česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Katalogová prezentace českých firem na výstavě životního prostředí CIEPEC 2007

OEÚ ZÚ Peking zrealizoval v Pekingu ve dnech 21.-24.6.2007 katalogovou prezentaci českých firem na výstavě k ochraně životního prostředí CIEPEC 2007

Ve dnech 21.-24.6.2007 se na mezinárodním výstavišti v Pekingu uskutečnila pod patronací čínské asociace průmyslu k ochraně životního prostředí (CAEPI - China Association of Environmental Protection Industry) 10. mezinárodní výstava a konference o ochraně životního prostředí pod názvem CIEPEC 2007 (China International Environmental Protection Exhibition and Conference). Na základě schváleného projektu Ministerstva zahraničních věcí č.3 "Katalogová prezentace firem na výstavě k ochraně životního prostředí" OEÚ ZÚ Peking zajistil na výše zmíněné výstavě vlastní stánek. Aktivní účast na stánku ČR podpořili i zástupci českých firem působící na čínském trhu (TEDOM,s.r.o, VÍTKOVICE,a.s. a ŠKODAEXPORT,a.s.). Přítomen byl rovněž zástupce Ministerstva životního prostředí ČR.

Na ploše více než 30 tis. m2 se v celkem 6 halách představilo více než 200 zahraničních společností z 22 zemí světa a 340 čínských společností. OEÚ ZÚ Peking připravil pro obchodní partnery českých firem působících v ČLR a pro návštěvníky veletrhu katalog, ve kterém byly uvedeny kontakty na vládní instituce a české firmy působící v oblasti životního prostředí vedené v databázi MŽP ČR a české firmy působící v ČLR, které se veletrhu zúčastnili.

Výstava CIEPEC 2007 byla koncipována tak, aby návštěvníci mohli shlédnout technologie a zařízení pro jednotlivé kategorie ochrany životního prostředí a to:

  • voda

Tato kategorie zahrnovala technologie a zařízení pro ochranu vodních zdrojů užitkové i pitné vody, ekologickou obnovu a obnovu zásobování vodou ve městech, technologie a zařízení pro čistění průmyslových a komunálních vod, technologie a zařízení pro opětovné využití vod a technologie a zařízení pro úpravu kalů a jejich komplexní využití.

  • vzduch

Tato kategorie zahrnovala technologie a zařízení pro odsíření a denitrifikaci, technologie a zařízení pro nakládání s průmyslovými odpadními plyny a technologie a zařízení pro odstranění a čistění prachových částic ve vzduchu.

  • tuhý odpad

Tato kategorie zahrnovala technologie a zařízení pro průmyslový odpad, nebezpečný odpad, zdravotnický odpad a škodlivé a jedovaté tekutiny a plyny, technologie a zařízení pro zacházení a komplexní využití komunálního tuhého odpadu, technologie a zařízení pro sanitární opatření včetně zařízení a technologií pro sběr a dopravu odpadů.

  • zdroje komplexního využití energií, úspory energií a nových energií

Tato kategorie zahrnovala technologie a zařízení pro využití a zacházení s třemi druhy odpadů (odpadní plyn, odpadní voda a odpadní kaly) včetně výrobních "bezodpadových" technologií, technologie a zařízení pro větrnou energii, geotermální energii, sluneční energii, vodní energii a bio-energii, technologie a zařízení pro přeměnu odpadu na energii a technologie a zařízení pro využití "čistých" energií v technologických procesech.

  • ochrana životního prostředí v bytech a dopravních prostředcích

Tato kategorie zahrnovala technologie a zařízení pro monitoring kvality ovzduší v budovách a dopravních prostředcích, technologie a zařízení pro dezinfekci a čistění vzduchu, technologie a zařízení pro zvlhčení a sterilizaci vzduchu a technologie a zařízení pro zacházení s emisemi.

  • ostatní

Tato kategorie zahrnovala monitorovací systémy kvality vod, vzduchu, hluku a radiace, automatické monitorovací systémy, přenosné monitorovací systémy, nástroje a zařízení pro naléhavé monitorování případů havárií, znečištění a pod., nástroje a zařízení pro zkušebnictví a laboratorní potřeby, technologie na kontrolu hluku a vibrací, technologie a zařízení pro snížení hluku a veškeré služby spojené s ochranou životního prostředí, zejména konzultace, obchodní a finanční služby a služby spojené s řízením, obsluhou a servisem instalovaných zařízení.


Seznam účastníků výstavy:

Andrea Kulhavá, odbor rozvojové a projektové spolupráce, MŽP ČR

Kateřina Ďurove, obchodně-ekonomický úsek, ZÚ Peking

Jan Ďurove, obchodně-ekonomický úsek, ZÚ Peking

Jaromír Krásný, firma ŠKODAEXPORT,a.s.

Peter Čaplický, firma TEDOM,s.r.o

Aleš Kučera, firma VÍTKOVICE,a.s.

zpět na přehled zpět na aktivity