česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Program financování energetických úspor a obnovitelných zdrojů v Bělorusku (BelSEFF)

(Archivní článek, platnost skončena 12.02.2014.)

Úvěrová linka EBRD ve výši 50 mil. USD představuje příležitost také pro české dodavatele zařízení a řešení v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů.

O projektu

 • Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) nastartovala v Bělorusku prostřednictvím místních bank úvěrovou linku v hodnotě 50 milionů USD. Ta cílí na soukromé a veřejné běloruské organizace a zaměřuje se na investování do energetické efektivity a projektů týkajících se obnovitelných zdrojů;
 • Financování je zaměřeno na podporu udržitelných energetických úspor a výroby energie z obnovitelných zdrojů. Žadatelům budou poskytnuti techničtí (česká společnost ENVIROS) a finanční experti, kteří jim budou asistovat s hodnocením a optimalizací projektů. Ocenění bonity žadatele a proveditelnost projektu bude na běloruských bankách, které budou mít finální slovo ve schválení projektů.

Příjemci úvěru

 • O úvěr v rámci projektu mohou požádat:
 1. Soukromé společnosti založené a operující v Bělorusku;
 2. Společnosti z veřejného sektoru, které musí být bonitní, působí v konkurenčním tržním prostředí, splňují EBRD požadavky komerčnosti státem vlastněných podniků; a použijí výnosy z úvěrů na financování kontraktů výhradně se soukromými společnostmi v provádění způsobilých projektů.
 • Primárně soukromé a za určitých podmínek rovněž státní podniky, pokud ty fungují na tržních principech (program nepodporuje podniky státem dotované). Mechanismus předpokládá, že se běloruská společnost obrátí samostatně, přes banku, či na doporučení dodavatele zařízení (tedy české společnosti) na technického konzultanta, kterým jsou běloruská společnost KPMG ve spolupráci s technickým konzultantem (česká společnost ENVIROS), která po prvotním seznámení se s návrhem (na stránkách programu BelSEFF je k dispozici vstupní formulář) navštíví žadatele, kterému pomohou s hodnocením a případně optimalizací projektu z hlediska splnění technických požadavků na energetické úspory, případně vybudování obnovitelného zdroje energie. Tato služba bude běloruskému žadateli poskytnuta zdarma, respektive je financována z grantu Ministerstva financí ČR. V případě, že je projekt technicky vhodný, je postoupen financující bance, která  v případě kladného hodnocení žadatele poskytne úvěr (leasing či jiná forma). Úvěry na projekty lze poskytnout až do výše 5 mil. USD.
 • Existuje rovněž jednodušší varianta schvalování procedury úvěru, a to u menších projektů do výše 400 tis. USD. Musí se však jednat o zařízení, které již bylo schválené jako energeticky úsporné (snížení energetické náročnosti o 20% oproti stávajícím používaným technologiím), přičemž seznam tohoto zařízení je publikován na webové stránce programu BelSEFF - http://www.belseff.by/ru/component/leme. V takovém případě již žadatel přímo kontaktuje banku a žádá o posouzení úvěru. Pokud v tomto seznamu český výrobek není a přitom odpovídá některé z uvedených kategorií seznamu, doporučujeme českému výrobci obrátit se na technického konzultanta společnost ENVIROS, která jej seznámí s procedurou a podmínkami, jak technologii na tento seznam zařadit.
 • Příjemcem úvěru mohou být rovněž dodavatelé technologií zvyšující energetickou  účinnost nebo vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů, přičemž lze financovat i výrobu zařízení pro konkrétní projekt.


 • Z BelSEFFu mohou být financovány projekty z oblasti:
  1. Průmyslu: projekty spjaté s energetickou účinnosti týkající se přestavby, obnovy a modernizace strojů a zařízení využívaných v procesu výroby. Patří sem např. výměna nebo modernizace energeticky náročných technologických zařízení jako jsou pece, sušičky, lisy, apod.;
  2. Stavebnictví: týká se komerčních staveb typu kancelářských budov, skladů nebo obchodních center, při kterých dojde k minimální úspoře energie 20% oproti výchozímu stavu;
  3. Obnovitelné energetiky: možné projekty výroby energie (elektřiny a tepla) z obnovitelných zdrojů. Příkladem je spalování biomasy, instalace bioplynových stanic, slunečních a větrných elektráren apod.

  Podání žádosti

  • Příjemce úvěru (běloruská společnost) musí vyplnit žádost na adrese http://www.belseff.by/download/Application_eng.pdfa zaslat ji na email info@belseff.by;
  • Poté bude provedeno zkoumání způsobilosti projektu, jeho technická a finanční proveditelnost a prozkoumání bonity společnosti;
  • V případě, že je projekt uznán za způsobilý proběhne na místě projektu zkoumání jeho energetické efektivnosti. Pokud bude potvrzena technická a finanční proveditelnost projektu, může dojít k jeho následné implementaci pod monitoringem BelSEFF týmu.

  Poskytovatelé úvěru

  V současné době je možné o úvěr žádat u dvou běloruských bank, konkrétně ЗАО «МТБанк», která z úvěrové linky EBRD disponuje 4 mil. USD a ОАО «Белгазпромбанк» se 14 mil. USD. Zbývající, větší část kreditní linky bude EBRD rozdělena mezi další banky (předpokládá se zapojení až 2-3 dalších bank). Nejdříve se tak stane až ve 2. pololetí 2013.

  Dle našich informací mohou být úvěry poskytnuty na dobu 5 let. Max. výše úvěru je 5 mil. USD, přičemž v případě vyšší částky projektu může banka zbývající část financovat ze svých zdrojů. V případě ЗАО «МТБанк» jsou úvěry nabízeny ve valutě s úrokovou sazbou 8,5% p.a., ОАО «Белгазпромбанк» se nechala slyšet, že by mohla jít se sazbou i níže. Úrokové sazby se sice mohou zdát na první pohled vysoké, nicméně odpovídají stávající situaci na běloruském trhu. Program BelSEFF lze vnímat jako doplňující možnost financování českých dodávek menšího rozsahu.

  Dle vyjádření EBRD úvěr nabízený v rámci programu BelSEFF je možné kombinovat s klasickým exportním financováním a použít jej např. na pokrytí 15% akontace.

  Partneři projektu

   

  Další informace o programu naleznete v příloze tohoto emailu nebo přímo na stránkách BelSEFF (http://www.belseff.by) v ruském a anglickém jazyce.

přílohy

Reklamní leták programu BelSEFF 676 KB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2013

Shrnutí programu BelSEFF (EBRD, KPMG) 1 MB PDF (Acrobat dokument) 14.2.2013

MTBank - prezentace 216 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2013