česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Mgr. Andrea Hendrych, LL.M., Esq. - advokátka

právní služby v USA a v ČR poskytované zkušenou advokátkou v oblastech imigrace, adopce, rodinného práva (včetně rozvodů), trestního práva (včetně dopravních přestupků – alkohol, atd.), majetkové, nájemní a realitní problémy, zakládání a řízení obchodních společností a dědického práva

Rozumné sazby, mluví plynně česky a anglicky

Prosím kontaktujte: 

telefon   212 988 6520

mobil     646 491 0545

mahendrych@aol.com

---

Andrea Hendrych, LL.M., Esq.

attorney at law

Legal advice by experienced attorney in areas of immigration, adoption, family law (including divorces), criminal law (including DUI, DWI), real estate and landlord/tenant problems, corporate establishment and procedures and trusts and estates

Reasonable rates, speaks fluent English and Czech

Please contact: 

phone  212 988 6520

cell  646 491 0545

mahendrych@aol.com