česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Jednání zástupce EÚ ZÚ Moskva na Federální celní správě Ruské federace

Dne 31.1. 2014 se uskutečnilo na žádost české strany jednání zástupce EÚ ZÚ Moskva J. Erbena na Federální celní správě Ruské federace (FCS).

Z projednávané agendy:

a)      možnosti bilaterální spolupráce v celní oblasti

V průběhu jednání vyjádřili představitelé FCS zájem na dalším rozvoji a prohloubení dvoustranné spolupráce v celní oblasti s Celní správou ČR a to zejména ve sférách realizace celních expertíz, systému celních plateb, kynologické služby, definice celní hodnoty aj.
Jako příklady úspěšné bilaterální spolupráce byly uvedeny představitelem FCS například relace s Finskem, Itálií, Tureckem apod.

Uvedené požadavky budou uplatněny ruskou stranou v průběhu nadcházejícího zasedání Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi na jaře t.r. v Praze, jehož se zúčastní i zástupce FCS.

b)      praktické možnosti podpory a pomoci podnikatelským subjektům ČR v celní oblasti

V reakci na dotaz zástupce EÚ ZÚ Moskva, jak může být FCS nápomocna při řešení konkrétních problémů českých firem na ruském trhu, byly ze strany FCS uvedeny: možnosti písemných intervencí přes ZÚ přímo na FCS, využití podnikatelskými subjekty tzv. horké linky FCS, operativní styk s příslušnými odděleními FCS, využití renomovaných konzultačních a poradenských firem či aktivní činnost zástupce ZÚ v tzv. Mezinárodním klubu celních atašé.

V případě nutnosti konzultace lze použít následující telefonní kontakt na FCS:

+ 7 499 449 72 05, +7 499 449 83 83