česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podnikatelská mise na jih Ukrajiny

Ve dnech 4 - 6.6. se uskutečnila podnikatelská mise na jižní Ukrajinu, realizovaná jako projekt na podporu ekonomické diplomacie. Misi vedl velvyslanec Ivan Počuch. V jejím průběhu měli představitelé 14 českých subjektů* možnost oslovit potenciální obchodní partnery z Oděské, Nikolajevské a Chersonské oblasti. V průběhu celé mise měli možnost setkat se s více jako 250 zástupci ukrajinských společností. Projekt byl realizován ZÚ Kyjev ve spolupráci s GK Doněck. V průběhu mise byla v Chersonu slavnostně otevřena výstava “20 let České republiky“. * Brunthaller s.r.o., ICZ a.s., TZB Orlová s.r.o., LPG Moravia a.s., Ekonovatika s.r.o., BTL Ukrajina s.r.o., CzechTrade, LECO Instrumente Plzeň s.r.o., TEDOM a.s, ČEB a.s., Czech Water Alliance, PRESSKAN system a.s., BMT UA, Tatra trucks a.s. Program mise byl připraven a realizován ve spolupráci s jednotlivými oblastními státními administracemi, vedením měst a regionálními obchodně-průmyslovými komorami. Měl tedy podobný charakter ve všech místech konání. V Oděse, dne 4.6. se v reprezentativních prostorách Oděské oblastní rady uskutečnilo setkání české delegace s představiteli Oděské oblasti a města. Úvodní vystoupení zástupce předsedy oblastní administrace A. Malina a velvyslance I. Počucha doprovodily prezentace oblasti a města. Poté následovala kontaktní jednání mezi zástupci českých podniků a institucí s jejich potenciálními partnery.

 

Pan velvyslanec se v průběhu firemních rozhovorů setkal s předsedou oblastní administrace E.Matvijčukem. Na setkání velvyslanec Počuch přiblížil sektory, ve kterých existuje potenciál pro prohloubení ekonomické spolupráce. Upozornil na cenné know-how, kterým disponují české společnosti. Informoval o zájmu českých firem rozvíjet obchodní a investiční spolupráci a o připravenosti ČR podpořit aktivity firem nabídkou financování České exportní banky. E. Matvijčuk potvrdil zájem Oděské oblasti na dalším rozvoji vztahů. Vedle ekonomické oblasti vyjádřil zájem o rozšíření spolupráce do kulturní oblasti. V závěru setkání se vv I. Počuch s E. Matvijčujem shodli na pokračování dialogu a předběžně se domluvili na setkání v červenci t.r.  

V odpoledních hodinách pokračovala individuální obchodní jednání, následovaná exkurzí do Oděského mořského obchodního přístavu. Ve večerních hodináchuspořádala česká strana slavnostní setkání. Za ukrajinskou stranu se setkání zúčastnili zástupci státní oblastní administrace vedené zástupcem předsedy oblasti A. Malina a vedení města.

Následující den se česká delegace setkala v prostorách Nikolajevské oblastní státní administrace s představiteli oblasti i města Nikolajeva. Úvodní vystoupení zástupce předsedy obl. administrace V.Lusty a vv I.Počucha akcentovala prioritní sektory ČR a Nikolajevské oblasti. Poté zástupce města české delegaci blíže prezentoval region a město jejich ekonomický potenciál. 

Kontaktní jednání proběhla v hotelu Reikartz. Na úvod vystoupili prezident Nikolajevské obchodně-průmyslové komory I.Katvaljuk a I.Počuch. Ti pak během podnikatelských jednání navštívili jeden z největších průmyslových subjektů tohoto regionu státní podnik Zorja, tradičního výrobce turbín.

Večer, po přesunu do Chersonu, pak česká strana uspořádala slavnostní setkání. Za ukrajinskou stranu se akce zúčastnili oficiální představitelé oblasti a města spolu se zástupci významných firem a finanční sféry Chersonské oblasti. Programu v Chersonu se účastnil také generální konzul O.Morávek

Ve čtvrtek 6.6. se uskutečnil program v prostorách Chersonské oblastní státní administrace, jehož průběh byl totožný se setkáními v předešlých dnech. Za administraci vystoupil zástupce předsedy V.Podvysockij. Kontaktní jednání podnikatelů se konalo v hotelu Fregat. Odpoledne velvyslanec společně s gen.konzulem slavnostně zahájili výstavu “20 let České republiky“ v místní oblastní knihovně O.Gončara.

Závěr:

 

      Představitelé účastnících se českých firem a institucí uskutečnili v třech oblastních centrech jižní Ukrajiny, včetně významné Oděsy, řadu kontaktních jednání s cíleně vybranými potenciálními partnery. Získali představu o rozvojových plánech jednotlivých oblastí a měst, tedy o možných obchodních příležitostech v teritoriu. Seznámili se zástupci státní správy tří oblastí a s představiteli místních samospráv. Získali nové informace o podnikatelském prostředí v Ukrajině a o charakteru navštívených regionů.

 

      Teritorium pro konání mise bylo zvoleno správně. Zaznamenali jsme silnou poptávku po řešeních v oblastech agroprůmyslového komplexu, alternativních zdrojů energií a celkově teplárenských řešení, dopravní techniky a infrastruktury. Společnosti z těchto oborů byli v misi zastoupeny. Tradičně se s velkým zájmem setkala přítomnost zástupců ČEB a CzechTrade.