česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ekonomické zprávy a informace

Ekonomické informace (krátké zajímavé zprávy) a ekonomické zprávy (obsáhlejší informace) z teritoria jsou jedním z výsledků práce OEÚ. Jsou podkladem pro Souhrnnou teritoriální informaci a doplňují aktuální informace z Číny uvedené na webovém portálu pro exportéry a investory www.businessinfo.cz V případě potřeby jsou k dispozici na vyžádání.

Níže uvedené ekonomické informace a zprávy jsme připraveni, v případě Vašeho zájmu na vyžádání zaslat!!!

Graf

Ekonomické zprávy 2009


13. Současný vývoj čínské ekonomiky
12. Rozvoj letecké dopravy v ČLR
11. Vývoj čínské ekonomiky ve 2. čtvrtletí 2009
10. Postřehy ZÚ Peking k aktuálnímu vývoji čínské ekonomiky
9. Návštěva ministra financí USA T. Geithnera v ČLR
8. Aktuální postřehy k vlivu globální recese na čínskou ekonomiku
7. Podpis dohody o volném obchodu mezi ČLR a Peru
6. Zájem ČLR o reformu Mezinárodního měnového fondu
5. Dosavadní efektivnost opatření vlády ČLR k překonání dopadů globální ekonomické a finanční krize
4. Problematika devizových rezerv ČLR
3. ZÚ Peking k aktuálnímu vývoji čínské ekonomiky
2. Zpomalení tempa růstu čínské ekonomiky v roce 2008
1. Opatření vlády ČLR k překonání dopadů globální ekonomické a finanční krize

Ekonomické informace 2009

28. Vzestupný trend větrné energetiky v ČLR
27. Stárnutí čínské populace, nové příležitosti?
26. Neoficiální otevření ECMall v Pekingu a další vývoj kauzy
25. Čínská cesta ke zvyšování bezpečnosti v dolech
24. Antidumping a odveta ČLR
23. Problematika škodlivých emisí v ČLR
22. Aktuální postřehy k problematice strategických rezerv uhlí a ropy v Číně
21. Boj se zpronevěrou a korupcí v ČLR
20. Stav a výhled budování strategických ropných zásob v ČLR
19. Nový zákon o bezpečnosti potravin
18. Výroba stavebních materiálů v ČLR v roce 2008
17. Úvahy o posílení pozice a vlivu ČLR v Mezinárodním měnovém fondu
16. Dlouhodobý plán likvidace zastaralých průmyslových továren v ČLR
15. Nejnovější čínské energetické nákupy v době celosvětové recese
14. Rozšíření pojištění v zemědělství
13. Sucha v ČLR a opatření čínské vlády
12. Změny v Patentovém zákoně ČLR
11. Čínský balíček podpůrných opatření a jeho uplatnění v energetice a ochraně životního prostředí
10. Dokument č. 1 o zemědělství a venkovu v ČLR
9. Výhled ekonomiky ČLR v roce 2009
8. Čínská ekonomika - na vratkých základech?
7. Norsko  a ČLR podepsaly Memorandum o porozumění v ropném průmyslu
6. Personální změny ve vedení Národního energetického úřadu ČLR
5. Úvahy ČLR nad strategickými zásobami kovů
4. ČLR postoupila na pozici třetí největší světové ekonomiky
3. Energetický sektor v ČLR v roce 2008 - krátký přehled
2. Čínský vývoz v rekordním poklesu
1. Pilotní projekt k uplatnění čínské měny v zahraničně-obchodní výměně

Ekonomické zprávy 2008

17. Ústřední ekonomická pracovní konference
16. 5. Strategický ekonomický dialog USA - ČLR
15. Negativní dopady globální krize zvedají vlnu projevů nevole v ČLR
14. Vláda ČLR přijala stimulační plán veřejných investic
13. Zpráva z účasti OEÚ ZÚ Peking na veletrhu v Chengdu
12. Dopady globální finanční krize na čínskou ekonomiku
11. Záměry k urychlení rozvoje čínského venkova
10. Skandál s kontaminovaným dětským mlékem  a dalšími mléčnými produkty vyrobenými v ČLR
9.Postřehy k aktuální ekonomické situaci v ČLR
8. Aktuální vývoj stavebnictví a výroby stavebních materiálů v ČLR
7. Dopad zemětřesení na energetický vývoj v ČLR
6. K aktuální ekonomické situaci v ČLR v červnu 2008
5. Mezinárodní seminář k masu a masným výrobkům konaný v Pekingu
4. Ekonomické dopady ničivého zemětřesení v čínské provincii S´čchuán
3. Současný vývoj čínsko-iránských ekonomických vztahů
2. Energetická situace v ČLR a výhled na další období
1. Stav dopravy a dopravní infrastruktury v ČLR

 Ekonomické informace 2008:

49. Informace o účasti zástupce ZÚ Peking na diskusním fóru k rozvojové spolupráci v subregionu severovýchodní Asie
48. Zpravodajství z legislativní sféry
47. Obchodně-ekonomické miniaktuality
46. Vydání dvou publikací týkajících se ochrany duševního vlastnictví v ČLR
45. Je ČLR skutečně nejlákavějším místem pro přímé zahraniční investice?
44. Coca-Cola v Číně : obchodní protekcionismus, nebo čínský ekonomický nacionalismus ?
43.Výstavba nové jaderné elektrárny v ČLR zahájena
42.Energetické společnosti ČLR a Indie podepsaly rámcovou dohodu o dlouhodobé spolupráci
41.Pohled na současný stav vodního hospodářství ČLR a jeho možný vývoj
40.Ochrana práv duševního vlastnictví v ČLR a China IPR SME Helpdesk
39.Národní energetický úřad ČLR - stále polojasno
38.Snížení čínských dovozních cel na některé komodity
37.Jmenování zástupce firmy ECM China do výkonného výboru Hospodářské komory EU v ČLR
36.Účast na sympoziu "Global Investment Promotion Forum"
35.Informace o návštěvě veletrhu "Expo Central China 2008"

34.Jednání s potenciálním čínským investorem China South Locomotive&Rolling Stock Corporation Ltd.
33.Alarmující úbytek celkové výměry orné půdy v ČLR
32.Podpis dohody o volném obchodu mezi ČLR a Novým Zélandem
31.Energetická rošáda "Made in China"
30.Návštěva elektrárny Shentou a jednání s jejími představiteli
29.Jednání generálního tajemníka OECD J. A. Gurríi v ČLR
28.Jednání zástupců České exportní banky v ČLR
27.Sympozium k 2. vydání knihy OECD "Chinese Economic Performance in the Long Run" v Pekingu
26.Informace o hlavních závěrech březnového zasedání parlamentu ČLR vztahujících se k ekonomické problematice
25.Současný vývoj obchodní bilance a cenových relací v ČLR
24.Dohoda o námořní plavbě mezi EU a ČLR vstoupila v platnost
23.Jednání evropského komisaře P.Mandelsona v ČLR
22.Změny v legilstivě, které mají vliv na hospodářské prostředí Číny v roce 2008
21.3.Finanční fórum o obnovitelných zdrojích energie v ČLR
20.Jednání výkonného ředitele MMF D. Strausse-Kahna v ČLR
19.Aktualizované informace vlády ČLR o škodách způsobených přírodní pohromou
18.Program EU-Čína pro otázky energetiky a životního prostředí
17.Čínská armáda má zájem o zahraniční investice k modernizaci vojenských nemocnic
16.Problematika cen ropy a ropných výrobků v ČLR
15.Vliv ČLR na mezinárodní obchod s dřevem
14.Čínské úřady plánují vyčistit hlavní jezera do roku 2030
13.Tvorba cen a vývoj inflace v ČLR
12.Hlavní ekonomické dopady současné přírodní pohromy v ČLR a komentář k politicko-sociálním aspektům této krize
11.Problémy s energetickými standardy u budov v ČLR
10.Pracovní jednání Evropského komisaře L.Kovácse v ČLR
9. Sociální agenda mezi EU a ČLR a Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem práce a sociálního zabezpečení ČLR a EK
8. Nová čínská pravidla pro založení společností obchodujících s cennými papíry se zahraničním kapitálem
7. Vysoké tempo růstu čínské ekonomiky v roce 2007
6. Problematika nezaměstnanosti v ČLR
5. Pokles na čínských akciových trzích
4. Výrazný nárůst obchodního přebytku ČLR v roce 2007
3. Výroba aut v ČLR a jejich prodej v roce 2007
2. Další opatření vlády ČLR k zamezení iflačních tlaků
1. Zvyšování produkce jaderné energie v ČLR

Ekonomické zprávy 2007:

1. Ekonomický vývoj v ČLR v roce 2006
2. Ekonomický vývoj průmyslu obráběcích strojů - analýza roku 2006 a výhled na rok 2007
3. Zpráva WHO o zdravotní a sociální situaci v ČLR v kontextu ekonomického rozvoje
4. Zemědělství a zemědělská politika ČLR
5. Zpráva o návštěvě hejtmanů ČR v ČLR
6. Zpráva o návštěvě ministra zemědělství ČR p. Petra Gandaloviče v Pekingu
7. Zpráva o návštěvě hejtmana Zlínského kraje p. Libora Lukáše v ČLR
8. Zpráva o plnění rozpočtu ČLR za rok 2006 a návrh rozpočtu ČLR na rok 2007
9. Zpráva o návštěvě ministra průmyslu a obchodu ČR p. Martina Římana a náměstka ministra p. Martiny Tlapy v ČLR
10.Zákon o majetku v ČLR
11.Zpráva o návštěvě Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR v ČLR
12.Přehled a srovnání jednotlivých provincií ČLR

Ekonomické informace 2007:

1. Investice do rozvoje dálniční sítě v Číně dosáhnou 2 bil. RMB (250 mld. USD)
2. Objem výroby ropy a plynu v Číně v roce 2007 poroste
3. Prohlášení ministrů Číny, Japonska, Indie, Korejské republiky a Spojených států odpovědných za energetický sektor
4. Týdenní ekonomický přehled 8.-14.1.2007
5. Na založení fondu obnovitelných energií v Číně bude vynaloženo 10 mld. RMB
6. Celkový objem výroby PetroChina vzrostl v roce 2006 o 5,2%
7. Nová naleziště nerostných surovin v Číně
8. Cena uhlí na výrobu elektrické energie se v Číně zvýší o 10%
9. Asie prohrává boj se znečištěným ovzduším
10.Odepsání dluhů afrických zemí ze strany Čínské lidové republiky
11.ČLR - přístup k pitné vodě
12.Jaderná energetika v ČLR na počátku roku 2007
13.Růst vojenského rozpočtu Číny pokračuje
14.Čínské akciové trhy vzrostly za první dva měsíce roku 2007 o 76,1 mld. RMB
15.Zpráva o účasti na mezinárodní konferenci věnované obnovitelným zdrojům energie (International Conference on "New Villages with Renewable Energy")
16.Slavnostní otevření autosalónu s automobily Škoda ve městě Shi Jia Zhuang
17.Čínsko - africký rozvojový fond
18. Výběr z ekonomického tisku 23.-27.7.2007
19.Podpis smlouvy o nákupu nemovitosti ECM Real Estate Investments v Pekingu
20.Příznivé výsledky geologického průzkumu v ropné pánvi Jidong Nanpu
21.Problematika ochrany životního prostředí a energetických úspor na pozadí rostoucích prodejů silničních vozidel v ČLR
22.Provedení zásadní reformy systému sociálního zabezpečení v ČLR je nezbytností
23.Přístup vlády ČLR k problematice energetických úspor a omezování škodlivých emisí
24.Postoj Číny k ustavení panelu Orgánu pro řešení sporů WTO ve věci "Čína - opatření týkající se ochrany a vynucení práv k duševnímu vlastnictví"
25.ČLR jako jedno ze světových center vědecko-technologického vývoje
26.Aktuální vývoj čínské ekonomiky z pohledu Obchodní komory EU
27.Růst čínské ekonomiky pokračuje rychlým tempem
28.Problematika větrné energie v ČLR
29.Opatření centrální banky ČLR k omezení objemu likvidních prostředků
30.Problematika kurzu čínské měny
31.ČLR posiluje spolupráci s africkými zeměmi
32.Hlavní ekonomická témata projednávaná na 10.summitu EU-ČLR
33.Čínsko-japonský ekonomický dialog na vysoké úrovni
34.Ústřední ekonomická pracovní konference
35.Mezinárodní letiště v Pekingu - významná letecká křižovatka
36.Nový ministr obchodu ČLR