česky 

rozšířené vyhledávání

zprávy z ambasád

Podpora podnikání

Veřejné zakázky

Informace o výběrových řízeních institucí a organizací Austrálie a Nového Zélandu. více ►

Státní a republikové programy rozvoje běloruského hospodářství na období 2011-2015

rozvoj_programu

Schválené státní a republikové programy, rozdělené dle jednotlivých sektorů a oborů ekonomiky. více ►

Obchodně-ekonomický úsek

ekonomika2

Hlavním cílem tohoto úseku velvyslanectví je napomáhat rozvoji vzájemných hospodářských vztahů mezi ČR a Francií s důrazem na podporu českého vývozu, přílivu francouzských přímých investic do ČR a podpory cestovního ruchu. V tomto úsilí… více ►

Souhrnná teritoriální informace

iranska_vlajka

Souhrnná teritoriální informace (STI) je základním, volně přístupným, komplexním a faktografickým materiálem, který poskytuje každoročně aktualizovanou informaci o politickém, ekonomickém a společenském životě v daném teritoriu. více ►

Švédský trh práce: pravidla registrace občanů ČR , daň z příjmu a zdravotní pojištění

Švédský pracovní trh je otevřený pro pracovníky ze zemí, které se staly členy EU 1. května 2004. Vstup na švédský pracovní trh je však podmíněn splněním některých povinností a respektováním vnitřních předpisů a zákonů švédského pracovně-právního… více ►

Trade Review obchodního úseku

konzulat_logo

Bilaterární smlouvy mezi ČR a RF - obchodně-ekonomická oblast

1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci; 2. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o podpoře a vzájemné ochraně investic; etc. více ►

Informační zdroje v Kolumbii

Formy podnikatelských subjektů ve Švédsku

Základní přehled více ►

Zásady spolupráce ZÚ ČR s českými podnikatelskými subjekty

Kodex více ►