česky 

rozšířené vyhledávání

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Bilaterární smlouvy mezi ČR a RF - obchodně-ekonomická oblast

1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci; 2. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o podpoře a vzájemné ochraně investic; etc.

1. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Praha 26. 8. 1993

2. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o podpoře a vzájemné ochraně investic

Moskva 5. 4. 1994
Dohoda v ČR ratifikována; v RF rafitikována dne 6. 6. 1996

3. Smlouva mezi vládou ČR a vládou RF o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Praha 17. 11. 1995
ratifikována v RF dne 26. 2. 1997,
po předání ratifikačních listin vstoupí v platnost od 1. 1. 1998

4. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o hospodářské a vědeckotech. spolupráci v oblasti zemědělsko- průmyslového komplexu

Moskva 13. 8. 1993

5. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rostlin

Praha 13. 6. 1994

6. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti veterinární péče

Praha 13. 6. 1994

7. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o vypořádání zadluženosti býv. SSSR a RF vůči ČR a dodatky k této dohodě

Moskva 17. 6. 1994

8. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti jaderné energetiky

Moskva 4. 12. 1994
Notifikována dne 4. 4. 1995
Dodatek k dohodě, Moskva 15. 4. 1999

9. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v celních otázkách

Praha 17. 10. 1997

10. Dohoda mezi vládou ČR a vládou Republiky Tatarstán o obchodně- ekonomické spolupráci

Praha 26. 2. 1998

11. Dohoda o spolupráci mezi MPO ČR a Ministerstvem vnějších ek. vztahů a obchodu RF

Praha 13. 3. 1998

12. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o mezinárodní silniční dopravě

Praha 13. 3. 1998

13. Dohoda mezi vládou ČR, RF, SR a Ukrajiny o spolupráci v oblasti přepravy jaderných materiálů mezi RF a ČR přes území SR a Ukrajiny

Praha 14. 3. 1998

14. Dohoda mezi Úřadem pro techn. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví ČR a Výborem RF pro normalizaci, metrologi a certifikaci o uznávání výsledků zkoušek výrobků vzájemně dodávaných mezi výrobními a obchodními podniky ČR a RF

Moskva 15. 4. 1999
novelizace dohody

15. Dodatek k Dohodě mezi vládou ČR a vládou RF o spolupráci v oblasti jaderné energetiky

Moskva 15. 4. 1999

16. Dohoda o spolupráci mezi českou pojišťovací společností EGAP a Českou exportní bankou a ruskou pojišťovací společností "Ingosstrach" a ruskou "Avtobank"

Praha 10. 10. 2001

17. Dohoda mezi vládou ČR a vládou RF o vojensko-technické spolupráci

Praha 10. 10. 2001