česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod ČR a BY třetí rok po sobě na rekordních hodnotách

(Archivní článek, platnost skončena 01.01.2013.)

Obchodní bilance zbožím mezi ČR a BY si za 12 měsíců loňského roku připsala v korunovém vyjádření další růst o 27,6% oproti analogickému období 2011 a dosáhla 11,2 mld. Kč což je nejlepší výsledek v historii vzájemných obchodních vztahů. Vývoz si polepšil o 27,8%, dovoz o 27,1%. Bilance zahraničního obchodu vyzněla kladně ve prospěch ČR s přebytkem 4,6 mld. Kč (3,5 mld. v roce 2011).

Vývoz zboží do BY činil 7,88 mld. Kč oproti 6,17 mld. Kč dosažených v roce 2011. Export si tak polepšil o 27,8%. Z hlediska nejvýznamnějších vývozních destinací ČR se BY umístilo na 39. pozici. Ve struktuře vývozu dominovaly stroje a přepravní zařízení (68,9%), dále tržní výrobky dle materiálů (12,9%) a chemikálie (11,0%). K hlavním TOP 10 vývozním pozicím náležely zařízení k ohřevu a chlazení; zařízení k automatickému zpracování dat; čerpadla a dopravníky na kapaliny a jejich díly; stroje, zařízení pro ostatní průmyslová odvětví; automobily osobní a jiná vozidla pro dopravu osob; vozidla železniční a zařízení související; přístroje elektrické ke spínání obvodů, odpory; čerpadla (ne na kapaliny), kompresory, ventilátory apod.; přístroje elektrické jiné; zařízení manipulační mechanická a díly k nim jiné.

Dovoz zboží do ČR zaznamenal růst o 27,1% na 3,3 mld. Kč. Ve struktuře dovozu převládaly minerální paliva, mazadla a příbuzné materiály (39,3%), tržní výrobky dle materiálů (31,8%), dále suroviny nepoživatelné, bez paliv (11,5%). K hlavním TOP 10 dovozním pozicím náležely oleje ropné; dřevo surové nebo hrubě hraněné; příze textilní; dráty železné nebo ocelové; výrobky drátěné, pletivo; díly a příslušenství vozidel motorových; konstrukce včetně částí ze železa, oceli, hliníku; traktory; prostředky k rozvodu elektrické energie jiné; tyče, pruty, úhelníky, profily apod. železné, ocelové.

Obchodní bilance službami dosáhla dle běloruských statistik 92,2 mil. USD, tedy o 40% více než v roce 2011 (65,8 mil. USD). Na české straně dominovaly stavební služby (68,1%), na běloruské doprava (54,6%). Zatímco český vývoz vzrostl o 29,9%, běloruský dokonce o 49,4%. Saldo vyznělo kladně ve prospěch Běloruska, přičemž vyrostlo 3,6x na 10,4 mil. USD.

Statistika vzájemného obchodu zbožím mezi ČR a Běloruskem (1993-2012)