česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Prezentace stálého představitele MMF v Rusku k problematice ruské ekonomiky

Stálý představitel MMF v Ruské federaci vystoupil s prezentací, která shrnuje pozici MMF k současné ekonomické situaci RF, jejím perspektivám a doporučení ze strany MMF.

Hodnocení ekonomické situace

Stimuly politického charakteru nepřinesou za současné ekonomické situace v Rusku požadované výsledky. Rusko čelí tlakům nabídkové strany a také výzvám spojeným s demografickým vývojem a situací na pracovním trhu.

Některá opatření nového vedení centrální banky Ruska hodnotíme celkem pozitivně, například určitou redukci intervencí na devizovém trhu, zavedení prostředků regulace likvidity, zřízení funkce tzv. mega regulátora, zintenzívnění finančního monitoringu apod. V současném ekonomickém prostředí může expanzivní monetární politika přinést určité výsledky, ale na úkor dlouhodobých efektů. Stimuly fiskální politiky mohou ohrozit kredibilitu rozpočtových pravidel, jež jsou spojovány s příjmy z prodeje energetických surovin.

Odhady ekonomického růstu

IMF snížilo své odhady ekonomického růstu pro Rusko pro rok 2013 ze 3,4 % (březen 2013) na 1,5 % (říjen 2013) a pro rok 2014 ze 3,8 % (duben 2013) na 3,0 % (říjen 2013).

Nutná strukturální reforma

Zásadní význam pro obnovení hospodářského růstu Ruska bude mít strukturální reforma, zvýšení produktivity práce, zlepšení investičního klimatu a transparentnosti včetně úspěchu v boji s korupcí a hospodářskou kriminalitou. Potenciální členství Ruska v OECD a jeho členství ve WTO poskytují důležité instrumenty z hlediska realizace strukturálních změn nutných pro využití růstového potenciálu.

Doporučení MMF

Ekonomická situace v Rusku vyžaduje aplikaci strukturálně nového modelu hospodářského růstu, jež by mj. počítal se zvýšeným využitím potenciálu jednotlivých regionů RF. MMF doporučuje další snížení úlohy státu v ekonomice, zvýšení konkurenceschopnosti a celkové zlepšení funkčnosti bankovně-finančního sektoru. Neméně důležitým prvkem pro ruskou ekonomiku bude správná aplikace penzijní reformy a efektivita privatizačního procesu. MMF také doporučuje zpřísnění fiskálních pravidel s cílem ušetřit snižující se příjmy ze surovinových prodejů, čímž by se obnovil tzv. fiskální nárazník, jež fungoval v průběhu minulé krize. Rusko by mělo rovněž využít svých komparativních výhod v odvětví energetiky a možnosti, jež skýtá daňová reforma. MMF očekává zlepšení v oblasti ochrany vlastnických práv a infrastruktury. Růstový potenciál mohou stimulovat také ambiciózní reformy v oblasti investičního klimatu.

Kvalitativní posuny v oblasti tzv. corporate governance a konsolidace fragmentovaného bankovního systému podle MMF umožní efektivnější alokaci investičního kapitálu s cílem revitalizace ekonomického růstu.