vč. EBRD, EIB a IFC i komerčních tureckých bank probíhaly B2B jednání jednotlivých podnikatelských subjektů, a to již i horizontálně mimo jednotlivé sektory.

Participující subjekty match-makingu v Antalyi benefitovaly z přímého přístupu ke konkrétním exportním a investičním příležitostem v daných třech zemích, informační podpory stran průzkumu trhu a legislativy a maximální součinnosti ekonomický radů jednotlivých zemí ČS EÚ. Účast na B2B match-makingové akci a služby mezinárodních konzultantů po celou dobu trvání projektu byly pro kvalifikující se firmy zdarma. Účastníci byli povinni uhradit pouze cestovní výlohy, tj. hotel a dopravu do místa konání akce. V této souvislosti je cca 50% účast firemního sektoru ne zcela pozitivním výsledkem, nicméně jednalo se o pilotní projekt tohoto rozměru a zaměření.

Závěr: Domníváme se, že následná fáze projektu snad zaměřená na Turkické republiky, a potažmo Irák, bude pro evropské subjekty, v to zahrnuje i české firmy, nesporně zajímavější a atraktivnější. Vždyť trhy Egypta a Tunisu většina evropských firem „umí“ obsáhnout, rovněž tak na těchto trzích má většina ČS EU vybudovánu kvalitní síť ekonomické diplomacie. Výběr zemí v pilotní fází bylo jakési kvazi politikum nastolené z části tureckou stranou a jejími ambicemi v těchto zemích. Přidanou hodnotou projektu, který má snad pokračovat další fází ve výše uvedených zemích bude zajisté horší přístup ČS EU na tyto trhy a zejm. pak vysoce pozitivní vnímání Turecka, jakožto tradičního obchodního partnera na těchto trzích. Ve spojení s případnými českými exportéry, jakožto nositeli know-how, vyspělých technologií a inovativních produktů, pak toto budoucí spojení může vést k možnostem penetrace nových trhů v daných zemích.

 

V této souvislosti vyzýváme české podnikatelské subjekty se zájmem o nalezení nových exportních trhů a obchodních, příp. investičních příležitostí, aby zejm. následující fáze projektu se zaměřením na výše uvedené země nezůstala stranou jejich zájmu. ZÚ Ankara a GK Istanbul je připraven poskytnou maximální součinnost případným českých účastníkům dalších fází projektu tohoto projektu "EU - Turkey Global Bridge Building Initiative".