česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Czech Open Days v Lucembursku

V Lucembursku proběhla v rámci CZ PRES prezentační akce Czech Open Days, které se zúčastnil nebývale vysoký počet podnikatelských i jiných subjektů.

Ve dnech 6. a 7. května 2009 proběhla v Lucembursku v rámci českého předsednictví EU prezentační akce „Czech Open Days“, která měla politickou, ekonomickou a kulturní dimenzi. Akce byla spoluorganizována ZÚ Lucemburk, soukromou agenturou CCL, Enterprise Europe Network, Technology centre AS ČR, CzechTrade, CzechInvest, CZELO na české straně a Obchodní komorou Lucemburska a Entreprise Europe Network – Luxembourg na lucemburské straně. Akce byla zařazena do „Evropského týdně malých a středních podniků“ iniciovaných Direction Générale „Entreprise and Industrie“ Evropské komise. Akci poskytl předsednictvím společnosti CCL záštitu a logo Útvar místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. Za českou stranu se akce zúčastnilo 31 firem, 3 kraje (Plzeňský, Liberecký a Vysočina), 2 univerzity (Ústí n. Labem a Pardubice). Součástí programu byla i návštěva náměstka ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera, kterého doprovázeli zástupci státních či polostátních firem Mero ČR a.s., Čepro a.s. a RWE Transgas Net ČR, a.s., pro které byl připraven paralelní program.

Akce byla zahájena prezentací v Obchodní komoře Lucemburska, na které vystoupil ministr pro evropské záležitosti Lucemburska N. Schmit, velvyslankyně K. Lukešová, náměstek ministra T. Hüner a dále představitelé Lucemburské obchodní komory, a CzechInvestu. Mottem tohoto bloku akce byl „Příspěvek nových členských států k hospodářskému rozvoji EU“. Dále následovaly dva paralelní workshopy zaměřené na investiční příležitosti a podmínky v ČR a nosné téma akce – spolupráci ve výzkumu, vývoji a inovacích. Odpolední program byl věnován kontaktům podnikatelských subjektů v rámci match-makingu. Večer navázal koncert Českého národního symfonického orchestru pro zvané hosty a širokou veřejnost. Druhý den byl věnován prezentaci činnosti a produktů Evropské investiční banky, se zvláštním ohledem na potřeby regionů a školství.

            Akce měla kladný ohlas jak u lucemburské odborné veřejnosti, tak mezi českými podnikateli. Někteří uvažují o účasti na match-making části akce B2 FAIR, organizované Entreprise Europe Network Lucemburk ve dne 26.-27.11.2009.