česky 

rozšířené vyhledávání

vzájemný obchod

Bilance vzájemné obchodní výměny mezi ČR a Eritreou za posledních pět let

 
  2009 2010 2011 2012 2013
Dovoz z ER 182 5 27 1 3
Vývoz do ER - 48 105 1 9

 

Komoditní struktura českého vývozu a dovozu

V následující tabulce jsou uvedeny nejdůležitější položky českého vývozu do Eritreji za roky 2010-2013  v tisících USD:

 
Období Název zboží Hodnota (USD)
2010 Pohony turbovrtulové, do 1100kW 48
2011 Části, součásti přístrojů na vysílání, přijímání hlasu, dat 105
2012 Části, součásti přístrojů na vysílání, přijímání hlasu, dat 1
2013 Zař. pro autom.zprac.dat, jednotky, snímače 9

 

V následující tabulce jsou nejdůležitější položky českého dovozu z Eritreji za roky 2009 - 2013:

 
Období Název zboží Hodnota (USD)
2009 Léky ze smíšených, nesmíšených výr.ost, odměřené 100
  Pulovry, svetry, vesty ap 45
  Trička vrchní, tílka aj z bavlny 24
2010 Výr. oděvní, přísluš(vč.rukavic) z plastů 2
2011 Textilie z chemic.vláken 27
2012 Směsi diagnostické, laboratorní reagencie 1
2013 Desky, listy ap samol.z plastů 2
  Procesory a řídící jednotky 1

Zdroj: ČSÚ