česky 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální vztahy v hospodářské oblasti

Vzájemný obchod zbožím (1993-6/2013)
Vzájemné investice (2000-2012)
Smluvní základna v hospodářské oblasti

 

Smíšená komise a její pracovní skupiny

Na základě mezivládní Dohody mezi vládou České republikya vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci ze dne 22.01.2009 byla zřízena Česko-běloruská Smíšená komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci (dále Komise).

Komise zasedá na úrovni náměstků ministrů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky. Její 6. zasedání se uskuteční v květnu 2013 v Minsku.

V rámci Komise zahájily svou činnost pracovní skupiny komise, konkrétně:

  • Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti energetiky, ropného a plynárenského komplexu a paliv, vedená na české straně ředitelem odboru plynárenství a kapalných paliv Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
  • Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti strojírenství, vedená na české straně vedoucím oddělení průmyslové politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
  • Pracovní skupina pro spolupráci v oblasti dopravy v gesci Ministerstva dopravy ČR.
  • Pracovní skupina v oblasti zemědělství, v gesci Ministerstva zemědělství ČR.
  • Pracovní skupina pro vědecko-technickou a inovační spolupráci v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kromě pracovních skupin Komise regulérně zasedá také česko-běloruské Smíšené komise pro automobilovou dopravu v gesci Ministerstva dopravy ČR.

přílohy

Smluvni_zakladna.pdf 39 KB PDF (Acrobat dokument) 19.11.2012

Vzajemne_investice.pdf 93 KB PDF (Acrobat dokument) 10.4.2013

Vzajemny_obchod.pdf 58 KB PDF (Acrobat dokument) 14.10.2013