česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomická prezentace zemí V4 v Patře

Dne 18.2.2014 představili zástupci velvyslanectví zemí „V4“ podnikatelské prostředí a ekonomiky svých zemí na půdě Obchodní a průmyslové komory Achaie se sídlem ve městě Patras.


V pořadí již 7. obchodně-ekonomický seminář s názvem: „PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍLEŽITOSTI OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE S ČLENSKÝMI ZEMĚMI VISEGRÁDSKÉ SKUPINY“ navázal na předchozí prezentace. Uskutečnil se v rámci maďarského předsednictví "V4" a jeho hlavními organizátory byly Obchodní oddělení Maďarského velvyslanectví a Obchodní a průmyslová komora Achaie, která seminář hostila ve svých prostorách.

Oblast Achaia (dříve okres, nyní územně-správní část regionu Západní Řecko) má více než 300 tis. obyvatel a soustředí tak 3% obyvatelstva Řecka. Správním střediskem je přístav Patras, který je se 170 tis. obyvatel 3. největším v Řecku a současně třetím největším přístavem, který ročně přepraví zhruba polovinu lodních pasažérů. Produkované HDP na hlavu činí v Achaii  15.200 eur (24. místo z 52 okresů). V úrodné pobřežní zóně je rozvinuta zemědělská ekonomika. K hlavním zemědělským produktům patří korintské hrozny, z nichž se vyrábí rozinky a kvalitní víno, dále citrusové plody (3% národní produkce), zejména citróny a pomeranče, zelenina (5% národní produkce rajčat), olivy a olivový olej, obiloviny, mandle, brambory (16% národní produkce), jahody. Ze živočišné výroby je nejvýznamnější chov hovězího dobytka a produkce mléka (3% národní produkce). Zpracovatelský průmysl, který je rovněž rozvinut, se zaměřuje zejména na zpracování primárních zdrojů oblasti, a co do objemu produkované přidané hodnoty je na 7. místě v Řecku. Nejvýznamnějším sektorem místní ekonomiky jsou služby v obchodě a cestovním ruchu, které zaměstnávají zhruba 60% místního pracovního potenciálu. Podmínky pro další rozvoj cestovního ruchu jsou mimořádně příznivé, protože oblast má řadu srovnatelných výhod (hotelová infrastruktura, klima, výhodná geografická poloha u moře a v archeologickém trojúhelníku Delfy – Olympie –Mykény, lyžařské centrum v Kalavritě.). Cílem je další rozvoj nejen mořské, ale i náboženské, ekologické, lázeňské, konferenční a alternativní turistiky. Nezbytným předpokladem dalšího rozvoje cestovního ruchu je dokončení moderní silniční sítě, která je zatím zastaralá a neodpovídá moderním evropským standardům, a železniční sítě.  

Komora Achaie sdružuje 21 tisíc podnikatelských subjektů, z nichž 8 tis. obchodních, 9. tis. z oblasti služeb a 4 tis. zpracovatelských podniků.

Cílem zúčastněných ZÚ bylo stejně jako v předchozích případech posílit povědomí o skupině „V4“, seznámit místní podnikatelskou a odbornou veřejnost s ekonomikou, podnikatelským prostředím, obchodními a investičními příležitostmi v ČR, Polsku, Maďarsku a na Slovensku a prověřit možnosti vzájemné obchodní spolupráce. Českou ekonomiku, investice a vzájemný zahraniční obchod představil na semináři DEK Miloš Kučera. 

V průběhu B2B schůzek, které následovaly po skončení prezentační části akce, se zájem řecké strany soustředil na podporu exportu domácího především potravinářského zboží (kromě tradičního olivového oleje také citrusů, jahod, brambor a vína). Novinkou byl zájem o české technologické celky na výrobu elektřiny z biomasy, konkrétně z dřevěného odpadu.


FOTO Z AKCE (Miloš Kučera při prezentaci České republiky, dále zleva: Miriam Rafajová, ZÚ Slovenska, Zoltán Szabó, ZÚ Maďarska, Platon Marlafekas, Prezident Komory, Miroslaw Gojdz, ZÚ Polska)

Zpráva komory k akci