česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Účast zástupce OEÚ na Národní konferenci o silniční dopravě ČLR v Pekingu

Dne 16. května 2008 se konala v Pekingu národní konference k silniční dopravě, které se zúčastnil ředitel a majitel firmy KOBIT s.r.o., pan Jaroslav Nožička. Dané konference se zúčastnili jen dva zahraniční zástupci a pouze ředitel české firmy využil příležitosti a představil českou firmu a její výrobní profil. Konferenci organizovalo Ministerstvo dopravy ČLR s Čínskou asociací pro dopravu a dálnice. Na podporu české firmy se konference zúčastnil i vedoucí obchodně-ekonomického úseku ZÚ Peking.

Česká firma KOBIT s.r.o. je předním evropským výrobcem strojů pro údržbu a opravu silnic. Je to rodinná firma, která působí na českém trhu již 16 let. Má čtyři dceřiné firmy a vyváží do 19 zemí. KOBIT vyrábí šest výrobkových řad na všechny typy podvozků. Některé typy vozidel mají unikátní víceúčelový charakter, tj. slouží pro údržbu v zimě i v létě. Po konferenci byl ředitel české firmy osloven řadou čínských potenciálních partnerů, kteří se velice zajímali o české výrobky, zvláště o nástavby na odstraňování sněhu a opravy silnic. O zájmu nasvědčují předem neplánovaná jednání s významnými čínskými výrobci aut DongFeng a FAW.


Ve dnech 18. - 19. května 2008 zavítal majitel české firmy s ředitelem zahraniční kanceláře agentury CzechTourism J. Vávrou a zástupkyní OEÚ ZÚ Peking do města Liaocheng (provincie Shandong), kde proběhla již předem připravená konkrétní jednání o možném založení společného podniku firmy KOBIT s.r.o. s vybraným čínským partnerem na výrobu vozidel pro údržbu a opravy silnic. V rámci této návštěvy si čeští zástupci prohlédli výrobní prostory místního výrobce autobusů a možného partnera pro společný podnik. Jednalo se o firmu Zhongtong Automobile Industry Group Co., Ltd. Čínská firma patří k významným výrobcům autobusů. V současnosti má 2000 zaměstnanců. Vyrábí také autobusy pro olympijské hry 2008 (pohon na elektřinu, náklady na výrobu 4 mil. RMB). Dle generálního ředitele získala tato firma od vlády dotaci (v rámci národního programu) na výrobu uvedených autobusů ve výši 10 mil. RMB. Většina vyrobených autobusů směřuje do zahraničí, mezi zákazníky patří především Saúdská Arábie a Írán. Dále čeští zástupci navštívili i dceřinou společnost výše uvedené firmy, kde probíhá výroba domíchávačů, speciálních vozidel, malých autobusů, rámů pro autobusy a speciální vozidla. Výroba je také určena na vývoz na Blízký východ [1] . Firma zaměstnává 500 pracovníků. Prostory výrobní haly nebyly plně využity, v dalších prostorách areálu se však již připravovala výstavba nové výrobní haly. Dle ředitele dceřiné firmy dosahují náklady na výstavbu výrobní haly 1000 RMB za 1 m2. Zástupce české firmy si návštěvou těchto podniků mohl udělat obrázek i o úrovni výroby v čínských firmách. Účastníci si rovněž prohlédli dvě rozvojové zóny v městské části Dongchang Fu, kde by případná výrobní hala mohla stát. České straně se dostalo ubezpečení, že obě zóny jsou již schváleny pro průmyslové účely (v současné době jsou využívány pro zemědělské účely). Obě zóny mají výhodné dopravní spojení.

Zástupci města představili město Liaocheng a městskou oblast Dongchang Fu, kde by se případná investice měla nacházet. Liaocheng má 5,6 mil. obyvatel, jedná se o historické vodní město ležící na " Velkém kanále". Existuje zde výhodné dopravní spojení - 4 hodiny do města Qingdao i do Pekingu. ČLR má potenciál největšího trhu pro komunální techniku na světě, tato speciální vozidla zde nejsou takřka vůbec rozšířena. V současné době je zajišťován úklid silnic prostřednictvím lidské práce, popř. velmi jednoduchých strojů nebo v případě nouze armádní techniky. Dle pana Liu [2] by místní pobočky správy cest (Communications Department) měly uvedená vozidla nakupovat.

V současné době se nejvíce zajímají o vozidla pro úklid sněhu a opravy silnic. Pan Liu odhaduje čínskou poptávku následovně:

- malá města (průměrný počet obyvatel 100.000) budou potřebovat 1 vozidlo, těchto měst je v ČLR 2.700;

- větší města, kterých je v ČLR 400, budou průměrně potřebovat 5 vozidel;

- 1 provincie tedy bude průměrně potřebovat 10 strojů (tj. cca 250 strojů).

V další diskuzi s pravděpodobnými partnery (náměstkyně ředitele firmy Zhongtong) bylo potvrzeno, že zájem o tyto speciální vozidla v ČLR existuje a čínská firma je ochotna spolupracovat na jejich výrobě. Dle ředitele české firmy by spolupráce byla možná také na třetích trzích, přičemž společný podnik by vyráběl speciální stroje na vývoz (např. Blízký východ, Afrika) [3] .

Jednání bylo zakončeno sepsáním a následným podpisem předběžné dohody ("Letter of Intent"), která potvrzuje, že se obě strany dohodly na založení nové společnosti, která bude vyrábět speciální nástavby podle potřeb čínského trhu, především na odklízení sněhu a údržbu silnic. Technickou a odbornou radu a pomoc poskytne Čínská asociace pro dopravu a dálnice. Letter of Intent byl podepsán ředitelem a majitelem české firmy KOBIT s.r.o., asistentem generálního ředitele čínské firmy Zhongtong, generálním tajemníkem Čínské asociace pro dopravu a dálnice, starostou městské části Dongchang Fu a zástupcem česko - čínské asociace přátelství. Tyto podpisy lze při dobré víře považovat za záruku spolehlivosti partnerů. Dle pana Li je Letter of Intent již dokumentem, se kterým mohou jednající strany zahájit práce na založení společného podniku.[1] Pro informaci cena malého autobusu do 8 m délky činí přibližně 150.000 RMB.

[2] Liu Wenjie pracuje na Ministerstvu dopravy ČLR a je generálním tajemníkem Čínské asociace pro dopravu a dálnice. Pochází z města Liaocheng a je zodpovědný za nalezení čínského partnera pro společný podnik.

[3] Díky konkurenci by bylo obtížné vstoupit na tyto trhy s evropskými cenami.

zpět na přehled zpět na aktivity