česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Švédský trh práce: pravidla registrace občanů ČR , daň z příjmu a zdravotní pojištění

Švédský pracovní trh je otevřený pro pracovníky ze zemí, které se staly členy EU 1. května 2004. Vstup na švédský pracovní trh je však podmíněn splněním některých povinností a respektováním vnitřních předpisů a zákonů švédského pracovně-právního… více ►

Nizozemská daňová správa - formuláře k dispozici on-line

Aktuální informace a formuláře nizozemské daňové správy více ►

Souhrnná teritoriální informace

iranska_vlajka

Souhrnná teritoriální informace (STI) je základním, volně přístupným, komplexním a faktografickým materiálem, který poskytuje každoročně aktualizovanou informaci o politickém, ekonomickém a společenském životě v daném teritoriu. více ►

Podpora podnikání

Založení firmy v Rakousku

Smluvně-právní základna pro rozvoj hospodářské spolupráce ČR a Kazachstánu

Paraguay

Formy podnikatelských subjektů ve Švédsku

Základní přehled více ►

Baskicko

stručný přehled více ►

Exportní příležitosti

Informační zdroje

Daňové služby

Obchodně ekonomický úsek

Přeshraniční poskytování služeb samostatně výdělečných osob