česky 

rozšířené vyhledávání

Smluvně-právní základna pro rozvoj hospodářské spolupráce ČR a Kazachstánu

Obchodně ekonomické vztahy mezi ČR a KZ upravují následující bilaterální smluvní dokumenty: 

 -          Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic (uzavřena dne 8. 10. 1996, vstoupila v platnost 2. 4. 1998);

 -          Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (uzavřena dne 9. 4. 1998, vstoupila v platnost 29. 10. 1999);

-          Smlouva o spolupráci v mezinárodní silniční dopravě (z r. 1999, vstoupila v platnost dne 28. 8. 2003);

-          Dohoda o hospodářské, průmyslové a VT spolupráci (uzavřena 8. 9. 2004, vstoupila v platnost 21. 11. 2006);

-          Dohoda mezi MMR ČR a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu KZ o spolupráci v oblasti cestovního ruchu (podepsána v Praze počátkem listopadu 2011).

V rámci harmonizace legislativy ČR s komunitárním právem byly k „finančním“ dohodám s KZ  negociovány s kazachstánskou stranou dodatkové protokoly. Protokol ke Smlouvě o podpoře a vzájemně ochraně investic byl podepsán dne 25. 11. 2011 v průběhu 4. zasedání Mezivládní komise. Protokol  vstoupil v platnost 15.9. 2013. Druhé kolo jednání k Protokolu ke Smlouvě mezi ČR a Kazachstánem o zamezení dvojího zdanění se uskutečnilo v květnu 2013 v Praze a obě strany nalezly shodu ohledně konečného textu Protokolu a text byl vedoucími obou delegací parafován. Podpis Protokolu ke dvoustranné Smlouvě o zamezení dvojímu zdanění byl v ČR schválen vládou v říjnu 2013. V současné době se hledá vhodná příležitost k podpisu.