česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Česká účast na konferenci a výstavě technologických potřeb, inovací, aplikací výzkumu a vývoje v deltě řeky Mekong ve dnech 25.-26.11.2013

Velvyslanec M. Klepetko se s ekonomickým radou M. Vágnerem zúčastnil ve dnech 25.-26.11. t.r. v provincii Vinh Long konference „Technology need – seed matching and technology demonstration for socio-economic development in Mekong Delta in 2013“ a související výstavy Tech-Demo. Oba vystoupili v rámci programu konference, představili možnosti pro ekonomickou spolupráci s důrazem na výzkum, vývoj a spolupráci mezi univerzitami a prezentovali program Delta na podporu mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji, který česká vláda schválila v srpnu t.r. Během konference se uskutečnilo jednání velvyslance s ministrem pro vědu a technologie a jeho náměstkem, místopředsedou lidového výboru provincie Vinh Long a ředitelem státní agentury pro technologie a inovace SATI.

Konference a související výstava byla uspořádána lidovým výborem Vinh Long ve spolupráci s Ministerstvem pro vědu a technologie a agenturou SATI.  Cílem bylo podpořit využívání vědecko-technických poznatků, inovací a transferu technologií ke zvýšení ekonomického a sociálního rozvoje v oblasti delty řeky Mekong. Tato oblast zahrnuje 13 provincií, její hospodářství se opírá o zemědělskou výrobu, z oblasti pochází 90% vietnamského exportu rýže, 90% exportu krevet a 80% exportu ovoce.

Zahájení konference se zúčastnil ministr pro vědu a technologie Nguyen Quan, jeho náměstek Tran Viet Thanh, místopředseda lidového výboru provincie Vinh Long Dr. Thanh, ředitel SATI, místopředseda VCCI (hospodářské komory), delegáti ze všech 63 provincií Vietnamu zodpovědní za výzkum, inovace a technologie a zástupci firem. Během konference měly možnost představit své výsledky práce jak vietnamské výzkumné organizace a firmy, tak i zástupci zahraničních firem z Ruska, Japonska a R. Korea. V návazném bloku určeném pro jednání B2B participovala i česká firma Firenze Technology and Investment, která představila české technologie v oblasti čištění odpadních vod.

Velvyslanec M. Klepetko ve svém vystoupení zdůraznil nutnost využít v agroprůmyslu nové technologie s cílem udržet si konkurenceschopnost vietnamských produktů na mezinárodních trzích a nabídl zkušenosti českých firem a výzkumných organizací. Další perspektivní oblastí  je spolupráce mezi Technologickou agenturou ČR, SATI a firmami a výzkumnými organizacemi v rámci společných projektů a spolupráce mezi univerzitami. Ekonomický rada ve své prezentaci představil bilaterální ekonomické vztahy, perspektivní české exportní komodity pro vietnamský trh a obšírně informoval o programu Delta, který je zaměřen na mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu a jeho aplikace v praxi.

Během neformálních rozhovorů velvyslance s ministrem Quanem a jeho náměstkem česká strana zdůraznila zájem navázat přímé vztahy mezi českými a vietnamskými firmami, výzkumnými organizacemi a univerzitami v oblastech společného zájmu. Vzájemná výměna informací o potenciálních tématech spolupráce byla na úrovni TA ČR – SATI učiněna a nyní česká strana čeká na odezvu.

Česká delegace se během návštěvy ve Vinh Long zúčastnila výstavy MDEC (Mekong Delta Economic Cooperation), kterou slavnostně zahájil místopředseda vlády Vu Van Ninh.

Účast zástupců ZÚ Hanoj na konferenci zdůraznila zájem české strany o rozvoj bilaterálních vztahů v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a technologií a dále školství. Byl podrobně prezentován program Delta i možnosti českých firem. S ohledem na hospodářské zaměření delty řeky Mekong byl z vietnamské strany zejména zájem o spolupráci v oblasti zemědělství.

ZÚ Hanoj zvažuje v roce 2014 realizovat projekt ekonomické diplomacie v oblasti zemědělství a souvisejících oborech (potravinářská výroba, obnovitelné zdroje apod.). V této souvislosti žádáme české firmy, výzkumné organizace, asociace a další subjekty, které o podobnou prezentační akci českých zkušeností, výrobků a technologií ve Vietnamu mají zájem, aby kontaktovaly přímo ZÚ Hanoj.

tech 7tech 8tech 9