česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Záhřeb zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou  teritoriální informaci  (STI) o Chorvatské republice, jejíž součástí je kromě základních faktografických údajů o dané zemi také ekonomická charakteristika země s aktuálními informacemi o vývoji… více ►

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Vídeň zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou teritoriální informaci o Spolkové republice Rakousko, jejíž součástí jsou i informace o rakouském hospodářství a česko-rakouských vztazích. více ►

Obchodní a ekonomické vztahy

Smluvní rámec ekonomických vztahů představuje Dohoda o obchodní spolupráci podepsaná v Praze 28. dubna 1997. Tato dohoda vstoupila v platnost 6. května 1999. V současné době se připravuje uzavření Dohody o podpoře a ochraně investic. Expertní… více ►

Základní informace k tendrům OECD

Informace o mezinárodních tendrech a výběrových řízeních vypisovaných OECD více ►

Bilaterální dohody s Tchaj-wanem

Smluvní dokumenty mezi ČR a Taiwanem jsou uzavírány na nevládní úrovni. více ►

Česká obchodní komora v Adelaide

Česká obchodní komora (Czech Chamber of Commerce Australia Inc., CCCA), která působí v hlavním městě Jižní Austrálie Adelaide. více ►

Informační zdroje

Ekonomický úsek

Informační zdroje

    www.nic.in/ncti tendry, poptávky, nabídky ( National Centre for Trade Information ) www.nctiindia.com obchodní informace ( National Centre for Trade Information ) www.meadev.gov.in/foreign/intro.htm indické… více ►

Souhrnná teritoriální informace

(25.2.2004)Březen: „Osobnosti české hudby – Dvořák, Janáček, Smetana“ – akce ve spolupráci s Hudební omladinou Srbije, Hudební školou Stanković, Filharmonií mladých „Borislav Pašćan“. Výstava bude doplněna dvěma koncerty (u příležitosti zahájení… více ►