česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Smluvní základna

Výměnou nót mezi velvyslanectvím Japonska v Praze (nóta ze dne 25.3.1994) a Ministerstvem zahraničních věcí ČR (nóta č.j. 88.048/94‑MPO ze dne 21.4.1994) byla oběma stranami formálně potvrzena sukcese České republiky do smluv, které byly… více ►

Japonská organizace pro podporu zahraničního obchodu (JETRO)

JETRO (Japan External Trade Organization) je japonská vládní agentura pro podporu obchodu a investic. Byla založena již v r. 1958 jako organizace pro podporu exportu a tuto funkci plnila asi 20 let. Začátkem 80. let se však v důsledku velkého a… více ►

Organizace na podporu dovozu zpracovaných výrobků (MIPRO)

MIPRO je zkratka z anglického názvu Manufactured Imports Promotion Organization. MIPRO je vládní nezisková organizace založená v r. 1978 na podporu dovozu zpracovaných výrobků do Japonska. Její činnost spočívá zejména v pořádání výstav a v… více ►

Historie obchodních styků Československa s Rhodesií a Zimbabwe

O hospodářských a obchodních vztazích Československa (České republiky) se Zimbabwe, respektive Jižní Rhodesií, lze přirozeně hovořit až po vzniku československého státu v roce 1918. Před první světovou válkou bylo zboží některých podniků, (jako… více ►

Zásady spolupráce ZÚ ČR s českými podnikatelskými subjekty

Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády České republiky za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů. více ►

Služby a spojení obchodně ekonomického úseku ZÚ Nairobi

Jaké služby poskytujeme více ►

MALAWI - ekonomická charakteristika země

Zhodnocení hospodářského vývoje za minulý rok, předpověď na další rokMalawi patří k nejchudším a nejméně rozvinutým zemím světa. Hospodářství má takřka výhradně agrární charakter Značná je závislost na přisunu peněz z mezinárodní hospodářské… více ►

MALAWI - obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Bilance vzájemné obchodní výměny (v tis. USD) Rok 1998 1999 2000 2001 2002 Vývoz (tis. USD) 0 28 1 1 1 Dovoz (tis. USD) 7079… více ►

Důležité internetové adresy v obchodně-ekonomické oblasti

Souhrnná teritoriální informace

Aktuální souhrnnou teritoriální informaci o Portugalsku k 23. 10. 2013 naleznete na stránkách BusinessInfo.cz. více ►

Firmy nabízející spolupráci - kontakty

Poptávky po zboží a službách

Poptávky po zboží a službách