česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Cíle a poslání Obchodně-ekonomického úseku

Úkolem Obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví v Berlíně je zastupovat zájmy České republiky včetně hospodářské sféry.

Úkolem obchodně-ekonomického úseku (OEÚ) velvyslanectví v Berlíně je zastupovat zájmy České republiky včetně hospodářské sféry.

Aktivity OEÚ směřují hlavně do následujících pěti oblastí:

Analytická a zpravodajská činnost
OEÚ provádí analytickou a zpravodajskou činnost týkající se hospodářské situace dané země. Informuje instituce obou zemí o otázkách ekonomického vývoje bilaterálních obchodních vztahů.

Informačních propojení
OEÚ vytváří informační propojení mezi institucemi a podniky v ČR a SRN. Podporuje dialog formou kulatých stolů, workshopů a odborných konferencí. Pořádá akce pro německé odběratele a investory.

Poradenství, zprostředkování informací
Poradenství OEÚ se týká především hospodářsko-politických otázek. EÚ informuje hospodářské svazy o důležitých zakázkách a vypsaných soutěžích, o změnách hospodářsko-politických rámcových podmínek.

Celková propagace České republiky
OEÚ propaguje Českou republiku jako významnou a vhodnou zemi pro zahraniční investice a usídlování podniků.

Pomoc českým podnikatelským subjektům v jejich snaze při pronikání na německý trh
V této oblasti spolupracuje OEÚ s CzechTradem Düsseldorf a CzechInvestem Düsseldorf. Funguje jako centrální kontaktní místo, kde firmy obdrží základní poradenství a informace a dále pro jejich orientaci přehled kontaktních míst ČR, které jim pak v konkrétních záležitostech poskytnou specifické služby.

OEÚ, resp. ZÚ Berlín vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením nemůže zejména
- jednat a vystupovat jménem firem,
- financovat aktivity firem,
- vykonávat překladatelské a tlumočnické služby,
- poskytovat závazné právní poradenství.
Rozsah poskytované podpory českým podnikatelským subjektům je vždy závislý na kapacitních možnostech ZÚ ČR v Berlíně.