česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozvojová spolupráce s Peru

Informace o rozvojových projektech v Peru

Celkový objem poskytnuté rozvojové spolupráce v Peru v období 2007 - 2010 činil 37,9 mil. Kč. Peru nebylo zařazeno mezi prioritní země pro poskytování rozvojové pomoci na další období. Proto pro pokračování rozvojové spolupráce do budoucna připadá v úvahu pouze realizace tzv. malých lokálních projektů (MLP).

V roce 2011 byl realizován MLP "Systémy pitné vody pro malé komunity" v regionu Huánuco. Realizátorem projektu v hodnotě 400 tis. Kč byla firma Sindlar Perú.

V roce 2010 byl ukončen projekt České geologické služby v regionu Piura „Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek v povodí řeky Piura ke snížení enviromentálních faktorů omezujících sociální a ekonomický rozvoj regionu“. Projekt byl zahájen v roce 2007 a celkový rozpočet dosáhl 11 mil. Kč. Činnost geologů navázala na dřívější projekt „Hodnocení přírodních rizik v povodí řek Chiry a Piury v severozápadní části Peru“ realizovaný v regionu Piura experty České geologické služby v letech 2003-2006. Výsledky mají neocenitelný význam pro regionální vládu v Piuře, neboť budou sloužit jako podklady pro rozvoj měst, hospodářství a zemědělství ve zranitelných oblastech, k hydrologickému a územnímu plánování v daném území a s tím související ochraně zdraví a životů obyvatel a snížení ekonomických škod.

V roce 2010 byl dále realizován malý lokální projekt v oblasti Pucallpa v regionu Ucayali v hodnotě 400 tis. Kč. Projekt navázal na úspěšnou spolupráci mezi Národní univerzitou Ucayali a Institutem tropů a subtropů při České zemědělské univerzitě v Praze, které v dané oblasti v letech 2007 – 2009 realizovaly projekt „Udržitelné nakládání s přírodními zdroji v oblasti Amazonie“. Celkový rozpočet dosáhl 10 mil. Kč.

Z úspěšně zakončených projektů české rozvojové spolupráce lze kromě výše uvedených projektů jmenovat např. projekt „Rozvoj využití a ochrana podzemních zvláště termálních a minerálních vod v Peru“ realizovaný v letech 2005-2007 s čerpáním 3,9 mil. Kč.

V návaznosti na realizaci rozvojových projektů se ČR snaží o rozvoj komerčních aktivit. Jedním z příkladů je činnost společnosti Dio Latina A.S., která v Peru usiluje o realizaci investičního projektu, jehož záměrem je vytvoření společného podniku na pěstování cukrové třtiny a následnou výrobu bioetanolu. Jedná se o aktivitu, která by měla navazovat na rozvojový projekt realizovaný v oblasti Piura. Obdobně v regionu Huánuco dokázala firma Sindlar Perú úspěšně navázat na rozvojové aktivity formou komerčních zakázek.

ČR poskytuje každoročně několik vládních stipendií (nejvíce ze zemí Latinské Ameriky) peruánským studentům ke studiu na vysokých školách v ČR. V roce 2008 nastoupilo ke studiu v ČR celkem 5 peruánských studentů. Pro školní rok 2009-2010 ČR nabídla Peru 2 stipendia v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Taktéž pro školní rok 2010-2011 nabídla ČR 2 stipendia v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Pro školní rok 2011-2012 nabídla ČR 2 stipendia v bakalářském nebo magisterském studijním programu a 1 postgraduální stipendium v anglickém jazyce.