česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Proexportní akce v Ankaře: CEE Investment Holding vstupuje na tureckou energetickou scénu v hávu nově založené společnosti Skoda Export Enerji A.Ş.

(Archivní článek, platnost skončena 06.11.2013.)

CEE Investment Holding a.s. pokračuje ve svém úsilí o masivní vstup na turecký trh a cílí na perspektivní a silně dynamický energetický sektor. V této souvislosti dne 9.10.2012 proběhl slavnostní ceremoniál, během kterého byla oficiálně otevřena dceřiná společnost CEE Investment Holding s názvem Skoda Export Enerji A.Ş. se sídlem v Ankaře.

CEE Investment Holding a.s. pokračuje ve svém úsilí o masivní vstup na turecký trh a cílí na perspektivní a silně dynamický energetický sektor. V této souvislosti dne 9.10.2012 proběhl slavnostní ceremoniál, během kterého byla oficiálně otevřena dceřiná společnost CEE Investment Holding s názvem Skoda Export Enerji A.Ş. se sídlem v Ankaře.

 

Slavnostního aktu otevření a přestřižení pásky dceřinky holdingu se zúčastnil náměstek Ministerstva energetiky a přírodních zdrojů Turecké republiky pan Sefa Sadik Aytekin, ředitel Odboru pro vztahy s investory téhož ministerstva pan Erbay Dokmeci, zástupci podřízených státních organizací příslušného ministerstva: společnost EÜAŞ (Electricity Generation Co. – zabývající se výrobou elektrické energie), TKI (Directorate General of Turkish Coal Enterprise - zodpovídá především za těžbu lignitu, ale i import uhlí a obchod s těmito surovinami), TEIAŞ(transmise elektrické energie), dále zástupci místní municipality a magistrátu města Ankary, bankovního sektoru – jmenovitě Finansbank a samozřejmě de facto celé představenstvo CEE Investment Holdingu v čele s panem Králikem.

Jasným a čitelným signálem tureckým entitám, v jejichž gesci je energetický sektor země, tj. přítomnému náměstkovi ministra a státním organizacím EÜAŞ , TKI a TEIAŞ, byla aktivní součinnost a organizace proexportní akce prostřednictvím ZÚ Ankara a přítomnost a podpora MZV v osobě ředitele ODEV pana Tomáše Kuchty a zástupce ředitele Sekce zahraničního obchodu MPaO pana Zdeňka Vališe. Celý „proexportní balík“ personifikovaný osobami českého firemního sektoru, zástupci obou ministerstvem, titulářem ZÚ a DEK ZÚ, byl doplněn o představitele exportního financování, jehož nositelem v místě byl zástupce Volksbank CZ pan Pavel Svěrák a zástupce Raiffeissen Bank pan Martin Maar.

Na úvod akce přivítal všechny přítomné CEO a předseda představenstva CEE Investment Holding pan Slavomír Králik, který vyjádřil přesvědčení, že nově založená společnost Skoda Export Enerji A.Ş. má ambice navázat na úspěšnou výstavbu investičních celků bývalé Škodaexport v Turecku. Rovněž náměstek ministra Aytekin pozitivně ocenil českou stopu v budování technologické základny Turecka v uplynulých letech a zároveň zdůraznil připravenost tureckých entit postupně snižovat vysokou importní závislost země na energických vstupech budováním, modernizací a optimalizací vlastních zdrojů produkce elektrické energie, přičemž lignit a hydroenergetika jsou v popředí jejich zájmu. Titulář ZÚ Ankara Václav Hubinger ve svém projevu vyjádřil maximální připravenost zástupců českého státu podporovat české exportní a investiční zájmy v Turecku, nicméně vyzval i akceleraci tureckých investičních projektů v ČR, přičemž vhodnou platformou k intenzifikaci vzájemných obchodních a ekonomických vztahů je nadcházející 5. zasedání Česko-turecké smíšené hospodářské komise v Praze (2.11.). Zájem českých subjektů o tureckých energetický sektor dle jeho slov potvrzuje i konání konference All For Power 2012 v Praze (27.-28.11.), zaměřené na výstavbu energetických investičních celků, přičemž letošní konference bude obsahovat „turecký blok“ – jediný zahraniční trh, na který se letošní konference zaměří. ZÚ Ankara a CzechTrade Istanbul budou aktivními panelisty bloku a akce je jednou z proexportních aktivit ZÚ Ankara v posledním čtvrtletí r. 2012. Ředitel Sekce zahraničního obchodu MPaO pan Zdeněk Vališ zmínil, že ČR si je vědoma dynamického růstu turecké ekonomiky a dlouhodobé perspektivy v oblasti intenzifikace vzájemných obchodních vztahů, přičemž důkazem tohoto je zařazení Turecka mezi prioritní země současné proexportní strategie ČR. Dále zmínil možnost zapojení tureckých subjektů do programu MPaO „Educate yourself in Energy“. Ředitel ODEV Tomáš Kuchta seznámil turecké entity s přidanou hodnotou exkluzivního financování a pojišťování vyspělých technologií, služeb a inovativních produktů prostřednictvím specializovaných státních institucí (ČEB a EGAP) i českých komerčních bankovních domů.  

Současné aktivity CEE Investment Holding, uskupení firem, v jejichž portfoliu je energetické strojírenství, řízení kompletní dodávky investičních celků v oblasti energetiky, hutnictví a strojírenství, zpracování energetických primárních surovin a enviromentálně zaměřené projekty v oblasti integrovaných a kombinovaných čističek odpadních vod, nejsou prvním počinem této skupiny na tureckém trhu. Prostřednictvím dceřinky SKEX a.s. již tento holding úspěšně realizoval v uplynulém roce dodávku na řízení frekvence 14 elektráren v Turecku.

 

Závěr: Další z proexportně orientovaných akcí ZÚ Ankara na podporu českých subjektů vyzněla nadmíru pozitivně. Decision-makers na turecké straně vyjádřili upřímný zájem o participaci českých subjektů na modernizaci, resp. rehabilitaci, jakož i rozšíření stávajících kapacit zdrojů elektrické energie, z nichž mnohé byly zbudovány jako investiční celky právě českými subjekty. Výhodou je jasná a transparentní podpora spolufinancování prostřednictvím ČEB a EGAP i za účasti českých komerčních bank. Na turecké energetické scéně tak přibyl další žralok v podobě Skoda Export Enerji z české líhně.

 

Foto