česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Informační zdroje v Kolumbii

Zaměstnávání čs. občanů v Rakousku

Zásady spolupráce ZÚ ČR s českými podnikatelskými subjekty

Kodex více ►

Kontakty

Podpora podnikání

Aktuální souhrnná teritoriální informace pro Nizozemsko

Aktuální souhrnná teritoriální informace pro Nizozemsko včetně statistických informací a odkazů důležitých zejména pro české exportéry. více ►

Švédský trh práce: pravidla registrace občanů ČR , daň z příjmu a zdravotní pojištění

Švédský pracovní trh je otevřený pro pracovníky ze zemí, které se staly členy EU 1. května 2004. Vstup na švédský pracovní trh je však podmíněn splněním některých povinností a respektováním vnitřních předpisů a zákonů švédského pracovně-právního… více ►

Austrálie a Nový Zéland

 více ►

Podpora českých ekonomických a exportních zájmů v Dánsku

Podpora českých ekonomických a exportních zájmů v Dánsku patří k hlavním prioritám velvyslanectví. Velvyslanectví v této oblasti úzce spolupracuje se zahraniční kanceláří vládní agentury CzechTrade v Kodani. více ►

Formy podnikatelských subjektů ve Švédsku

Základní přehled více ►