česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozpočet Srbska pro r. 2013

(Archivní článek, platnost skončena 31.10.2013.)

Parlament Srbské republiky schválil dne 1. prosince t.r. Zákon o státním rozpočtu pro rok 2013, který předpokládá deficit 121,9 miliard RSD, což znamená 3,3 % HDP. Vláda Srbské republiky odhaduje, že v roce 2013 vzroste HDP o 2 % a inflace dosáhne 5,5 %. Nejen opozice, ale i řada nezávislých ekonomů považuje za málo pravděpodobné, že rozpočet bude na příjmové stránce naplněn, a proto očekávají úpravu rozpočtu.

Při hlasování Parlamentu Srbské republiky o Zákonu o státním rozpočtu pro rok 2013, které se uskutečnilo dne 1. prosince 2012, hlasovalo pro 138 poslanců, proti bylo 69 a 3 poslanci se zdrželi hlasování. Letos byl poprvé po dlouhé době tento nejdůležitější finanční zákon schválen včas (rozpočet na následující rok má být přijat vždy do 15. prosince).

Schválený rozpočet předpokládá deficit konsolidovaného rozpočtu (který zahrnuje kromě státního rozpočtu i obecní rozpočty, rozpočet veřejné společnosti Putevi Srbije a organizace povinného sociálního pojištění) ve výši 132,2 miliard dinárů, což je 3,6% HDP a dosažení výše veřejného dluhu do 65% HDP.

Největší podíl celkových výdajů z rozpočtu pro rok 2013 činí transfer zákonného sociálního pojištění v hodnotě 302,87 miliard dinárů. Rozpočet předpokládá výdaje na zaměstnance ve veřejném sektoru 266 miliard dinárů z toho 203 miliard dinárů na mzdy zaměstnanců.

Pro kapitálové investice je plánováno 46,9 miliard dinárů a předpokládané výdaje na důchody dosahují 281 miliard dinárů. 

Zemědělství v příštím roce získá 45 miliard dinárů, což je 4,5 % rozpočtu (letos bylo na kapitolu zemědělství vyčleněno 2,6 % rozpočtu). Pokud jde o výdaje pro Vojvodinu, vláda uvádí, že budou vyšší o 15 miliard dinárů ve srovnání s rokem 2012.

Názory ekonomů na schválený rozpočet se různí. Předseda fiskální rady P. Petrović  zejména vyjádřil spokojenost, že byl rozpočet řádně předložen k posouzení a poukázal na potřebu fiskální disciplíny při jeho realizaci.

Fiskální rada spatřuje značné možnosti pro snížení deficitu v dodatečných úsporách, zejména v transferech místním samosprávám a dodržováním platové kázně (úspory kvantifikoval na cca 10 miliard dinárů). Podle jeho názoru je klíčové dosažení dohody s Mezinárodním měnovým fondem, jehož další návštěva se očekává v prvním kvartále příštího roku.

Podle názoru univerzitního profesora Lj. Madžara je možné, že se nepodaří dosáhnout plánované výše příjmů, a to z důvodu nepříznivého vývoje HDP v příštím roce. Ekonomický analytik S. Radulović je přesvědčen, že  rozpočet je nereálný, a to především příjmová strana. To bude počátkem příštího roku vyžadovat revizi rozpočtu. 

Komentář ZÚ:

Je rozhodně pozitivní, že si srbská vláda je vědoma neudržitelnosti dosavadního vývoje státního rozpočtu, a že podniká kroky ke zlepšení situace. Samotný státní rozpočet na příští rok je výsledkem některých opatření, většina odborníků se nicméně shoduje v tom, že jsou nedostatečná.

Také predikce růstu srbské ekonomiky je více než optimistická a úsporná opatření budou působit proti přesunu z poklesu HDP o 1-1,5% letos na předpokládaných +2% v roce 2013. Lze proto skutečně očekávat přijetí nových opatření a revizi státního rozpočtu.