česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Seminář ZÚ a VWK o České republice

Dne 20.11.2012 uspořádal OEÚ ZÚ Berlín ve spolupráci se společností Vereinigung der Wirtschaftskonsuln in Berlin-Brandenburg e.V. („VWK“) informační seminář na téma „Die Tschechische Republik – kooperativer Partner der EU auf Erfolgskurs“ (Česká republika – kooperativní partner EU na cestě k úspěchu).

Seminář se konal v prostorách ZÚ Berlín. Semináře se zúčastnilo cca 30 hostů z různých oborů, od zástupců politické scény přes úředníky německých ministerstev až po vedoucí pracovníky různých firem.

Hosty přivítal výkonný prezident VWK I.Beetz. Další úvodní vystoupení měli VOEÚ ZÚ Berlín P.Hošťálek, zástupce Deutscher Industrie- und Handelskammertagu („DIHK“ – Sdružení německých průmyslových a obchodních komor) T.Baumann , E.Seefeld, externí profesor Technické univerzity Wildau a Svobodné univerzity Berlin, profesor Svobodné univerzity Berlin a Humboldtovy univerzity Berlin a externí expert MZV DEU M.Dornfeldt a profesor E.Klose, expert VWK na otázky energetiky a inovace.

Příspěvky jednotlivých řečníků představily Českou republiku jako spolehlivého a atraktivního hospodářského partnera Německa a Evropské unie a zabývaly se makroekonomickými daty o ČR a jejich souvislostmi s hospodářským vývojem Německa, obchodní výměnou a investicemi mezi ČR a SRN a jejich možnostmi dalšího rozvoje, historií vzniku Československa a České republiky s důrazem na roli Německa a německých obyvatel při vzniku ČSR a a dále i na dějiny vzájemných diplomatických a smluvních vztahů ve vztahu k Německu i EU. Závěrečné vystoupení bylo věnováno udržitelnému rozvoji v souvislosti s německou změnou energetické koncepce a zhodnocením jejích negativních i pozitivních dopadů na neměcké hospodářství včetně možností spolupráce mezi ČR a SRN v této oblasti.

V druhé polovině semináře následovala zajímavá diskuse o řadě politicko-ekonomických témat. Celkově byl všemi zúčastněnými seminář hodnocen velice pozitivně díky velké otevřenosti přednášejících i diskutujících hostí.