česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Růst významu IT sektoru v New Yorku

Růst významu IT sektoru v New Yorku aneb Silicon Valley versus Silicon Alley. Po dlouhá desetiletí bylo rozhodování o tom, kde v USA založit novou IT firmu s nadějí na raketový růst, dosažení globálního významu a následné pohádkové zbohatnutí, v podstatě zúženo na výběr konkrétní lokality

v kalifornském údolí Svaté Kláry nacházejícím se na jižním konci sanfranciské zátoky, jemuž se díky prudkému rozvoji výroby křemíkových mikročipů v 70. letech minulého století začalo říkat Silicon Valley. Městečka s malebně znějícími jmény jako Palo Alto, Sunnyvale, Menlo Park, Cupertino nebo Milpitas získávala postupem času věhlas daleko přesahující odborné kruhy absolventů nedaleké Stanfordovy univerzity a seznam technologických firem zde působících by se dal snadno přejmenovat na „Who is Who of IT“.

A tak zatímco v této Mecce informačních technologií na západním pobřeží USA nerušeně vznikaly budoucí IT giganty jako např. Hewlett-Packard, Apple, Intel, Cisco Systems, Yahoo!, Google, eBay a mnoho dalších, severovýchod USA se svými metropolemi New Yorkem a Bostonem byl až do 90. let minulého století vnímán spíše jako tradiční centrum finančních a právních služeb, biotechnologií, vysokého školství, zdravotnictví nebo médií. Teprve po splasknutí internetové bubliny na přelomu tisíciletí se začaly naplno ukazovat výhody, které přináší IT firmám přítomnost na východním pobřeží a konkrétně v New Yorku, kde si postupně nejprve oblast jižního Manhattanu s vysokou koncentrací technologických firem (zejména podél jižní Broadwaye) a posléze přeneseně celé město vysloužilo lehce parodickou přezdívku „Silicon Alley“.

Hlavní výhodou New Yorku je zejména to, že představuje pro oblast IT obrovský a vysoce lukrativní trh. Hluboce zakořeněná podnikatelská kultura zaměřená na rychlou komercializaci pak přispívá k faktu, že firmy působící v New Yorku dosahují obchodního úspěchu výrazně dříve a mají vyšší poměr platících zákazníků než firmy v Silicon Valley. Sice v průměru dosahují řádově nižší jednotkové ceny při finálním prodeji firmy, pravděpodobnost dosažení komerčního úspěchu je však minimálně na stejné úrovni.

Navíc, jak poznamenává Roman Fichman, newyorský právník zabývající se poradenstvím začínajícím firmám: „V případě rychlejšího prodeje malé dynamické firmy získá její zakladatel nejen stejný výnos v přepočtu na jeden rok jako při pozdějším prodeji firmy velké, ale zároveň získá kvalitní referenci a jako bonus také další motivaci k opakování úspěšného modelu a k postupnému zvyšování stanovených cílů. Naopak případný neúspěch při budování technologické superfirmy, jaký často provází vysoce konkurenční prostředí Silicon Valley, nezřídka vede nadějné podnikatele k rozčarování a k pokornému návratu do zaměstnaneckého poměru.“

Tento trend je plně podpořen i statistikou investic poskytnutých tzv. andělskými investory zaměřujícími se na začínající firmy, kterých bylo v roce 2012 zaznamenáno v New Yorku více než v Silicon Valley (82 ku 70), zatímco v případě investic tzv. rizikového kapitálu, poskytovaného již etablovaným firmám pro jejich další rozvoj, byla situace opačná (Silicon Valley 146, New York 95). Nicméně, podle zprávy New Tech City Report z května 2012, počet investic rizikového kapitálu v období let 2007 – 2011 vzrostl v New Yorku o 32%, zatímco ve stejném období v Silicon Valley poklesl o 10%, v Bostonu o 14% a v Texasu dokonce o 17%.

Ve srovnání s newyorskými IT start-upy, ty ze Silicon Valley vykazují dvojnásobně velkou ochotu k vývoji počítačových her, zatímco pouze poloviční připravenost k rozvoji obchodní strategie. Firmy ze Silicon Valley také upřednostňují rozvoj sociálních sítí a infrastruktury obecně, naproti tomu firmy z New Yorku spíše vyvíjejí produkty vyplňující bílá místa (tzv. niky) na stávajícím trhu. Start-upy ze Silicon Valley se často zaměřují na vývoj zcela nových technologií a tak udávají směr celému odvětví (Facebook, Apple a jeho chytré telefony, internetový vyhledávač Google apod.). V New Yorku umožňuje praktické využití těchto technologií lokálními firmami jako Clickable nebo BuddyMedia zlepšení výkonnosti a dynamiky stávajících, již tak lukrativních odvětví.

Z níže uvedené tabulky lze dobře vyčíst převládající oborové zaměření nejpopulárnějších současných IT firem (dle hodnocení Crunchbase a New Tech City report):

SILICON VALLEY NEW YORK
  Apple (Maloobchod)   Fab (Maloobchod)
  YouTube (IT)   ZocDoc (Zdravotnictví)
  Instagram (IT)   Knewton (Vzdělání)
  Google (IT)   2tor (Vzdělání)
  Facebook (IT)   Gilt (Maloobchod)
  Yelp (IT)   ideeli (Maloobchod)
  Twitter (IT)   Buddy Media (Služby)
  Yammer (IT)   FourSquare (IT)
    Tumblr (IT)

 

Z tabulky vyplývá, že v Silicon Valley se nachází výrazně větší množství firem přímo zaměřených na rizikovější oblast informačních technologií, zatímco mezi jejich nejpopulárnějšími protějšky ze Silicon Alley (tedy z New Yorku) převládají firmy z daleko méně rizikových a přinejmenším stejně lukrativních oborů jako např. maloobchod, zdravotnictví, vzdělání, finanční služby nebo média.

K dalším výhodám New Yorku patří menší konkurence mezi IT firmami, která přináší jednak větší viditelnost a tím potenciálně větší podíl na místním trhu, stejně jako menší konkurence při výběru budoucích zaměstnanců mezi absolventy místních univerzit. Svůj díl podpory technologického sektoru přidává také newyorská radnice, která vytváří podmínky pro vznik a rozvoj mnoha místních inkubátorů, aktivně podporuje a spolupracuje s institucemi jako New York City Economic Development Corporation nebo Partnership for NYC při tvorbě programů na vývoj nových technologií nebo při společných investicích do potřebné infrastruktury. Na základě městem vypsaných soutěží „NYC BigApps“, „Hack-a-thon“ nebo „Next Idea“ vzniklo mnoho zajímavých projektů jako například interaktivní digitální mapa New Yorku s vyznačením technologických firem Made in NY Digital Map nebo informační portál NYC Venture Connect.

Město New York také iniciovalo výběrové řízení na vznik nové technické „univerzity 21. století“, v němž uspěl společný projekt Cornell University (Ithaca, stát New York) a izraelského technického institutu Technion, který pod názvem Cornell NYC Tech začal od ledna 2013 působit v provizorních prostorách v budově firmy Google, kde zůstane do doby výstavby supermoderního areálu na Rooseveltově ostrově v těsné blízkosti Manhattanu, jejíž první etapa by měla skončit v r. 2017.

Výše uvedeným trendům se v rámci svých možností snaží přizpůsobit i česká ekonomická diplomacie při podpoře českých IT firem při jejich pronikání na americký trh. Generální konzulát v New Yorku se například nejen aktivně zapojuje do akcí organizovaných profesionálními místními organizacemi a institucemi jako jsou Outsourcing Institute, Bloomberg Link, Hatchery nebo Innotribe, ale také minimálně jednou ročně v prostorách České národní budovy na Manhattanu organizuje konferenci speciálně zaměřenou na české IT. Zde mohou české firmy představit místním partnerům to nejlepší, co dnes může nabídnout tento dynamicky se rozvíjející a pro ČR velmi úspěšný obor.

Konkrétním příkladem úspěchu takového přístupu je pražská firma OKsystem, která se v dubnu 2012 zúčastnila mise do New Yorku pod vedením Czech ICT Alliance, v jejíž rámci se konala konference „The 2012 Czech IT Conference – Partnering in Innovation“, finančně podpořená MZV ČR jakožto projekt ekonomické diplomacie. Na této konferenci OKsystem navázal spolupráci s newyorskou firmou BK Advisory která vedla k založení samostatné kanceláře OKsystem New York a následně k projektu OKstartLab, což je jakýsi privátní akcelerátor, sloužící nejen k předávání zkušeností začínajícím místním technologicky zaměřeným firmám, ale také k vytipování zajímavých projektů a myšlenek pro budoucí případnou spolupráci s mateřskou firmou OKsystem v České republice.

Vedoucí newyorské kanceláře OKsystem Martin Kudrnáč k tomu říká: „Naše firma se rozhodla vstoupit na americký trh poté, co pro nás Česká republika již začala být malá a hledali jsme základnu pro mezinárodní aktivity. Vyhodnotili jsme přitom, že umístění naší kanceláře v samém centru New Yorku, prakticky přímo na Times Square, nám jednak umožní zachytit aktuální trend rozvoje technologické scény v New Yorku a také budeme mít díky této strategické lokalitě blízko k velkému množství potenciálních zákazníků. Tento odhad se nám plně potvrdil, již za necelých pět měsíců činnosti se nám podařilo úspěšně rozběhnout několik zajímavých projektů a navázat perspektivní spolupráci s několika klienty.“

Aktivity našich úřadů v USA jsou v technologické oblasti vhodně doplněny projektem agentury CzechInvest „Czech Accelerator“, který dává možnost zajímavým českým firmám v oblasti vyspělých technologií k jejich internacionalizaci prostřednictvím půlročních cyklů zahrnujících až několikaměsíční pobyt v inkubátoru US Market Access Center v Silicon Valley nebo v Cambridge Innovation Center v Bostonu. Během pobytu v USA je firmám poskytována poradenská a konzultační činnost, mentoring a coaching, kancelářský prostor nebo možnosti networkingu s potenciálními partnery. Tuto možnost již využily desítky českých firem, v naprosté většině z oboru IT a také z oboru biotechnologií.

Českým IT firmám se zajímavým projektem a s chutí dobýt lukrativní trh Spojených států už tedy v podstatě jen zbývá rozhodnout se, zda dají přednost umístění v Silicon Valley, kde se v případě příznivých okolností mohou dostat až ke spolupráci se špičkovými místními společnostmi, nebo po vzoru OKsystem zvolí neméně zajímavou (a pro české firmy z hlediska jejich velikosti a rychlosti návratu investice možná i vhodnější) variantu Silicon Alley. Toto dilema za ně řešit nemůžeme, jsme však v případě zájmu samozřejmě připraveni k jejich podpoře a k aktivní spolupráci.

Zpracováno s využitím následujících zdrojů: 

Forbes, AlleyWatch, Bloomberg Businessweek, New Tech City report, NYC Mayor´s Office

 

NYC Sillicon Alley