česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

10. seminář o dodávkách do systému OSN

Ve dnech 6.5. - 8.5.2013 se v prostorách České národní budovy v New Yorku uskutečnil jubilejní 10. ročník tradiční konference o obchodování s agenturami OSN „EU UN-Procurement Seminar“ pořádaný místním European Procurement Forum (EUPF).

EUPF je instituce složená ze zástupců diplomatických misí, konzulátů a obchodních komor zemí EU se sídlem v New Yorku, kteří mají ve své agendě asistenci firmám ze svých zemí při jejich úsilí o úspěch ve veřejných zakázkách vypisovaných primárně agenturami OSN.

            Konference je každoročně přístupná pouze firmám ze zemí Evropské unie a jejím cílem je poskytnout těmto firmám informace o aktuálních potřebách jednotlivých agentur OSN včetně návodu, jak nejlépe postupovat pro dosažení obchodního úspěchu. Představitelé různých agentur OSN přijíždějí do New Yorku a v přímém kontaktu se zástupci firem jednají o pravidlech nákupu a právních, technických a ekonomických náležitostech dodávek pro OSN. Ta dnes se svými nákupy za přibližně 14,3 miliard dolarů ročně de facto patří mezi největší „firmy“ na světě. Navíc v současném období ekonomické nejistoty patří mezi nejstabilnější a nejsolidnější zákazníky, agentury OSN jednají naprosto otevřeně a dodržují pravidla, jakkoliv složitě se ona pravidla na první pohled mohou jevit.

            Pro lepší orientaci v pravidlech a celém nákupním systému OSN pořádá EUPF každoročně tuto třídenní konferenci, které se v letošním roce zúčastnili představitelé následujících agentur OSN: UN Procurement Division (UN/PD), UN Development Program (UNDP), World Food Program (WFP), UN Children’s Fund (UNICEF), UN Office for Project Services (UNOPS), UN High Commission on Refugees (UNHCR), UN Relief Works Agency (UNRWA), UN Department of Field Support (UNDFS), UN Development Business (UNDB), UN Industrial Development Organization (UNIDO), Food and Agriculture Organization (FAO) and UN Global Marketplace (UNGM). Pro rozšíření informovanosti účastníků o pravidla procurementu mezinárodních finančních institucí pak byli přizváni také představitelé Světové banky (WB) a Inter-American Development Bank (IADB).

            V rámci bohatého třídenního programu se v prezentacích a tématicky zaměřených workshopech vystřídalo více než 50 představitelů výše uvedených agentur a mezinárodních bank, kteří se s celkem téměř 200 účastníky konference (168 zástupců z 131 evropských firem a 25 představitelů národních institucí zabývajících se podporou mezinárodního obchodu a členů EUPF) podělili o aktuální pravidla v procesu vypisování a zadávání veřejných zakázek a na modelových situacích se snažili podat návod na co nejsnadnější orientaci v této sice komplexní, ale nesporně lukrativní problematice.

            Z jednotlivých prezentací například vyplynulo, že k nejčastěji poptávaným a nakupovaným položkám pro jednotlivé agentury OSN patří potraviny, vakcíny a léčiva, letecké a ostatní přepravní služby, stavební a inženýrské práce, pohonné hmoty, motorová vozidla, konzultační a projektové služby a informační technologie včetně software. Největší objem zboží a služeb ve finančním vyjádření nakupují a „nejzajímavějšími zákazníky“ v rámci OSN tak dle nejnovějších dostupných údajů z r. 2011 jsou následující agentury: UN/PD (3,2 mld. USD), UNDP (2,7 mld. USD), WFP (2,5 mld. USD), UNICEF (2,1 mld. USD) a UNOPS (0,8 mld. USD). Česká republika sice postupně každoročně zvyšuje svůj podíl na dodávkách zboží a služeb do OSN, nicméně její podíl narostl z 12,3 mil. USD v roce 2010 na 14,4 mil. USD v r. 2011, tedy pouze na 0,1% z celkové hodnoty procurementu OSN. Potenciál ke zlepšení situace je tedy více než zřejmý.

            Z České republiky se letošního semináře přitom zúčastnila pouze jedna firma, výrobce potravinových a humanitárních balíčků, které by mohly nalézt uplatnění při dodávkách pro mírové sbory OSN a na místa humanitárních katastrof. Představitelé firmy absolvovali několik bilaterálních jednání s nákupčími jednotlivých agentur OSN a následně zhodnotili své šance na úspěch jako velmi reálné. Takovýto seminář totiž poskytuje unikátní možnost přímo na místě si ověřit jak nákupní systém OSN funguje a v rámci předem zajištěných jednání své představy zkonzultovat s představiteli hned několika agentur OSN. Jako bonus pak lze chápat možnost bilaterálních jednání s ostatními účastnickými firmami z různých zemí EU a z ní vyplývající příležitost k případné spoluúčasti na některých projektech formou subdodávek.

            Vzhledem k pokračující rekonstrukci v areálu OSN v New Yorku se již počtvrté v řadě tato akce uskutečnila v prostorách České národní budovy, což je pro ČR skvělá vizitka a výborná propagace země a její historické i současné přítomnosti v USA. Slavnostní recepci v první den konání konference zahájil a hosty v ČeNB přivítal generální konzul ČR Martin Dvořák. Vyjádřil přitom naději, že spolupráce EUPF a GK New York bude pokračovat i do budoucna. V každém případě o to budeme velice usilovat, i když po kompletním ukončení rekonstrukce sídla OSN bude zřejmě obtížné obhájit pořádání takto úzce s OSN spjaté mezinárodní akce mimo vlastní prostory OSN.

            Více informací o tomto semináři lze získat na webových stránkách European Procurement Forum: www.eupf.org .

EUPF

EUPF