česky 

rozšířené vyhledávání

Kancelář CzechTrade v Dánsku

Informační služby, které vám pomohou při rozhodování o vstupu na nový trh.


Podle zadání a potřeb klienta mohou služby zahraniční kanceláře CzechTrade v Dánsku zahrnovat např.:

  • zpracování základních charakteristik trhu (vývoj poptávky, trendy, struktura dovozu)
  • určení tržních segmentů a produktů (typy zákazníků, produktové řady)
  • analýza vlivu zahraničního prostředí (legislativa, daně, omezení zahraničního obchodu)
  • poskytnutí základních informací o konkurenci (konkurenční skupiny, síla značek, koncentrace, přístup k distribučním kanálům)
  • základní cenový průzkum pro cílový trh
  • monitoring veletrhů a výstav
  • zjištění technických překážek (předpisy, certifikace - vzdálené trhy)
  • návrh a možnosti překonání bariér vstupu na trh
  • doporučení pro přípravu vstupu a oponentura návrhu klienta pro vstup na zahraniční trh

a jiné dle individuálních potřeb klienta.

Zahraniční zástupce pro Dánsko

Gabriela Kónyová


Gabriela Kónyová

Ryvangs Allé 14-16
2100 Copenhagen Ø
Denmark

tel. DK: 0045 - 40 29 56 67
e-mail: copenhagen@czechtrade.cz
homepage: www.czechtrade.dk ; www.czechtrade.cz

czech trade