česky 

rozšířené vyhledávání
konference_nha_trang2
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vietnam - 5. mezinárodní konference zaměřená na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj

(Archivní článek, platnost skončena 13.11.2013.)

Ve dnech 30.10 – 2.11.2012 proběhla v městě Nha Trang 5. mezinárodní konference zaměřená na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj. Konferenci pořádal Vietnamský fond pro ochranu ŽP (VEPF) ve spolupráci s českým občanským sdružením DWW a spolufinancovalo ji Ministerstvo pro přírodní zdroje a životní prostředí Vietnamu (MONRE) s Českou rozvojovou agenturou. Během konference došlo k výměně zkušeností z realizovaných projektů a jednotlivá vystoupení se dále zaměřila na základní principy udržitelného rozvoje a na přípravu konkrétních rozvojových programů a projektů. Vietnamskou delegaci vedl náměstek ministra MONRE Bui Cach Tuyen, českou delegaci vedl náměstek ministra pro životní prostředí T. Tesař.

Konference navázala na podobné akce pořádané od r. 2006, na bilaterální memorandum mezi českými a vietnamskými institucemi z konference z r. 2011 na ostrově Phu Quoc a Memorandum o spolupráci mezi MŽP ČR a MONRE z května t.r. Českou delegaci tvořili pracovníci MŽP ČR, SFŽP, DWW, ZÚ Hanoj, europoslanec J. Zahradil a zástupci českých firem.  Vietnamští účastníci byli z řad státních a provinčních institucí a vybraných firem. Z dalších zahraničních účastníků byl přítomen zástupce korejské agentury pro životní prostředí KECO. Celkem bylo přítomno zhruba 120 účastníků konference.

V úvodu konference, které v první části předsedal náměstek ministra MONRE Bui Cach Tuyen a velvyslanec M. Klepetko, vystoupil předseda VEPF Nguyen Nam Phuong, který shrnul dosavadní průběh spolupráce v rámci pořádaných konferencí.  V zahajovacím projevu se  náměstek ministra Bui Cach Tuyen soustředil na úkoly Vietnamu v oblasti ŽP. V dalším vystoupení vedoucí odboru pro plánování a rozvojovou spolupráci VEPF charakterizoval priority a dosavadní výsledky fondu, zhodnotil spolupráci s domácími i zahraničními partnery vč. ČR a nastínil směry činnosti do budoucna.  

V následujícím vystoupení předseda sdružení DWW D. Svoboda popsal minulé i současné projekty ZRS, kterých se DWW ve Vietnamu účastní od r. 2004. Během konference zazněly dále z české strany příspěvky ČRA a firem DEKONTA, BIJO, ENVIROS, ČEZ Energetické produkty, GEOtest, BPI-DWW a České zemědělské univerzity Praha.

V odpoledním bloku vystoupil náměstek ministra ŽP T. Tesař, který jako prioritní oblasti  spolupráce uvedl obnovitelné energie, zvyšování energetické účinnosti využíváním odpadů a řešení ekologických zátěží z minulosti. Současně zmínil připravenost jeho resortu naplňovat memorandum o porozumění s MONRE, které bylo podepsáno v květnu t.r. v Praze.  V dalším vystoupení z české strany ředitelka Státního fondu ŽP R. Bučilová představila svou organizaci, operační program ŽP a národní programy vč. Zelená úsporám. Z českých zástupců ještě vystoupil europoslanec J. Zahradil, který pohovořil o jednáních o FTA EU-Vietnam, která byla zahájena  v říjnu t.r. v Hanoji.

Z nejzajímavějších vystoupení z vietnamské strany je možno ještě uvést příspěvky dvou zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu Vietnamu, kteří představili záměry jejich země při využívání obnovitelných zdrojů energie a perspektivu udržitelného rozvoje energetiky (jejich prezentace obsahovaly využitelné statistické údaje), nebo prezentace k energetickému využívání odpadu či biomasy. Ze zahraničních účastníků konference nutno zmínit vystoupení ředitele reprezentační kanceláře korejské agentury pro ŽP KECO.

Po prezentacích proběhl blok dotazů a odpovědí. Kromě dotazů k využitelnosti emisních povolenek nebo finančnímu rámci pro práci VEPF se většina otázek týkala spolupráce s českými firmami v oblasti biomasy a dalších projektů na využívání obnovitelných zdrojů představených českými firmami nebo zařízení na likvidaci dioxinů termickou desorpci ve Spolaně Neratovice.

V závěrečném bloku velvyslanec Klepetko zhodnotil průběh a výstupy konference. Vyzdvihl oboustranný zájem o rozšíření spolupráce v konkrétních projektech. Současně upozornil na nedostatky, které jsou v zemi jeho současného přidělení (zejména nedostatečný legislativní rámec v oblasti ochrany životního prostředí nebo prakticky žádné třídění odpadu) a poděkoval organizátorům za přípravu konference.