česky 

rozšířené vyhledávání

Hospodářská situace v Kyrgyzstánu a spolupráce ČR - Kyrgyzstán

Obrat zahraničního obchodu ČR a Kyrgyzstánu se pohybuje na úrovni 8,5 mil. USD.

V létě 2012 se v Kyrgyzstánu realizoval malý lokální projekt ČR „Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitorovacího programu“ a v roce 2013 projekt „Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách pro handicapované děti“.

Dle údajů Národního statistického výboru KG dosáhl HDP Kyrgyzstánu v roce 2013 úrovně 350,28 mld. som, tj. vzrostl o 10,5% v porovnání s rokem 2012. Bez započítání příjmů z těžby zlata z ložisek Kumtor dosáhl v roce 2013 růst HDP v Kyrgyzstánu 5,8%. Objem průmyslové výroby dosáhl v roce 2013 růstu o 3,5%. V některých sektorech ekonomiky se výroba mírně snížila jako je textilní průmysl, výroba elektrické energie, plynu a vody. Úroveň inflace činila v roce 2013 v Kyrgyzstánu 4% (v roce 2012 dosahovala 6,6%).

V prosinci 2013 se v Biškeku uskutečnilo veřejné slyšení k přípravě návrhů rozpočtu na rok 2014. Příjmy rozpočtu v roce 2014 se odhadují na 92,9 mld. som a výdaje ve výši 110,8 mld. som. Rozpočet předpokládá v roce 2014 deficit ve výši 17,9 mld. som. Reálný růst HDP se předpokládá na úrovni 6,9% pro rok 2014 a 5,9% pro rok 2015.

Po presidentských volbách (30. 10. 2011 ) se zintenzivnila vnitropolitická diskuse k možnosti přistoupení Kyrgyzstánu k Celní unii Rusko – Kazachstán – Bělorusko. Atraktivnost přistoupení k Celní unii obecně roste z důvodu viditelného pozitivního vlivu na obchod zúčastněných zemí. Přistoupení k Celní unii by Kyrgyzstánu otevřelo možnosti zrychleného rozvoje ekonomické spolupráce s dalšími členy Celní unie.

Ekonomika Kyrgyzstánu je nadále závislá na technické a rozvojové pomoci od širokého spektra donorů jako je OSN, EU, OSCE, UNDP, USAID, MMF, Světová banka, bilaterálně především Čína, potenciálně též Turecko. Podpora EU Kyrgyzstánu se mj. uskutečňuje prostřednictvím mechanizmu akčních plánů, které se zaměřují na boj s chudobou, podporu malého podnikání apod.

Obrat zahraničního obchodu ČR a Kyrgyzstánu v roce 2013 dosáhl 8,5 mil. USD, český export činil 8,3 mil. USD a český import 200 tisíc USD. Kyrgyzstán vyváží do ČR nástroje, náčiní, potravinářské přípravky, gumy, pryskyřice, oděvy výrobky chemických sloučenin kovů apod. ČR vyváží do Kyrgyzstánu výrobky chemických sloučenin kovů, výrobky ze dřeva, zbraně a střelivo, optické přístroje, nápoje, sklo, výrobky z hliníku apod.

V létě 2012 se v Kyrgyzstánu realizoval malý lokální projekt ČR „Dobudování zázemí výzkumné a monitorovací stanice Adygine a rozšíření monitorovacího programu“. V rámci projektu bylo zlepšeno celkové vybavení stanice, tj. podmínek pro stálou „posádku“ výzkumníků a též ad hoc expedice výzkumníků. Konkrétně byla v rámci projektu vybudována letní kuchyně, posílen energetický systém stanice a doplněn monitorovací program. Jednotlivé aktivity dobudování stanice jsou realizovány pracovníky Inženýrsko-geologického oddělení Hydrogeologické expedice Ministerstva přírodních zdrojů KG. Na české straně byl projekt veden Dr. M. Černým z Nadačního fondu Adygine (více informací je na www.adygine.com).

V roce 2013 se v rámci malých lokálních projektů MZV realizoval projekt „Podpora vzdělávání v dětských domovech a internátních školách pro handicapované děti v Kyrgyzstánu“. V říjnu 2013 byly Státní speciální všeobecně vzdělávací škole a internátu pro hluché a slepé děti v Biškeku a Dětskému domovu Krasnaja Riečka předány pomůcky pro výuku a další  vybavení.