česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vzájemné ekonomické vztahy

Smluvní základna

Mezivládní dohoda o ekonomické spolupráci
, která byla podepsána v Praze dne 20.7.2005 je základním smluvním dokumentem, který umožňuje podporu vzájemných obchodně-ekonomických vztahů. Mimo jiné zakládá Smíšený česko-srbský výbor, jehož VI. zasedání proběhlo ve dnech 11.-12. prosince 2012 v Bělehradě. Příští VII. zasedání se koná v Praze ve dnech 11.-12. prosince 2013.

Protokol k mezivládní dohodě o ekonomické spolupráci mezi oběma zeměmi z r. 2005 byl podepsán dne 4.5.2010 v Bělehradě u příležitosti návštěvy ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Tošovského. Protokol vstoupil v platnost 8. prosince 2010 a vytváří podmínky pro zapojení českých firem do infrastrukturních projektů, pilotně do modernizace železničního Koridoru X na trati Niš – Dimitrovgrad.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Svazovou vládou SRJ o vzájemné podpoře a ochraně investic vstoupila v platnost  dne 29. ledna 2001. Novela dohody, potřebná s ohledem na vstupu ČR do EU a rozdělení soustátí Srbska a Černé Hory byla podepsána v Bělehradě dne 4. června 2010 u příležitosti návštěvy ministra financí ČR Eduarda Janoty a vstoupila v platnost 16. března 2011.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění byla podepsána v Praze 11.11.2004. Dodatkový protokol k této dohodě byl podepsán v září 2009 u příležitosti návštěvy ministryně financí Srbska Diany Dragutinović v ČR a vstoupil v platnost 28. února 2011.

Dne 24. července 2013 v Bělehradě byla podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci. V souladu se svým článkem 6 je Dohoda předběžně prováděna ode dne podpisu a vztahuje se na projekty zahájené po 24.7.2013. Dohoda, mimo jiné, umožňuje osvobození všech projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR v Srbsku od placení daně z přidané hodnoty a cla. Vztahuje se nejen na donace poskytované na státní úrovni, ale i dary poskytované kraji a nevládním sektorem.

Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let – tabulka

Vzájemné hospodářské vztahy byly do roku 2009 charakterizovány nárůstem obratu, především českého vývozu, a byl zřejmý zvýšený zájem české podnikatelské veřejnosti o teritorium. V r. 2009 došlo ke přechodnému poklesu obchodní výměny. Tento trend se však v roce 2010 zvrátil a za rok 2011 je evidován rekordní obrat vzájemného obchodu a to jak u českého vývozu, tak i dovozu ze Srbska. S ohledem na ekonomickou situaci obou zemí došlo poté v roce 2012 ke stagnaci vzájemného obchodu.

Vzájemný obchod zbožím podle údajů ČSÚ (v tis. €)

 

  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. Index EUR poř. Index EUR poř. Index EUR
2007 315 338 32. 154,8 93 421 47. 113,7 408 759 39. 143,0 221 917
2008 304 015 32. 96,4 174 544 42. 186,8 478 559 38. 117,1 129 471
2009 191 291 36. 62,9 111 046 44. 63,6 302 337 41. 63,2 80 245
2010 249 512 35. 130,5 137 237 43. 123,8 386 749 44. 128,0 112 275
2011 390 292 29. 156,5 193 838 43. 140,5 584 163 38. 150,8 196 487
2012 373 201 32. 95,6 186 936 46. 96,4 560 137 41. 95,9 186 265


Nejvýznamnější položky českého vývozu                                                             v mil. €

Položka 2009 2010 2011 2012
Elektřina 6,9 23,5 91,2 81,8
Automobily 23,0 34,7 43,1 35,8
Telefony 2,3 10,2 13,3 11,7
Polyetylen 4,8 6,0 5,0 9,7
Kabely 0,3 0,5 4,9 8,7
Baterie, akumulátory 3,3 3,8 6,5 6,6
Počítače 4,7 7,0 6,8 6,3
Kovové konstrukce 4,8 6,3 6,7 5,7

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu                                                             v mil. €

Položka 2009 2010 2011 2012
Měď 0 0 0 39,1
Elektřina 4,5 18,8 47,2 27,4
Ostatní pneumatiky 2,1 13,7 17,5 16,4
Sedadla 5,0 10,1 15,3 14,4
Měděné plechy 5,8 9,6 8,2 8,0
Umělá střeva 4,9 6,9 10,0 7,4
Ocelové plechy 8,3 21,7 24,9 4,9
Letouny 31,4 0 0 0