česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

"Turecký panel" v centru pozornosti mezinárodní energetické konference "All for Power 2012" v Praze (27. - 28.11.2012) - proexportní akce ZÚ Ankara"

(Archivní článek, platnost skončena 15.12.2013.)

Další z proexportně orientovaných akcí ZÚ Ankara v posledním čtvrtletí t.r., nyní se zaměřením na výstavbu, obnovu a údržbu investičních celků v energetickém sektoru v ČR, ve světě a dále energetický sektor Turecké republiky, se uskutečnila v rámci již 7. ročníku mezinárodní odborné konference „All for Power 2012“ v Praze od 27. do 28.11.2012 v hotelu Clarion (konferenční web k dispozici na www.afpconference2012.com). Pořadatelem konference byla agentura AF Power Agency a.s., patřící do skupiny prestižního, a de facto jediného, periodika na českém trhu s názvem All for Power, výhradně zaměřeného na energetický sektor (www.allforpower.cz). Z pohledu ZÚ Ankara byl klíčový panel s názvem „Turecká ekonomika – energetický sektor země a perspektivy do r. 2023, během kterého aktivně vystoupil titulář ZÚ Václav Hubinger a s prezentací též DEK Arnošt Kareš. Aktivní účast tituláře a DEK ZÚ Ankara na konferenci jasně delegovala podporu MZV českým exportním a investičním ambicím v Turecku.

Shrnutí: Další z proexportně orientovaných akcí ZÚ Ankara v posledním čtvrtletí t.r., nyní se zaměřením na výstavbu, obnovu a údržbu investičních celků v energetickém sektoru v ČR, ve světě a dále energetický sektor Turecké republiky, se uskutečnila v rámci již 7. ročníku mezinárodní odborné konference „All for Power 2012“ v Praze od 27. do 28.11.2012 v hotelu Clarion (konferenční web k dispozici na www.afpconference2012.com). Pořadatelem konference byla agentura AF Power Agency a.s., patřící do skupiny prestižního, a de facto jediného, periodika na českém trhu s názvem All for Power, výhradně zaměřeného na energetický sektor (www.allforpower.cz). Z pohledu ZÚ Ankara byl klíčový panel s názvem „Turecká ekonomika – energetický sektor země a perspektivy do r. 2023, během kterého aktivně vystoupil titulář ZÚ Václav Hubinger a s prezentací též DEK Arnošt Kareš. Aktivní účast tituláře a DEK ZÚ Ankara na konferenci jasně delegovala podporu MZV českým exportním a investičním ambicím v Turecku.

Konference „All Power“ je již dobře ustálenou „trademark“, rovněž tak synonymem hlavního kolbiště české energetiky a každoroční platformou pro prezentaci všech velkých hráčů z energetického sektoru. Letošní ročník, kterého se zúčastnilo více než 260 účastníků, z nichž na 40 jich bylo zahraničních, a mezi kterými nechyběli zástupce ZÚ Finska, Rumunska, Maďarska, RF, Turecké republiky, Mongolska, Iránu, Kuvajtu, Lotyšska, Srbska, Litvy, Běloruska, Polska, Egypta v Praze, byl věnován čtyřem nosným tématům, které zároveň tvořily tématické panely:

o       Budoucnost jaderné energetiky v ČR a ve světě

o       Obnova a výstavba nových klasických zdrojů v tuzemsku

o       Turecká republika - energetický sektor země a perspektivy do r. 2023

o       Stav a budoucnost českého teplárenství

V rámci jednotlivých bloků vystoupili vrcholoví manažeři společností, mj. z ČEZ, Škoda Praha Invest, Škoda Praha, ÚJV Řež, Tenza, Area, Westinghouse, Rusatom Overseas, PSG International, Vítkovice Power Engineering, SES Tľmače, Alstom aj.

1. panel - Jaderná energetika v ČR a ve světě

Konferenci samotnou i úvodním blok věnovaný jaderné energetice v ČR a ve světě otevřel Peter Bodnár, člen představenstva a ředitel investiční divize společnosti ČEZ, který se zaměřil na přínosy probíhající obnovy energetických zdrojů ČEZ-u. Peter Bodnár zmínil nejen velkou váhu domácích projektů společnosti, ale též silnou orientaci společnosti na zahraniční trhy, což je logickým procesem, plně navazujícím na reference z tuzemska, zkušenosti a široký tým specialistů, kteří jsou devizou pro úspěch firmy při realizaci investičních celků v zahraničí.

Již plně na “jadernou” notu přednesl svou prezentaci Petr Závodský, ředitel útvaru výstavby jaderných elektráren ČEZ, a. s., který předeslal, že legislativní proces dostavby jaderné elektrárny Temelín (JETE) bude delší než její samotná výstavba. Zajímavým momentem, resp. mementem, který rezonoval napříč vystoupení řečníka byl postřeh, kdy Evropa, díky složitosti legislativního procesu, zaostává za světem ve výstavbě jaderných zdrojů, a to co do počtu i celkovému výkonu. V současném době se v rámci EU budují pouze 3 JE a rovněž nekoncepčnost EU ve vztahu k jádru technologický vývoj dopředu neposune. Do r. 2040 či 2050 tak mohou evropští producenti jaderných elektráren pokulhávat v technologickém vývoji. Petr Závodský zmínil též výsledek průzkumu německého (byť bulvárního) magazínu Bild, kdy 2/3 respondentů si přejí pokračování jaderného programu v Německu. Na dotaz publika k otázce vyřazení společnosti Areva se zástupci ČEZ Peter Bodnár ani Petr Závodský odmítli vyjádřit.

Projektová ředitelka společnosti AREVA paní Marion Horstmann publiku sdělila postřehy s průběhem výstavby JE v portfoliu Arevy: Olkiluoto 3, Taishan 1 a 2 a Flamanvile 3, přičemž nejdále s realizací je výstavba JE Olkiluoto 3 (hotova ze 77,5 %). Dobrou dynamiku vykazuje výstavba dvou bloků JE Taishan. Dle Marion Horstmann Areva benefituje především ze skutečnosti, kdy rychlost výstavby je na prudce vzestupné křivce, resp. finanční náklady klesají s každým novým projekt JE v portfoliu společnosti. Senzitivní otázku publika, jaká je nálada v týmu Arevy po vyřazení z tendru na dostavbu dvou bloků JE Temelín, nechtěla Marion Horstmann komentovat, nicméně uvedla, že se společnost cítí tímto rozhodnutím poškozena. Na konferenci nemohl chyběl zástupce společnosti Westinghouse, jímž byl viceprezident pan Aziz Dag, který odprezentoval přidanou hodnotu projektu AP1000, zejm. výhody modulárního systému výstavby. Velká trojka pak byla doplněna zástupci Konsorcia MIR 1200, které vyslalo hned tři zástupce. Jedním z nich byl ředitel projektu Dostavba JETE pan Josef Perlík, který kladl důraz především na participaci českých subjektů na projektu JETE. Dle jeho slov jsou české subjekty schopny zajistit vše od technického inženýringu, organizace výstavby, realizace stavebních prací, montáží až po spouštění a následnou údržbu a disponují v tomto směru potřebnou kvalifikací.

Dalším prezentujícím v rámci „jaderného“ bloku byl Ivo Kouklík, viceprezident Rusatom Overseas, který popsal aktivity skupiny Rusatom ve světě se zvláštním zřetelem na koncepční přístup společnosti, který zahrnuje celý proces od těžby uranu a produkce paliva, výstavby jaderných celků, financování projektů, školení a vzdělávání personálu JE až po R&D a participaci firmy při tvorbě příslušné legislativy v zemích, které nemají zkušenosti s jadernou energetikou. Zajímavou a méně známou skutečností, kterou Ivo Kouklík zmínil, je fakt, kdy Rusatom je též producentem výzkumných reaktorů s celosvětovým použitím. Současně uvedl, že vývoj v oblasti R&D společnosti jde i směrem k malým reaktorům (80-100 MW), které jsou přímo plněny u výrobce obohaceným palivem a distribuovány k „end-users“ s dobou životnosti cca 10 až 15-ti let. Společnost se též věnuje v oblasti R&D vývoji tzv. plovoucích reaktorů umístěných na lodích a schopných se mobilně připojit na potřebný „grid“.

Zajímavý pohled na prodloužení životnosti JE a vizionářskou myšlenku v tomto směru přinesl další prezentující Aleš John, generální ředitel ÚJV Řež, dle jehož názoru by bylo možné halu reaktoru odstavené jaderné elektrárny po nutných úpravách využít třeba pro umístění malých jaderných reaktorů.

2. panel - Obnova a výstavba nových klasických zdrojů v tuzemsku

Druhý odpolední blok načal svou prezentací Václav Matys, manažer útvaru realizace projektů v tuzemsku skupiny ČEZ, který zhodnotil a popsal negativa a zkušenosti z projektů v Tušimicích a Ledvicích, rovněž průběh výstavby paroplynového cyklu v Počeradech a přípravy na obnovu elektrárny Prunéřov. Blíže se řečník věnoval novému nadkritickému bloku v Ledvicích, který je příkladem aplikace pravidel “best practice” a přenosem zkušeností ze zahraničí, zejm. v materiálové oblasti (pozn.: shoda s dodavatelem kotle, společností Alstom, ohledně aplikace materiálu T24). Elektrárna Ledvice by pak měla být uvedena do provozu v r. 2014.

Dle Zdeňka Brtníka, technického ředitele Tenza, klesá počet reálných obchodních příležitostí v jednotlivých oblastech energetiky, zvyšuje se nervozita v předmětném sektoru, což se projevuje v plánování, resp. podcenění projektové přípravy, nerespektování termínů nutných pro realizaci staveb a jejich zkušební provoz. Vrizikové situaci se potom ocitá nejen dodavatel, ale i investor. Dodavatelé jsou často vystaveni tlaku směřujícímu k značnému snižování cen, kterému mnohdy, resp. většinou (v zájmu udržení svého postavení na trhu) podléhají. Negativním faktorem je též pronikání firem s nulovými zkušenostmi a referencemi v energetice. Rizikové v tomto směru je zejména přechod energetického investičního celku do zkušebního provozu.

O plánech společnosti ŠKODA PRAHA souvisejících s expanzí do zahraničí hovořil ve své prezentaci obchodní ředitel a člen představenstva společnosti Miloš Mostecký. Vyjádřil jasnou připravenost firmy se vrátit v plné síle zpět na tradiční zahraniční trhy, přičemž dle jeho slov jsou schopni souběžně realizovat 4 velké EPC kontrakty, na kterých se může podílet “flotila” 500 inženýrů společnosti. Škoda Praha v současné době vyhodnocuje potencionál jednotlivých zahraničních trhů, mezi kterými figuruje i Turecko.

3. panel - Turecká republika: energetický sektor země a perspektivy do r. 2023

Poprvé se na pořad konference, která je každoročně obsazena předními hráči na trhu v uvedeném sektoru, dostal regionální blok – nyní věnovaný rozvoji turecké energetiky, což svědčí o enormním zájmu českých podnikatelských subjektů o perspektivní, nicméně náročný turecký trh.  

Během odpoledního tureckého panelu se účastníci konference seznámili s perspektivami, příležitostmi a směřováním tureckého energetického sektoru do r. 2023, jakož i realizovanými a probíhajícími projekty s českou stopou. Panel úspěšně moderoval Karel Firla, výkonný ředitel EPA Consulting (pozn. ZÚ: moderátor v minulosti působil v diplomatických službách MZV). Úvodní slovo obstaral Cihad Erginay, velvyslanec Turecké republiky v Praze, který přítomné seznámil s dynamickým rozvojem země, rychle rostoucí spotřebou energetických zdrojů a v souvislosti s hrozícím nedostatkem elektrické energie (již v r. 2014) vyzval přítomné české firmy ke spolupráci na budování a rehabilitaci energetické základny Turecka. Na úvodní slovo tureckého tituláře navázal Václav Hubinger, velvyslanec ČR v Ankaře, který uvedl, že pro úspěšný vstup a následné dlouhodobé ziskové působení na místním trhu je vhodné využít synergických vazeb, s kterými je schopen v rámci ekonomické diplomacie pomoci ZÚ v Ankaře. Zvláštní pozornost je třeba též věnovat kvalitním referencím. Cestou k dlouhodobému působení na náročném tureckém trhu mohou být silné rodinné holdingy, které hrají významnou roli na energetické scéně, a ZÚ Ankara je s některými v kontaktu.

Dalším aktivním vystupujícím byl DEK ZÚ Ankara Arnošt Kareš, který v rámci tureckého bloku seznámil přítomné s aktuálním stavem, tendencemi a příležitostmi tureckého energetického sektoru (viz příloha – prezentace DEK ZÚ Ankara), a to s výhledem do            r. 2023. Toto ukotvení v čase nebylo vybráno náhodně, vzhledem k tomu, že Turecká republika oslaví v r. 2023 sté výročí založení novodobé republiky, přičemž veškeré dlouhodobé energetické i makroekonomické prognózy tureckých entit směřují k tomuto milníku. Arnošt Kareš shrnul makroekonomický vývoj v uplynulé dekádě a predikce na příští léta (TR vykazuje od r. 2001 do 2011 průměrný růst HPD +4%, kdežto EU v tomtéž období +1,9%), na základě čehož zajisté vyvrátil mýtus, resp. pejorativní slovní spojení „turecké hospodářství“, které se kdysi v češtině používalo jako synonymum zmatku a popletené ekonomiky. Dnes to ale rozhodně neodpovídá realitě. Soudobé Turecko je rychle se rozvíjející zemí na pomezí Evropy a Asie, o jejíž trh s téměř 75 miliony spotřebiteli se ucházejí exportéři z celého světa. V této souvislosti též seznámil přítomné s ambiciózním balíkem vládních incentiv generujícím významné příležitosti i pro české subjekty (v platnosti retroaktivně již od 1.1.2012, využívá instrumenty jako osvobození od odvodů DPH, redukce sazby korporátní daně a povinných odvodů z titulu sociální zabezpečení zaměstnanců, alokace pozemků zdarma, dorovnání úroků z poskytnutých úvěrů investorovi). Dále se Arnošt Kareš blíže věnoval vývoji instalovaných zdrojů a poptávce po elektrické energii v čase a s rozdělením na vlastníka – státní/soukromý sektor (k prosinci 2011 činila instalovaná kapacita zdrojů celkem 53.235 MW a produkce el. energie dosáhla 228 406 GWh, instalovaná kapacita generovaná tepelnými elektrárnami od r. 2002 do 2011 vzrostla o 75%, zatímco u hydroelektráren tento nárůst činil 45%, u geotermální energie se jedná o 6,5 násobek původních zdrojů, kdežto u větrné energie jde o enormní růst z 20 MW na dnešních cca 1700 MW). Panelista dále uvedl, že Turecko je 6. největší trh s elektrickou energií v Evropě, přičemž za prvních osm měsíců r. 2012 vzrostla                                                                                                               poptávka po el. energii o 7,7%. Predikce růstu poptávky po elektrické energii v zemi do              r. 2023 činní +6,7% ročně (nižší předpoklad), resp. +7,5% ročně (vyšší předpoklad) a odhadovaný nutný objem investic do r. 2023 představuje 100 mld. USD tak, aby možno zdvojnásobit současné instalované kapacity. V další části prezentace se Arnošt Kareš věnoval tepelným elektrárnám na lignit a hlavním lignitovým pánvím.

Vzhledem ke skutečnosti, že turecký energetický mix počítá dlouhodobě se zařazením jádra, dostalo se též zvláštní pozornosti jaderné energetice a plánům tureckých entit do r. 2023 (k tomuto datu je plánováno uvedení do provozu dvou JE (Akkuyu a Sinop) a zahájení budování třetí JE  - lokace dosud není jasná – spekuluje se lokalitě Igneada či Tekirdag, případně střední Anatólie). Se zahájením provozu JE Akkuyu sníží Turecko import zemního plynu 7,5 mld. m3 a náběhem do provozu druhé JE Sinop půjde o 16 mld. m3, což představuje snížení importní závislosti vyjádřenu ve finančním vyjádření o 7,2 mld.USD. Co se týče druhé JE Sinop (na pobřeží Černého moře) mezi čtyřmi uchazeči – kanadskou CANDU, japonskou Toshibou, jihokorejskou KEPCO (kofinancováno SAE) a čínskou vládou snad dle posledních vyjádření ministra energetiky Tanera Yildize má být vybrán vítězný subjekt do konce tohoto roku. O třetí JE, jejíž výkon by měl opět oscilovat mezi 4800 až 5000 MW, se s největší pravděpodobností budou ucházet neúspěšní kandidáti na stavbu druhé JE a další země, které nejednaly o druhé JE (Francie, USA, Rusko). Arnošt Kareš na závěr uvedl, že zařazení jádra do tureckého energetického mixu je logickým krokem vzhledem k vysoké importní závislosti na zdrojích (92% ropy, 98% plynu a cca 30% uhlí importováno), vysoké spotřebě el. energie (roste tempem 7-8% ročně, nejrychleji po Číně) a nutnosti do r. 2023 zdvojnásobit instalované kapacity na cca 110 až 130 tis. MW. Dle panelisty je cílovým stavem v r. 2023 stran energetického mixu generovat el. energii z 30% plyn, 30% uhlí a lignit, 30% obnovitelné zdroje a 10% jádro.  V samotném závěru prezentace seznámil Arnošt Kareš přítomné zástupce firemního sektoru s doporučeními a úskalími přístupu na turecký trh.

Na DEK ZÚ Ankara velmi vhodně (pozn. ZÚ: portfolio pokrytí prezentacemi bylo mezi M. Koščem a A. Karešem dohodnuto) navázal vedoucí zahraničního zastoupení MPaO v Istanbulu Michal Koščo se svou prezentací, která se zaměřila na potenciál Turecké republiky v oblasti větrné, solární a hydro energetiky. Michal Koščo odborné publikum seznámil se systémem výkupních cen elektrické energie z uvedených zdrojů, přičemž u solární  větrné energetiky  velmi kvalitně a detailně podal informace o zvýhodnění výkupních cen v případě domácí, resp. částečné výroby komponentů v Turecku. Zároveň panelista prezentoval možnosti jím vedené pobočky a součinnost, kterou jsou schopni českým subjektům při jejich expanzi na místní trh poskytnout.

Turecký panel byl následně věnován konkrétní prezentaci aktuálních projektů, ať již s faktickou participací či plánovanou účastí českých firem. V této souvislosti vystoupilAlexandr Superfin, generální ředitel projektu výstavby JE Akkuyu v Turecku, který uvedl, že stejně jako další projekty Rosatomu je i JE Akkuyu významnou příležitostí pro české subdodavatele, přičemž pro tento projekt plánují kontrahovat nákup zařízení v celkové hodnotě okolo 7 mld. USD v zahraničí (Pozn. ZÚ: celkem se jedná o projekt v hodnotě 19,2 mld. USD). Panelista rovněž seznámil přítomné s detaily projektu na principu BOO, přičemž jednoznačně deklaroval zájem Rusatomu na zahájení jednání s případnými spoluinvestory (i z ČR). S případovými studiemi a konkrétními zkušenostmi, úskalími a specifiky přišli generální ředitel Vítkovice Power Engineering Martin Pecina (projekt „Yunus Emre/Adularya“ – 2x 145 MW fluidní spalování lignit), Gabriel Sirotňák, ředitel marketingu SES Tľmače (dodávky CFB kotlů (kotle s cirkulující fluidní vrstvou) pro bloky do 160 MWe a zkušenosti se spalováním nízko výhřevného lignitu v Turecku) a Václav Báča, manažer útvaru realizace ČEZ (projekt CCGT EGEMER u města Erzin v provincii Hatay o výkonu 872 MWe).  

4.     panel  - Stav a budoucnost českého teplárenství

Poslední blok druhého dne konference byl věnován teplárenství, jeho aktuálnímu stavu, výhledu a interakci s legislativní tlakem Evropské unie na zvyšování investic ve světle nových emisních limitů od 1.1.2016. Mezi vystupujícími byli Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR, Zdeněk Vlček z ÚJV Řež a Milan Vaškovič, vedoucí sekce Procesní inženýring SES Tľmače.

Závěr: Každoroční konference “All for Power” je jednoznačně prestižním kolbištěm pro všechny hlavní hráče v energetickém sektoru ČR. O to více vyznělo pozitivně zařazení tureckého panelu na pořad konference, kdy poprvé v historii vůbec tak byl zařazen “regionální” blok. Jak je patrné ze struktury panelistů i účastníků, turecký energetický sektor výrazně přesahuje rámec regionálního hráče a je v centru pozornosti všech globálních firem. ZÚ Ankara hodnotí konferenci jako vysoce atraktivní pro subjekty v oblasti energetického strojírenství a současně věříme, že byla vhodnou platformou k intenzifikaci podpory českých exportérů, investorů a EPC kontraktorů na tureckém energetickém trhu. Aktivní účast tituláře a DEK ZÚ Ankara na konferenci jasně delegovala podporu MZV českým exportních a investičním ambicím v Turecku.

 

Přílohy:              Prezentace DEK ZÚ Ankara na konferenci

                          Fotografie z konference

přílohy

foto energo forum 334 KB JPG (Obrázek / Fotka) 14.12.2012

Turecky energeticky profil 3 MB PDF (Acrobat dokument) 14.12.2012