česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka ve Vietnamu ve dnech 11.-14. května 2014

Návštěva se uskutečnila v souvislosti s konáním 4. zasedání Smíšené hospodářské komise v Hanoji a na podporu českých hospodářských zájmu v teritoriu. Ministr J.Mládek uskutečnil jednání s místopředsedou vlády VSR pro ekonomiku Hoang Trung Hai, ministrem průmyslu a obchodu Vu Huy Hoang a jeho náměstkyní Ho Thi Kim Thoa, ministrem plánování a investic Bui Quang Vinh, náměstkem ministra národní obrany Truong Quang Khanh, s místopředsedou Lidového výboru města Hanoj Nguyen Ngoc Tuan a s místopředsedkyní Lidového výboru HCMC Nguyen Thi Hong. Jeho náměstek V.Bärtl vedl další rozhovory na ministerstvu přírodních zdrojů a životního prostředí. Ministr Jan Mládek byl na všech jednáních doprovázen velvyslancem M.Klepetkem, svým náměstkem V.Bärtlem, ekonomickým radou M.Vágnerem a vybranými členy oficiální delegace či podnikatelské mise podle dohodnutého formátu s vietnamskou stranou.

Během zasedání Smíšené komise byl podepsán protokol ze 4. zasedání a dále Memorandum o porozumění mezi ministerstvy průmyslu a obchodu obou zemí v oblasti nerostných surovin, těžebního průmyslu a energetiky. Ministra doprovodila početná podnikatelská mise organizovaná Svazem průmyslu a dopravy, která se zúčastnila podnikatelských seminářů v Hanoji i HCMC a v Hanoji měla navíc jednání s Vietnam Trade Promotion Agency a Bank for Investment and Development of Vietnam.

Cesta splnila svůj účel, kterým bylo podpořit české exportní a investiční záměry v teritoriu. Během 4. zasedání Smíšené hospodářské komise byly projednány další možnosti spolupráce mezi ČR a Vietnamem (energetika, dopravní infrastruktura, environmentální technologie, těžba, sklárny, speciál a další obory). Při jednáních byly zmíněny i případy problémových českých investic v teritoriu s žádostí o pomoc, kterou vietnamská strana přislíbila. Podnikatelé měli příležitost projednat další expanzi na místní trh. Některé z firem pokročily v probíhajících jednáních s místními partnery, další firmy navázaly nové kontakty.

jednání

MOIT

MND

Forum

JTC

Deputy PM