česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Zahraniční obchod ČR - RF v roce 2012 - velmi příjemné překvapení a další rekord

(Archivní článek, platnost skončena 01.01.2014.)

Zahraniční obchod ČR-RF se v roce 2012 vyvíjel i nadále velmi dynamicky, přestože většina odborníků očekávala po dvou úspěšných letech výrazné zpomalení. Vzájemný obrat vzrostl z 235,6 mld. Kč o 17,1 % na 275,8 mld. Kč. Potěšující je, že tahounem růstu obratu byl opět zejména český export, který se meziročně zvýšil o 30,1 % z 92,6 na 120,5 mld. Kč. Dovoz z Ruska vzrostl o 8,6 % ze 143 na 155,3 mld. Kč.

Tyto výsledky znamenají opětovné překonání loňského rekordu. V důsledku úspěšného českého vývozu a jen mírného růstu dovozu (namístě je spíše mluvit o stagnaci, neboť v dolarovém vyjádření dovoz nakonec meziročně o 1,9 % poklesl) se též opět výrazně snížilo záporné saldo zahraničního obchodu ČR-RF, a to z 50,3 na 34,7 mld. Kč.
Vzhledem k současnému globálnímu ekonomickému vývoji je však zřejmé, že v tomto roce je třeba očekávat zpomalení. Nicméně se potvrzuje, že význam ruského trhu pro české exportéry neustále roste a již nyní je velmi zajímavou a rentabilní alternativou k doposud klíčovým trhům zemí eurozóny.

Dynamika růstu vzájemného obchodu v roce 2011 (srov. náš TIC č.j. 2242/2012) napovídala, že růst bude pokračovat. Všeobecně se však očekávalo díky stagnujícím cenám energetických surovin, které dosud vždy determinovaly úspěch českých exportérů do RF, že dojde ke značnému zpomalení. Jestliže ruský export podle očekávání spíše stagnoval, český export v první polovině ještě zrychlil, přičemž jeho meziroční dynamika v korunách v některých měsících překonávala neuvěřitelných 50%. Vzájemný obrat nakonec vzrostl o 17,1 % na 275,8 mld. Kč, z toho vývoz se zvýšil o 30,1 % na 120,5 mld. Kč, dovoz pak o 8,6 % ze 143 na 155,3 mld. Kč. V dolarovém vyjádření byla dynamika méně výrazná – obrat vzrostl ve srovnání s rokem 2011 o 5,7 % na 14,1 mld. USD, vývoz o téměř 17,5 %
na 6,2 mld. USD a dovoz však poklesl o 1,9 % na 8,1 mld. USD.

RF si upevnila pozici klíčového obchodního partnera ČR. Z hlediska dosaženého objemu obchodního obratu se posunula ze 6. na 5. příčku (ještě v roce 2009 byla na 10. místě) s podílem 4,2 %. V celkovém vývozu postoupila z 9. místa (v r. 2009 dokonce 12. místo) na 7. příčku s podílem 3,9 %. V celkovém dovozu pak zůstala na 5. místě s podílem 5,6 %.

Potvrzuje se rovněž trend dlouhodobého růstu podílu vývozu do RF na celkovém českém vývozu, jakožto rozhodující položce národního HDP. Tak např. v r. 2000 zaujímal export do RF podíl 1,3 % z celkového exportu, v roce 2006 již 2,0 %. V roce 2012 pak došlo opět k razantnímu navýšení tohoto podílu z 3,2 % (ke konci roku 2011) na 3,9 % (jde o podíly z korunových hodnot). Měřeno objemem celkového exportu uplynulého roku představuje toto 0,7 % navýšení podílu částku převyšující 20 mld. Kč.

Pokud jde o komoditní skladbu, pak v českém exportu převládaly ve sledovaném období následující položky podle nomenklatury SITC (2): silniční vozidla (27,1 % celkového vývozu), stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu (10,7 %), kancelářské stroje a zařízení k automatickému zpracování dat (10,0 %) a elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče (6,5 %).

Energetické suroviny byly i v loňském roce klíčovým artiklem ruského vývozu, jejich podíl na ruském exportu vzrostl ze 77,7 % v roce 2011 na 82,8 %. Mezi jednotlivými položkami dominovala ropa (46,6 % celkového dovozu) a zemní plyn (36,4 %); z ostatních položek pak zejména železo a ocel (2,4 %), stroje a zařízení k výrobě energie (2,3 %). Ve všech případech jde o podíly z korunových hodnot.

Dodávky ropy z RF do ČR v roce 2012 byly standardní, přičemž objemově došlo ke zvýšení o 10,6 %. V absolutních hodnotách v peněžním vyjádření dovoz ropy vzrostl ještě výrazněji (o 29,3 %), což bylo způsobeno pokračujícím růstem cen ropy. Dodávky plynu z RF zaznamenaly podle statistik ČR ve fyzickém objemu pokles o 22,2 %. Díky růstu cen však hodnota v peněžním vyjádření vzrostla o 5,2 %.

Pokud jde o strukturu komoditní skladby českého vývozu, pak v roce 2012 došlo k dalšímu posílení podílu vývozu silničních vozidel na úkor ostatních položek. Česká automobilová produkce je v posledních letech na ruském trhu velmi úspěšná. Vedle ní se na ruském trhu tradičně prosazují strojírenské výrobky a též produkce lehkého průmyslu (lehké a investiční strojírenství, spotřební průmysl. Struktura dovozu z RF zůstává až na malé výkyvy neměnná.

Vývoj obchodní výměny mezi ČR a RF v uplynulých 5 letech dokumentuje níže uvedená tabulka (údaje dle celní statistiky ČR):

  Export ČR Import ČR Obrat Saldo
USD Um. EUR USD Um. EUR USD Um. EUR USD EUR
2008 3 965 888 12. 2 708 640 9 089 689 5. 6 208 117 13 055 577 7. 8 916 757 -5 123 801 -3 499 477
2009 2 603 674 12. 1 876 280 5 384 049 5. 3 879 895 7 987 723 10. 5 756 175 -2 780 375 -2 003 615
2010 3 523 457 9. 2 662 585 6 808 683 4. 5 145 146 10 332 140 8. 7 807 731 -3 285 226 -2 482 561
2011*/ 5 237 887 9. 3 768 313 8 082 312 5. 5 814 689 13 320 199 6. 9 583 002 -2 844 425 -2 046 376
2012**/ 6 155 317 7. 4 794 160 7 929 445 5. 6 175 966 14 084 762 5. 10 970 126 -1 774 128 -1 381 806

Pramen: MPO ČR (odb. ekonomických analýz)

Pořadí RF mezi všemi zeměmi (Um.) je spočítáno dle korunových hodnot vývozu, dovozu a obratu.

*/ - definitivní údaje (srpen  2012)

**/ - předběžné údaje             

Meziroční dynamika ZO ČR s RF v roce 2012 – jednotlivě po měsících

Období Export ČR Import ČR Obrat
1/2012 57 % 23,6 % 33,8 %
1-2/2012 57,3 % 6,2 % 21, 8%
1-3/2012 49,7 % 6,5 % 20,9 %
1-4/2012 49,3 % 10,3 % 23,2 %
1-5/2012 52,4 % 10,2 % 24,3 %
1-6/2012 48 % 4,9 % 19,6 %
1-7/2012 45,9 % 3,3 % 18 %
1-8/2012 43,2  % 1,6 % 16,1 %
1-9/2012 38,5 % 4,8 % 17, 1 %
1-10/2012 38,3 % 11,5 % 21,7%
1-11/2012 34,9 % 12,5 % 21,3 %
1-12/2012 30,1 % 8,6 % 17,1 %

Poznámka: Jde o nárůst/pokles hodnot vývozu, dovozu a obratu v korunovém vyjádření meziročně za jednotlivé měsíce roku 2012.

Dynamika importu vzhledem k jeho ustálené struktuře přímo souvisí s pohybem cen ropy a zemního plynu, který v uplynulém roce dokázal kompenzovat pokračující pokles fyzického objemu dovozu těchto surovin. V následujícím roce lze při pokračující tendenci očekávat pokles objemu dovozu i v hodnotovém vyjádření. Na druhou stranu čeští exportéři dokázali těžit z pokračujícího růstu ruské ekonomiky, který dle prvních odhadů ruského statistického úřadu Rosstat činil v uplynulém roce 3,4 %.

Úspěch českého vývozu do RF je velmi příjemným překvapením, obzvláště pak na pozadí stagnujících či dokonce klesajících výkonů exportérů do zemí našich tradičních obchodních partnerů ze zemí EU. Růst v řádech několika desítek procent tři roky po sobě je u takto významného obchodního partnera naprosto bezprecedentní. Rusko bylo tradičně vnímáno jako zdroj klíčových surovin. Při pohledu na starší statistické údaje je patrné, že český export dříve vzájemnou obchodní výměnu hodnotově pouze doplňoval a import jej převyšoval až šestinásobně (např. v r. 2000). Ještě v r. 2008 byl převis dovozu z RF nad českým vývozem přibližně 2,5x vyšší a záporné saldo dosahovalo více než 5,1 mld. USD. V poslední době se však toto saldo výrazně snižuje a pokud bychom do vzájemného obchodu započítali i rychle rostoucí obchod službami (kde český export naopak výrazně dominuje), pak lze již hovořit o bilanci téměř vyrovnané.

Fakt, že vývoz do RF dnes spolu s několika dalšími destinacemi táhne jinak nepříliš rychle se zvyšující vývoz ČR (za uplynulý rok o cca 6,4 %) jednoznačně ukazuje na velký a dosud nenaplněný potenciál ruského trhu. České firmy se zde orientují stále úspěšněji a to i včetně vzdálených regionů jako je Tatarstán, Baškortostán, Lipecká, Sverdlovská, Čeljabinská, Novosibirská a Kemerovská oblast, Krasnodarský a Krasnojarský kraj a další.

Je však zřejmé, že pokud mají být české firmy na ruském trhu i nadále úspěšné, je třeba pokračovat v politice zaměřené na podporu exportních aktivit v prioritních zemích včetně RF. To v sobě zahrnuje mj. podporu účasti českých firem na klíčových výstavách, organizace podnikatelských misí do perspektivních regionů a v neposlední řadě i odpovídající personální zajištění všech institucí, které se na provádění české proexportní politiky podílejí.