česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Cordian - Symposium Zorg Innovatie en Financiering 2025, Eindhoven 27.9.2013

(Archivní článek, platnost skončena 11.10.2014.)

Dne 27.9.2013 se velvyslanec J. Horák (v doprovodu ekonomického a obchodního rady R. Holého) zúčastnil symposia „Zorg Innovatie en Financiering 2025“, tj. Zdravotní péče, inovace a financování 2025“ v High Tech Campusu v Eindhovenu. Vzhledem k vystoupení p. velvyslance přispěla akce ke zviditelnění ČR a vybraných inovativních firem, univerzit a budovaných evropských výzkumných infrastruktur (viz text projevu v příloze). Během akce byly také získány a prohloubeny kontakty s přítomnými organizacemi, zejména se společností Cordian, která byla hlavním pořadatelem a jejíž manažeři Jan a Peter Nesvadbovi zvažují investici do výroby v ČR. Symposium probíhalo převážně v nizozemštině, ale ZÚ Haag byla poskytnuta tlumočnice.

Hlavní body jednotlivých vystoupení:

Bert Pauli, zástupce provincie Severní Brabantsko

·        úvodní řeč v duchu oficiálního hesla „Brabant: Europe's heart of smart solutions“, resp. v tomto případě „Brabant: region of smart health“

Lambert van Nistelrooij, poslanec Evropského parlamentu

·        stárnutí populace dle OECD; měnící se poměr pracujících a penzistů (4:1 na 2:1 v r. 2050)

·        program EU Horizon 2020 (detaily viz http://ec.europa.eu/research/horizon2020/pdf/press/horizon2020-presentation.pdf) se zaměřením na NL (http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=country-profiles-detail&ctry=netherlands) a vybrané sociálně-zdravotní programy – AAL (Active and Assisted Living), EIP (European Innovation Partnership) a KIC (Knowledge and Innovation Communities) s celkovým rozpočtem pouze pro NL cca 20 MEUR (2014 – 2020)

·        pilotní projekt “Active and Healthy Ageing” – v Eindhovenu by měla fungovat v rámci tohoto projektu 4 různá centra (z celkem 20-ti v celém NL)

Wener Druml, rakouský velvyslanec

·        všichni máme podobné problémy – nižší porodnost a vyšší věk dožití a stárnutí populace

·        může nás zachránit pouze imigrace

·        připomněl potřebu „změny ze sociálního státu na participativní společnost“ (viz trůnní řeč Viléma Alexandra ze 17.9. 2013) – tato poznámka se během sympozia objevila ještě vícekrát

Jaroslav Horák, český velvyslanec

·        viz text vystoupení v příloze

Mick van Hattem, Evaluator EC - E-Health

·        E-Health je program na podporu mnoha oblastí zdravotnictví, včetně výroby generických léčiv (http://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/index_en.htm)

·        aktuální trendy – 1) zásadní změny a problémy, které zdravotnictví nemůže řešit samo, ale pouze ve spolupráci s dalšími sektory – musí od nich „kupovat technologie“; 2) problémy s financováním; 3) méně veřejných zdrojů, z čehož plyne potřeba většího zapojení soukromého sektoru

Jan de Boer, Global Leader Health IT, KPMG

·        vize zlepšení služeb ve zdravotnictví prostřednictvím ICT (informačních a komunikačních technologií)

·        je třeba změnit také myšlení a přístup všech zúčastněných stran – pacientů, lékařů, dodavatelů (ICT), pojišťoven i vlád

·        karikatura lidského vývoje – „1) Homo Erectus, 2) Homo Distractus, a 3) Homo Destructus“

·        „Klinická inteligence“ – NL by mělo být na špičce v oblastech eHealth & mHealth

Joop Jaspers, Beleidscoördinator Zorg/AWBZ, Coöperatie VGZ UA

·        kritika NL vlády (Rutte II) – NL zdravotní péče je drahá a v současné podobě neudržitelná, protože vláda nepostupovala v souladu s doporučeními OECD

·        potřeba „extramuralizace“, tj. trendu přesunout péči o co nejvíce závislých klientů z ústavního do ambulantního ošetřování, resp. rodinné péče

·        potřeba tržního fungování a inovací

Charles Gimbrère, Adviseur Langdurige Zorg, College voor zorgverzekeringen

·        inovace ve zdravotním pojištění – 3 základní kritéria – 1) nezbytnost / bezpodmínečnost; 2) efektivita; a 3) dostupnost

·        (i) lékařská péče musí být „evidence-based“

·        klíčová je role obvodního, resp. praktického lékaře, který musí rozhodovat o všech dalších vyšetřeních a léčbě (v podstatě aktuální NL systém)

Marie-Louise Vossen, Lid van Raad van Bestuur, GGzE

·        rozpor mezi minulými (aktuálními) službami a současnými (budoucími) potřebami (a možnostmi)

·        vybavení zdravotnických zařízení má vliv na psychiku a uzdravování pacientů (min. dle studie v psychiatrických zařízeních) a může zkrátit léčebný pobyt až o 70%

 


Ton Borghs, Lid Raad van Bestuur, De Zorgboog

·        opět koncept „extramuralizace“ – zrušení 30% míst pro kategorie postižených 1 – 4 (max. 7 v NL systému)

·        pečovatelské domy s podporou

·        „best practices“ – mytí pacientů bez vody a nový koncept domácí péče (http://www.zorgboog.nl/home)

                           

Jan Nesvadba, Technical Director, Cordian

·        dlouhá historie vývoje jejich produktu (od r. 2003 jako součást Philips Research a od r. 2012 jako Cordian) – inovativních postelí vybavených senzory pro sledování např. pohybu, tělesných funkcí pacientů a nebezpečí vzniku proleženin

·        potřeba neustálé extenzivní spolupráce s dalšími organizacemi

·        odhadované náklady na proleženiny se jen v NL odhadují na 300 MEUR ročně

Komentář ZÚ:

Jednalo se o akci, která přinesla celkem kritický (a inovativní) pohled na NL systém zdravotní péče a několik zajímavých kontaktů. Je zajímavé, že i přes veškerou snahu o různé úspory a efektivitu, tak NL výdaje na zdravotnictví patří k nejvyšším na světě, ale v některých kvalitativních parametrech zaostává (i za ČR – např. v kojenecké úmrtnosti nebo pří léčbě dýchacích onemocnění).

Klíčové bude rozhodnutí otce a syna Nesvadbových o případném založení průmyslové výroby v ČR, což ZÚ Haag samozřejmě max. podporuje, mj. účastí na této „cordianovské“ akci nebo zprostředkování informací a kontaktů pro podporu investic v ČR (prostřednictvím CzechInvestu).

Prezentace jednotlivých vystupujících ke stažení (převážně v NL):

http://www.care-innovation.eu/presentaties-van-de-sprekers/

přílohy

Projev_na_Symposium_Zorg_Innovatie_en_Financiering.doc 44 KB DOC (Word dokument) 10.10.2013