česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Veletrhy a výstavy

Obchod a ekonomika ČR - odkazy na stránky se seznamem veletrhů a výstav v ČR a na stránky Brněnských veletrhů a výstav (BVV) více ►

Vybrané profesní asociace

Obchod a ekonomika ČR - odkazy na stránky vybraných profesních asociací více ►

Informace o firmách

Obchod a ekonomika ČR - odkazy na stránky obchodního rejstříku a databází českých firem více ►

Finance a pojištění vývozu

Obchod a ekonomika ČR - odkazy na stránky EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠTOVACÍ SPOLEČNOSTI (EGAP) a ČESKÉ EXPORTNÍ BANKY více ►

Obchodní příležitosti

Obchod a ekonomika ČR - odkazy na stránky České agentury podpory obchodu Czech Trade a vyhledávací služby dodavatelů Supplier více ►

Informační servery

Ekonomika a obchod ČR - odkazy na informační servery DOING BUSINESS IN THE CZECH REPUBLIC a ALLY TRADE více ►

Legislativa

Odkazy na stránky s informacemi o české legislativě více ►

Makroekonomické analýzy

Obchod a ekonomika ČR - odkazy na stránky s makroekonomickými analýzami (Ministerstvo financí ČR, Česká národní banka) více ►

Statistika

Obchod a ekonomika ČR - odkaz na stránky Českého statistického úřadu více ►

Informační zdroje

Odkazy na internetové stránky australských a novozélandských institucí více ►

Souhrnné teritoriální informace

"Czech Trade Focus" - Ekonomický bulletin (v anglickém jazyce)

Obchodně ekonomický úsek velvyslanectví

Součástí velvyslanectví České republiky v Lucembursku je obchodně-ekonomický úsek. Rádi Vám pomůžeme proniknout na lucemburský trh. V případě Vašeho zájmu kontaktujte naši ambasádu na e-mailové adrese: commerce_luxembourg@mzv.cz. více ►

Obchodně ekonomický úsek velvyslanectví

Součástí velvyslanectví České republiky v Lucembursku je obchodně-ekonomický úsek. Rádi Vám pomůžeme proniknout na lucemburský trh. V případě Vašeho zájmu kontaktujte naši ambasádu na e-mailové adrese: commerce_luxembourg@mzv.cz. více ►

Better Business Bureau in Northeastern Area

  “Better Business Bureau” se skládá ze 120 nezávislých, místních BBB které se zabývají řešením stížností  zákazníků a informují veřejnost.    BBB of Connecticutwww.connecticut.bbb.orgEmail: info@ctbbb.org @ctbbb.org>Phone:… více ►

Smluvní základna

Výměnou nót mezi velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 25.3.1994) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 88.048/94‑MPO ze dne 21.4.1994) byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese České republiky do smluv, které byly… více ►

Japonská organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO)

JETRO (Japan External Trade Organization) je japonská vládní agentura pro podporu obchodu a investic. Byla založena již v r. 1958 jako organizace pro podporu exportu a tuto funkci plnila asi 20 let. Začátkem 80. let se však v důsledku velkého a… více ►

Organizace na podporu dovozu zpracovaných výrobků (MIPRO)

MIPRO je zkratka z anglického názvu Manufactured Imports Promotion Organization. MIPRO je vládní nezisková organizace založená v r. 1978 na podporu dovozu zpracovaných výrobků do Japonska. Její činnost spočívá zejména v pořádání výstav a v… více ►

Historie obchodních styků Československa s Rhodesií a Zimbabwe

O hospodářských a obchodních vztazích Československa (České republiky) se Zimbabwe, respektive Jižní Rhodesií, lze přirozeně hovořit až po vzniku československého státu v roce 1918. Před první světovou válkou bylo zboží některých podniků, (jako… více ►