česky 

rozšířené vyhledávání

Souhrnná teritoriální informace

Aktualizace Souhrnné teritoriální informace

Souhrnná teritoriální informace o Irsku je aktualizována vždy k dubnu a říjnu každého roku. V případě významných událostí v teritoriu je aktualizace provedena mimo tyto termíny.

Naleznete ji na stránkách www.businessinfo.cz www.export.cz a www.mzv.cz .