česky 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzuláty ČR na území USA

Níže uvedené osoby byly ministrem zahraničních věcí České republiky jmenovány do funkce honorárního konzula/honorárního generálního konzula České republiky. Jedná se o významné představitele místního politického, kulturního nebo obchodního života v USA, kteří významným způsobem ovlivňují česko-americké vztahy. Honorární konzulové České republiky na území Spojených států jsou honorárními zástupci, kteří reprezentují a propagují Českou republiku v USA.

V případě potřeby můžete kontaktovat také honorární konzuláty, které vykonávají pouze omezené konzulární funkce:

  1. Pomoc českým občanům v nouzi
  2. Vydávání NCD ve spolupráci s GK New York
  3. Předávání pasů „Blesk“ žadatelům
  4. Informování občanů o webových stránkách GK New York, kde naleznou  veškeré informace    www.mzv.cz/newyork
  5. Legalizační úkony (ověřování podpisů, kopií dokladů)
  6. Prezentace České republiky
  7. Osobní, případně telefonní konzultace
  8. Podpora česko amerických akcí v jurisdikci HK

Honorární konzulové České republiky v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v New Yorku:

RAFAELI, Peter A.
Jurisdikce: Pennsylvania

Honorary Consulate General of the Czech Republic
1653 The Fairway, Suite 202
Jenkintown, PA 19046
Phone: 215-805-7777
Fax: 215-887-2666
E-mail: philadelphia@honorary.mzv.cz, czconsul.phl@gmail.com

LUKES, Igor
Jurisdikce: Maine, Massachusetts, New Hampshire

Honorary Consulate General of the Czech Republic
28 Howe Street
Wellesley, MA 02482
Tel.: 781.239.9939
E-mail: boston@honorary.mzv.cz, lukes@bu.edu

HOCHMAN, Carol H.
Jurisdikce: Pennsylvania, Ohio

Honorary Consulate of the Czech Republic
Centre City Tower
650 Smithfield Street, Suite 1180
Pittsburgh, PA 15222
Tel.: 412.855.6581
Fax: 412.246.4143
E-mail: pittsburgh@honorary.mzv.cz

ZAVREL, John B.
Jurisdikce: Buffallo area, New York State

Honorary Consulate of the Czech Republic
The Museum of European Art
10545 Main Street
Clarence, NY 14031
Tel.: 716.759.6078
Fax: 716.759.1983
E-mail: zavrel@meaus.com