česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jednání členů Konzultační pracovní skupiny (v rámci MVK ČR-RF) v otázkách celní statistiky v Moskvě

(Archivní článek, platnost skončena 06.11.2013.)

Ve dnech 2. – 4.10.2012 se v Moskvě uskutečnilo jednání členů Konzultační pracovní skupiny v rámci česko-ruské Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci na půdě Federální celní služby RF. Českou delegaci dále doprovodili představitelé Generálního ředitelství cel ČR a Českého statistického úřadu. Cílem jednání bylo vyjasnění rozporů mezi údaji české a ruské celní statistiky zahraničního obchodu. Strany se během třídenních jednání shodly, že značné rozdíly mezi vykazovaným ruským exportem do ČR a českým importem z RF (a vice versa pro pohyb zboží směrem do RF), které se pohybují v řádech desítek procent, jsou způsobeny především rozdíly v použité metodice.

Během třídenních jednání se obě strany zaměřily na některé jednotlivé položky vzájemného obchodu, v rámci nichž se rozdíly ve vykazovaných údajích projevovaly nejvíce. Jedná se o výrobky z mnoha odvětví jak v českém vývozu (součástky v automobilovém průmyslu, komponenty pro výrobu klimatizací, různé stroje a jejich součásti), tak i dovozu (zemní plyn, ropa, uhlí a koks). Nejmarkantnější rozdíl pak obě strany zaznamenaly u zemního plynu, kdy ruská strana vykazuje vývoz v hodnotě 1,3 mld. USD, zatímco česká strana dovoz za více než 2,8 mld. USD. Výsledný rozdíl činí v případě celkového českého vývozu v hodnotě více než 2,6 mld. USD (rozdíl oproti ruským údajům činí 32,6%) a 0,73 mld. USD u celkového českého dovozu (o 14,0% více, než uvádějí odpovídající ruské údaje).

V závěru pracovní cesty se česká delegace setkala se zástupci EÚ ZÚ Moskva, které informovala o výsledcích jednání a dalších opatřeních, která budou v této souvislosti přijata. Jednání potvrdila, že rozdíly ve statistických výkazech jsou velmi podstatné. Tento stav bude patrně trvat i nadále, neboť prozatím nejsou dány podmínky k případné harmonizaci metodik evidence zahraničního obchodu. Za pozitivní však lze považovat skutečnost, že obě strany o rozdílech vědí a jsou schopny se z větší části shodnout na jejich příčinách. V této souvislosti se strany v závěrečném protokolu k proběhlým jednáním zavázaly k 1. únoru 2013 společně zpracovat dokument, který bude obsahovat podrobnou informaci o výsledcích práce obou stran.