česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česko-německé nanotechnologické fórum v Düsseldorfu

(Archivní článek, platnost skončena 06.11.2013.)

Dne 23.10.2012 se v prostorách Hospodářské a průmyslové komory (IHK) v Düsseldorfu uskutečnilo Česko-německé nanotechnologické fórum, a to v rámci projektů Ministerstva zahraničních věcí na podporu ekonomické diplomacie. Cílem fóra bylo vytvořit platformu k navázání prvotních kontaktů a nastartování spolupráce mezi českými a německými subjekty, které jsou aktivní v oblasti výzkumu, vývoje a produkce nanotechnologií.

Fórum oficiálně zahájili zástupce ředitele IHK Düsseldorf G. Eschenbaum a konzul ČR v Düsseldorfu O. Karas. Manažer klastru NanoMikro-Werkstoffe NRW H. Cremer následně ve své prezentaci nastínil situaci v nanotechnologickém sektoru v Severním Porýní-Vestfálsku (NRW). Zdůraznil, že NRW zaujímá v celoněmeckém srovnání vedoucí postavení v počtu výzkumných projektů zaměřených na tuto technologii. Do oboru nanotechnologie je v NRW zapojeno více než 30 výzkumných institucí, včetně Max-Planck-institutu a Fraunhoferova institutu a zhruba 180 firem.

Hlavní část fóra byla věnována představení nanotechnologií v ČR. Zástupce CzechInvestu  V. Helikar představil agenturu a situaci v tomto oboru v ČR. Prezentoval i možnosti finančních podpůrných nástrojů při realizaci projektů v ČR a nastínil hlavní trendy českého nanosektoru s výčtem klíčových firem v oboru.

V další části fóra byly prezentovány konkrétní výzkumné, vývojové a výrobní programy průřezově vybraných subjektů v tomto oboru (univerzity, oborové klastry, firmy). Technická univerzita Liberec prezentovala svůj výzkum nanovláken a možnosti jejich využití v medicíně. Regionální centrum pokročilých materiálů Palackého univerzity Olomouc prezentovalo své zkušenosti s přenosem high-tech technologií do praxe v medicíně a průmyslu. Prezentován byl např. projekt na využití kovových nanočástic pro antibakteriální úpravu pitné vody. Středoevropský technologický institut VÚT Brno prezentoval svůj laserový spectrometr pro měření elektromagnetické energie a komerčně využitelný např. při materiálové analýze v 3D zobrazení. Velký zájem vyvolala i prezentace české firmy Advanced Materials s.r.o., která se zabývá vývojem a výrobou fotokatalytických produktů využívaných např. pro výrobu speciálních nátěrových hmot, izolačních a filtračních materiálů.

Na české i německé straně mezi účastníky převažovaly subjekty, které se v oblasti nanotechnologií zaměřují na výzkum a vývoj.

Nanofórum vytvořilo platformu, kde bylo možno navázat prvotní kontakt a nastartovat komunikaci mezi subjekty, které jsou aktivní v oblasti nanotechnologií.

Program fóra

přílohy

Programm_NANO_Seminar.pdf 505 KB PDF (Acrobat dokument) 5.11.2012