česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Poptávky po zboží a službách

Poptávky po zboží a službách

Cíle a poslání Obchodně-ekonomického úseku

Úkolem Obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví v Berlíně je zastupovat zájmy České republiky včetně hospodářské sféry. více ►

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Záhřeb zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou  teritoriální informaci  (STI) o Chorvatské republice, jejíž součástí je kromě základních faktografických údajů o dané zemi také ekonomická charakteristika země s aktuálními informacemi o vývoji… více ►

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Vídeň zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou teritoriální informaci o Spolkové republice Rakousko, jejíž součástí jsou i informace o rakouském hospodářství a česko-rakouských vztazích. více ►