česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Návštěva Zemědělského výboru Poslanecké Sněmovny Parlamentu ČR v Čínské lidové republice ve dnech 19. – 26. května 2008

Návštěva ZEV PSP ČR se uskutečnila na pozvání Všečínského shromáždění lidových zástupců (VSLZ) z roku 2007 a navázala na návštěvu Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR v ČLR z června 2007.

Rozvrh oficiálních přijetí v Pekingu byl obecně zkomplikován aktuální situací ústředních orgánů po ničivém zemětřesení v provincii Sichuan (12.5.2008). Na druhé straně byla atmosféra přijetí pozitivně ovlivněna symbolikou solidarity a humanitární pomoci, neboť delegace jako jedna z prvních v té době přivezla do Pekingu část humanitární pomoci vlády ČR a předala soustrastný dopis předsedy PČR jeho čínskému protějšku.

Delegace Zemědělského výboru PSP ČR na farmě Zhongjie Friendship Farm v provincii Hebei
Delegace Zemědělského výboru PSP ČR na farmě Zhongjie Friendship Farm v provincii Hebei

Uskutečnila se jednání jak v Pekingu, tak na farmě Zhongjie Friendship Farm v provincii Hebei [1] a v Lanzhou v provincii Gansu. V Pekingu byla delegace přijata místopředsedkyní VSLZ paní Wuyunqimuge, předsedou Výboru pro otázky zemědělství a venkova VSLZ panem Wang Yunlong(-em). Na MZV pak náměstkem ministra zemědělství ČLR panem Niu Dun. Předáno bylo nové pozvání ministra zemědělství ČR ministru zemědělství ČLR k návštěvě ČR (během níž se očekává možné podepsání dohody o spolupráci ve vodním hospodářství).Jednání vycházela z rámce vzájemných dohod ČR a ČLR o spolupráci v lesnictví a v zemědělství a podařilo se určit konkrétní zájmové oblasti na ústřední úrovni i přímo v regionech. Za důležitou označily obě strany výměnu informací a odborníků, k níž lze využít i již existující mechanismy (například smíšenou česko - čínskou pracovní skupinu pro lesnictví).

Navsteva ZV PSP CR

Novou zajímavou stránkou spolupráce se jeví budování odborného vysokého školství (z podnětu družební farmy Zhongjie). V provincii Gansu navštívila delegace venkovskou oblast, která se zaměřuje na pěstování zeleniny a brambor a má značný zájem o navázání kontaktů s českými výzkumnými ústavy v této oblasti.

Návštěva delegace venkovské oblasti v provinci Gansu, která se zaměřuje na pěstování zeleniny a brambor
Návštěva delegace venkovské oblasti v provinci Gansu, která se zaměřuje na pěstování zeleniny a brambor

S výhledem na CZ PRES česká delegace několikrát zmínila, že ČR je pro výrobu biopaliv pouze z přebytků, nikoliv na úkor výroby potravin a potravinářsky využitelné zemědělské půdy. V tom se shoduje s pozicí ČLR. I přes počáteční logistické komplikace byla vedená jednání obsažná, posunula možnosti spolupráce do konkrétnější podoby. Přispěla také k podrobnému seznámení českých parlamentářů, dobře obeznámených s možnostmi a kvalitami českých podniků v resortu zemědělství a lesního či vodního hospodářství, s reálnými kapacitami a potřebami potenciálních partnerů a s možnými mechanismy spolupráce. V tomto směru byla přínosná i setkání delegace se zástupci českých firem působících v ČLR, které se uspořádalo v prostorách rezidence ZÚ Peking.


Složení delegace ZEV PSP ČR:

Jan Kasal místopředseda PSP ČR

Jiří Papež předseda ZEV PSP ČR

Jiří Hanuš místopředseda ZEV PSP ČR

Pavel Kováčik místopředseda ZEV PSP ČR

Zdeněk Mach místopředseda ZEV PSP ČR

Ladislav Skopal místopředseda ZEV PSP ČR

František Holík tajemník ZEV PSP ČR

Jan Vlna pracovník zahraničního oddělení ČR

[1] Farma má dlouholetou družbu ještě z dob Československa, dnes je jedinou, která si vazbu na "svou" družební zemi udržela (spolupracuje nadále i se Slovenskou republikou). Jedná se o vysoce prosperující zemědělsko-investiční komplex, který svými rozměry i finančními zdroji může do jisté míry sám o sobě sloužit jako významná cílová destinace pro spolupráci mnohých českých firem s ČLR.

zpět na přehled zpět na aktivity