česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jak prověřit informace o řeckých obchodních partnerech?

Obchodně ekonomický úsek registruje zvýšený počet případů neplacení ze strany řeckých odběratelů českého zboží a služeb. Nezapomeňte proto vždy předem prověřit budoucího obchodního partnera!


„Důvěřuj, ale prověřuj!“ je bezpodmínečným předpokladem úspěchu.

Vzhledem k tomu, že všeobecně dostupný obchodní rejstřík v Řecku neexistuje, doporučujeme pro prověření, zda firma skutečně existuje a zda uvedla platné údaje, následující:
-       u větších kontraktů nešetřete náklady na návštěvu partnera v jeho sídle;
-       požadujte výpis z rejstříku místně příslušné obchodní a průmyslové komory, kde musí být každá firma povinně registrována;
-       požadujte předložení průkazu totožnosti fyzické osoby, se kterou budete ve finančním kontaktu či na jejíž účet budete poukazovat platby (event. vyžadujte úředně ověřenou kopii);
-       zvláštní pozornost doporučujeme věnovat IČO (řecky A.F.M.) a spádovému finančnímu úřadu (řecky D.O.Y.); IČO lze prověřit v evropském systému VIES nebo na stránce řeckého ministerstva financí;
-       nespoléhejte na elektronickou komunikaci, ale objednávky, smlouvy apod. vyžadujte i písemně se všemi náležitostmi.

Prověření solventnosti partnera a ověření, zda není v konkurzu, zatím bez pomoci právníka či placené agentury v podstatě není možné. V této souvislosti je užitečné vyžadovat:
-       zřizovací smlouvu, kde je uveden jednatel společnosti, a přehled veškerých změn registrovaných v rejstříku obchodních společností – tyto informace vydává na počkání okresní soud 1. stupně (řecky Protodikeio);
-       soudní potvrzení, že firma není v insolvenčním či konkurzním řízení (řecky Pistopiitiko Mi Ptochevseos a Pistopiitiko Mi Anangastikis Diacheiriseos);
-       výpis z bankovního registru dlužníků (tzv. Systém Teiresias);
-       je-li to nezbytné, lze požadovat také výpis z katastru nemovitostí, který dokládá nemovitý majetek společnosti spolu s dokladem o právech na tyto nemovitosti (řecky Pistopiitiko Varon);
-       zahraniční dodavatelé, i v případě dlouhodobých a ověřených kontaktů, se v tomto období uchylují k vyžadování platby předem.

Je třeba uvážlivě volit platební podmínky. Není výjimkou, že i v případě ustálených obchodních styků požadují zahraniční dodatelé platbu předem.

Kontakty na registrační oddělení největších řeckých obchodních a průmyslových komor:

Athens Chamber of Commerce and Industryinfo@acci.gr
Registrační odd.: tel: (0030) 210 3382132,-138,-134, registry@acci.gr

Piraeus Chamber of Commerce and Industryevep@pcci.gr
Registrační odd.: tel: (0030) 210 4177241 až 5, 210 4134793, fax: 210 4178680

Thessaloniki Chamber of Commerce and Industryroot@ebeth.gr
Registrační odd.: tel: (0030) 2310 370150 - 1, fax: 2310 370166

Seznam komor s kontakty (v angličtině) je k dispozici na portálu Union of Hellenic Chambers