česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nová energetická koncepce SRN jako šance pro česko-německou spolupráci

(Archivní článek, platnost skončena 19.10.2014.)

Dne 16. října 2013 se v prostorách našeho velvyslanectví uskutečnil seminář „Nová energetická koncepce SRN jako šance pro česko-německou spolupráci („Energiewende – Opportunities for the Czech-German Cooperation“), organizovaný ve spolupráci se Svazem německého průmyslu (BDI).

Akce konané v rámci projektu ekonomické diplomacie ČR se zúčastnili zástupci 25 českých firem a výzkumných institucí působících v oblasti energetiky a okolo 30 účastníků ze Spolkové republiky Německo. Seminář zahájili velvyslanec Rudolf Jindrák a Stefan Mair z BDI. Po impulsních referátech vrchního ředitele evropské sekce MZV Jaroslava Kurfürsta a vedoucího oddělení energetiky na spolkovém ministerstvu hospodářství Detlefa Daukeho následovala panelová diskuze. Její další účastníci - pí. L. Kovačovská z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, p. K. Žebrakovský z rektorátu ČVUT a p. G. Schwarzbach z německé společnosti 50 Hertz - diskutovali o rozdílných energetických koncepcích České republiky a Německa a o tom, jak by mohly obě země lépe spolupracovat v oblasti energetiky. Výsledkem semináře je mimo jiné apel na české firmy a výzkumné instituce, aby více využívaly příležitostí, které německý trh nabízí v souvislosti s obratem k nízkouhlíkové ekonomice - tzv. Energiewende.


Akci zahájil velvyslanec Rudolf Jindrák.


Po velvyslanci Jindrákovi vystoupil Stefan Mair z BDI. Jaroslav Kurfürst a Detlef Dauke přednesli příspěvky vztahující se k současnému stavu česko-německých vztahů v energetice a k možnostem budoucí spolupráce.


Semináře se zúčastnilo více než 50 zástupců českých a německých firem, státních institucí a vědeckých zařízení.


Večeře na velvyslanectví umožnila navázání kontaktů a pokračování v rozhovorech.