česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Hospodářské vztahy ČR - Kazachstán

Kazachstán je pro ČR nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti Střední Asie a je zařazen mezi 12 „prioritních zemí“ z hlediska exportních zájmů ČR. V roce 2013 nadále pokračoval trend růstu bilaterální obchodní výměny ČR Kazachstán. Dle údajů publikovaných v prvním čtvrtletí 2014 obrat obchodní výměny ČR – Kazachstán v roce 2013 přesáhl úroveň 1 mld. USD, tj. činil 1 022 mil. USD. Český export za rok 2013 vzrostl na 394,8 mil. USD a import dosáhl 627,5 mil. USD.

Česko-kazachstánské bilaterální vztahy jsou dlouhodobě korektní. Kazachstán je pro ČR nejvýznamnějším obchodním partnerem v oblasti Střední Asie a je zařazen mezi 12 „prioritních zemí“ z hlediska rozvoje bilaterální obchodní spolupráce. Pokračuje trend narůstajícího zájmu české podnikatelské sféry směrem ke Kazachstánu, který se mj. projevuje v rostoucím obchodním obratu a ve vysoké účasti českých firem na podnikatelských misích v Kazachstánu a na významných veletrzích a výstavách v KZ. V roce 2013 nadále pokračoval trend růstu bilaterální obchodní výměny ČR Kazachstán. Dle údajů publikovaných v prvním čtvrtletí 2014 obrat obchodní výměny ČR – Kazachstán v roce 2013 přesáhl úroveň 1 mld. USD, tj. činil 1 022 mil. USD. Český export za rok 2013 vzrostl na 394,8 mil. USD a import dosáhl 627,5 mil. USD.

Níže uvádíme tabulku obchodní výměny ČR – KZ za posledních 5 let (v tisících USD)

Rok Vývoz Dovoz Obrat Saldo
2009 125 904 282 679 408 583 -156 775
2010 168 963 421 464 590 427 -252 501
2011 231 651 647 320 860 971 -433 669
2012 346 713 556 969 903 682 -210 256
2013 394 883 627 516 1 022 399 -232 633

Zájem českých společností se soustřeďuje na mezinárodní veletrhy v Kazachstánu jako je turistický veletrh KITF, veletrh zdravotnické techniky KIHE, metalurgický a strojírenský veletrh KazMet, veletrh v oblasti energetiky Power Kazakhstan, potravinářský veletrh WorldFood, zemědělský veletrh AgriTek Astana apod.

Hlavní položky českého vývozu představují digitální zpracovatelské jednotky, přenosná digitální zařízení pro automatické zpracování dat, léky, karosérie osobních automobilů, čepelky do holících strojků, břitvy, holící strojky, akumulátory, části přístrojů k filtrování, paměťové jednotky, soustruhy, kohouty pro potrubí apod. Mezi hlavní položky českého dovozu lze zařadit ropu (83%; Kazachstán je třetím největším dodavatelem ropy do ČR po Rusku a Azerbajdžánu), fosfor, zkapalněný propan, ferochrom, ferosilikomangan, ferochrom, bavlna, butan, čerpadla, rybí file.

Na kazachstánském trhu úspěšně působí celá řada českých společností jako je Fosfa, Puro Klima, LAB Pharma, LINET, Home Credit apod. celkem je na KZ trhu aktivních cca 200 českých společností. V Kazachstánu v současné době působí 34 kazachstánsko – českých společných podniků. Na podporu svých obchodních aktivit vytvářejí české společnosti v Kazachstánu své kanceláře. V současné době Zastupitelský úřad ČR v Astaně registruje 25 českých zastoupení a distributorů českého zboží v Kazachstánu. Nejvíce českých zastoupení je v Almaty a dále v hlavním městě Astana.

V roce 2005 byla ustavena Česko – kazachstánská Mezivládní komise k ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci, a to jako pracovní orgán pro řešení aktuálních obchodně-ekonomických otázek vzájemné spolupráce. Ve dnech 9. a 10. října 2013 se uskutečnilo 7. zasedání Mezivládní komise ČR – Kazachstán pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci v Praze a v Brně. Jednání na české straně vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR M. Hovorka a na KZ straně náměstek ministra průmyslu a nových technologií KZ B. Džaksaliev. V návaznosti na jednání MVK se v Brně uskutečnila „Prezentace podnikatelského a investičního prostředí v Kazachstánu“, organizovaná RHK Brno ve spolupráci se ZÚ Kazachstánu v ČR a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.