česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora podnikání

Instituce podporující podnikání v ČR

1. CzechTrade

Hlavním posláním české agenturypro podporu obchodu je zvýšit exportní výkonnost a konkurenceschopnost českých firem na zahraničních trzích prostřednictvím širokého spektra poskytovaných služeb a informací.

Agentura nabízí:

  • informace o teritoriích
  • informace o produktech na zahraničních trzích
  • služby expertů v zahraničí
  • informace o obchodních příležitostech, zahr. tendrech, projektech a veřejných zakázkách
  • informace o zahraničním obchodě ČR
  • informace o české a světové ekonomice
  • pořádání seminářů a worshopů atd.

CzechTrade
Česká agentura na podporu obchodu
Sídlo: Dittrichova 21, 128 01 Praha 2
Tel: 224 907 500
Fax: 224 907 503
E-mail: info@czechtrade.cz

2. CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Hlavním posláním CzechInvestu je podpora konkurenceschopnosti českých podnikatelů. Zejména se jedná o podporu zpracovatelského průmyslu a inovací (inkubátory, vědeckotechnologické parky) prostřednictvím Operačního programu Průmysl a podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

K rozvoji domácích společností a vzniku nových firem přispívá CzechInvest prostřednictvím svých služeb, rozvojových programů a práce na zlepšování podnikatelského prostředí. Zároveň zůstává výhradním příjemcem žádostí o poskytnutí investičních pobídek a jeho úkolem i nadále zůstává získávání přímých zahraničních investic pro ČR.

Agentura CzechInvest má centrálu v Praze a dále můžete najít její zastoupení ve 13 krajích České republiky a na 9 zahraničních zastoupeních.

CzechInvest
Štěpánská 15
120 00 Praha
Tel: 2 96342500
Fax: 2 96342502
E-mail: marketing@czechinvest.org

3. Česká exportní banka, a.s.

Posláním České exportní banky je poskytovat státní podporu vývozu, a to poskytováním a financováním vývozních úvěrů a dalších služeb s vývozem souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které využívá jejich hlavní zahraniční konkurence.

Česká exportní banka, a.s.
Vodičková 34
111 21 Praha 1
Tel: 222 843 111
E-mail: ceb@ceb.cz

4. Exportní a garanční pojišťovací společnost, a.s.

EGAP je úvěrovou pojišťovnou se zaměřením na pojišťování úvěrových rizik spojených s vývozem zboží a služeb z ČR, která poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu velikosti, právní formy a rozsahu vývozu přihlašovaného k pojištění s návaznou možností pojištění i tuzemských pohledávek.

EGAP nabízí pro podnikatele celou škálu služeb, například:

  • pojištění vývozních úvěrů proti teritoriálním rizikům - pojištění proti krátkodobým politickým rizikům, pojištění středně a dlouhodobých dodavatelských vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům, pojištění potvrzeného akreditivu, pojištění investic českých právnických osob v zahraničí, pojištění exportních bankovních záruk, atd.
  • pojištění proti krátkodobým komerčním rizikům - pojištění krátkodobých vývozních úvěrů proti komerčním rizikům, pojištění krátkodobých tuzemských pohledávek proti komerčním rizikům

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.
Vodičkova 34/701
111 21 Praha 1
Tel: 222 841 111
Fax: 222 844 001
E-mail: info@egap.cz


Další informační zdroje