česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Cíle a poslání Obchodně-ekonomického úseku

Úkolem Obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví v Berlíně je zastupovat zájmy České republiky včetně hospodářské sféry. více ►

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Záhřeb zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou  teritoriální informaci  (STI) o Chorvatské republice, jejíž součástí je kromě základních faktografických údajů o dané zemi také ekonomická charakteristika země s aktuálními informacemi o vývoji… více ►

Souhrnná teritoriální informace

ZÚ Vídeň zpracovává každoročně tzv. Souhrnnou teritoriální informaci o Spolkové republice Rakousko, jejíž součástí jsou i informace o rakouském hospodářství a česko-rakouských vztazích. více ►

Obchodní a ekonomické vztahy

Smluvní rámec ekonomických vztahů představuje Dohoda o obchodní spolupráci podepsaná v Praze 28. dubna 1997. Tato dohoda vstoupila v platnost 6. května 1999. V současné době se připravuje uzavření Dohody o podpoře a ochraně investic. Expertní… více ►

Základní informace k tendrům OECD

Informace o mezinárodních tendrech a výběrových řízeních vypisovaných OECD více ►

Bilaterální dohody s Tchaj-wanem

Smluvní dokumenty mezi ČR a Taiwanem jsou uzavírány na nevládní úrovni. více ►

Česká obchodní komora v Adelaide

Česká obchodní komora (Czech Chamber of Commerce Australia Inc., CCCA), která působí v hlavním městě Jižní Austrálie Adelaide. více ►

Informační zdroje

Ekonomický úsek

!!! Do 16.07.2014 je ekonomický úsek z důvodu porady ekonomických radů MZV ČR a navazující dovolené uzavřen !!! více ►